Siirry suoraan sisältöön

Geriatria (1 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BE12-3014

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

15.03.2024 - 17.05.2024

Ajoitus

27.05.2024 - 11.08.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja suun terveys

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

5 - 30

Koulutus

  • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

  • Anu Kuikkaniemi

Ajoitusryhmät

  • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 15. Avoin AMK: 15.)

Pienryhmät

  • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• tunnistaa vanhenemiseen liittyvät muutokset elimistössä,
• selittää geriatrisen prevention merkityksen vanhuuden eri ikävaiheissa,
• selittää toimintakyvyn muutokset ja niihin vaikuttavat tekijät vanhuudessa,
• kuvata geriatrisen kokonaishoidon ja kuntoutuksen pääpiirteet.

Sisältö

Fysioterapian kannalta keskeiset vanhenemiseen liittyvät muutokset, geriatrinen preventio, geriatrinen kuntoutus

Oppimateriaalit

Materiaali
Käypä hoitosuositus / Keuhkoahtaumatauti, siitä määritelmiä ja vaaratekijät
Käypä hoitosuositus / Muistisairaudet, siitä keskeninen sanoma ja määritelmiä (taulukko)
Geriatria / toimittajat: Reijo Tilvis et al Painos 3
Duodecim, 2016, Porvoo
kappaleet:
vanhenemismuutokset kpl 2 / 2.02 Tuki- ja liikuntaelinten vanhenemismuutokset, s. 22- 24 Sidekudos, Lihaskudos, Sarkopenia kpl 2 / 2.04 Sydämen ja verisuonten vanheneminen s. 31-34sydän, versisuonet kpl 2/ 2.10 Ikääntymisen vaikutus umpieritykseen s. 47- 51 Umpieritysrauhaset
sydän- ja verisuonisairaudet kpl 7 s. 88- 108
muistisairaudet kpl 8, s. 110- 126
aivoverenkiertohäiriöt kpl 10, s. 136- 138
vanhusten mielialahäiriöt kpl 12,s. 150- 156
keuhkosairaudet kpl14, s. 206- 216
vanhuksen diabetes kpl 16, s. 230- 239
vanhuksen äkilliset niveloireet kpl 21, s. 288- 299
Kaatuileva vanhus kpl 27, s. 334- 338
vanhusten unihäiriöt kpl 29,s. 346- 352
ikääntyneen ihmisen ravitsemus kpl 30, s. 354- 360

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu, verkkotentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti on mahdollista tehdä kolmessa eri aikavälissä joiden kautta toteutuu myös mahdolliset uusinnat (2 uusintamahdollisuutta).

ensimmäinen aikaväli on 27.5. klo 8.00 - 21.6. klo 23.59 Arviointi tapahtuu 24.6.
Toinen aikaväli on 26.6. klo 8.00 - 21.7. klo 23.59. Arviointi tapahtuu 22.7.
Kolmas aikaväli on 24.7. klo 8.00 - 11.8. klo 23.59 Arviointi tapahtuu 14.8.

Arvioinnin yhteydessä saat Its -järjestelmään tiedon tentin pisteytyksestä ja Peppiin tiedon arvosanastasi.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Itsenäinen opiskelu, verkkotentti

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia toteutustapoja, lisäajallinen toteutus todistusta vastaan sovitaan yksilöllisesti vastuuopettajan kanssa (HUOM! Vastuuopettajan vapaajakso 17.6- 11.8.2024, jolloin sähköposteihin ei vastata)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1.00 op, 27 h opiskelijan työtuntia, tenttiaika 10 minuuttia. HUOM! Tenttiaika alkaa heti kun avaat tentin Itslearning -järjestelmässä.

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutuu itsenäisenä verkossa tehtävänä kirjatenttinä kesän 2024 aikana, välillä 27.5- 11.8.2024
Verkossa tehtävään kirjatenttiin käytetään Turun ammattikorkeakoulun Itslearning-oppimisalustaa.
Itslearning tulee opiskelijoille näkyviin opintojaksolle hyväksymisen (Peppi hyväksyntä) jälkeen vuorokauden viiveellä.

Pääset Itslearning oppimisalustalle osoitteessa: https://turkuamk.itslearning.com/
Kirjautuminen tapahtuu saamillasi HAKA tunnuksilla.

Viestintäkanava ja lisätietoja

KIINTIÖT:
1. Turun AMK:n omien opiskelijoiden kiintiö: 10 opiskelijaa
2. Muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden kiintiö: 5 opiskelijaa
3. Avoimen AMK:n kiintiö 15 opiskelijaa

Ilmoittautumiset hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä ja kiintiöiden mukaisesti. Mikäli määritellyt kiintiöt eivät täyty, hyväksytään maksimäärä opiskelijoita eri kiintiöistä. Ilmoittautumiset hyväksytään 24.5.2024 mennessä.

Vinkki! Opintojaksoon liittyy läheisesti Ikääntyvän asiakkaan fysioterapian erityispiirteet -nimiseen opintojaksoon (2op) joka löytyy myös Avoimen AMKn ja Campus Onlinen-tarjonnasta ja jolla voit halutessasi laajentaa opintokokonaisuutesi 3 opintopisteeseen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti on monivalintatentti. Kone arpoo jokaiselle oman tehtäväkokonaisuuden, jossa on 20 tehtävää. Maksimi pisteet ovat 20/20. Väärästä vastauksesta ei mene miinuspisteitä.

Pisteytys
Arvosana 5 pisteet 19-20
Arvosana 4 pisteet 17-18
Arvosana 3 pisteet 15-16
Arvosana 2 pisteet 13-14
Arvosana 1 pisteet 10-12

Hylätty (0)

Opiskelija saa 0-9 pistettä, jolloin tentti hylätty

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoja