Siirry suoraan sisältöön

Toiminta ihmisen elämässä (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BF44-3011

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

29.07.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

24.08.2023 - 24.09.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Toimintaterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Kirsi Kero
 • Anu Kuikkaniemi

Ryhmät

 • PTOIMS23
  Toimintaterapeutti (AMK), S23
 • 24.08.2023 14:00 - 15:45, INFO, Toiminta ihmisen elämässä TH00BF44-3011
 • 31.08.2023 08:00 - 16:00, Itsenäinen opiskelu_Toiminta ihmisen elämässä TH00BF44-3011
 • 01.09.2023 08:00 - 16:00, Itsenäinen opiskelu_Toiminta ihmisen elämässä TH00BF44-3011
 • 05.09.2023 09:00 - 11:30, Historia_Toiminta ihmisen elämässä TH00BF44-3011
 • 05.09.2023 12:00 - 14:00, Toiminta ihmisen elämässä TH00BF44-3011
 • 05.09.2023 14:00 - 15:00, Toiminta ihmisen elämässä TH00BF44-3011
 • 07.09.2023 08:15 - 14:00, Merkityksellinen toiminta eri ikäkausina_Toiminta ihmisen elämässä TH00BF44-3011
 • 07.09.2023 11:00 - 12:00, Toiminta ihmisen elämässä TH00BF44-3011
 • 07.09.2023 12:00 - 14:00, Toiminta ihmisen elämässä TH00BF44-3011
 • 12.09.2023 08:15 - 14:00, Oikeus toimintaan ja eettisyys_Toiminta ihmisen elämässä TH00BF44-3011
 • 14.09.2023 08:15 - 11:45, Terapeuttinen toiminta_Toiminta ihmisen elämässä TH00BF44-3011

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• kuvailla, miten toimintaterapia on kehittynyt nykyiselleen,
• tunnistaa ihmisen merkityksellistä toimintaa elämänkaaren eri vaiheissa,
• selittää, mitkä tekijät vaikuttavat toiminnalliseen oikeudenmukaisuuteen ja miten toimintaterapiassa sitä voidaan tukea ja edistää,
• selittää toimintaterapian arvoperustan ja eettiset periaatteet,
• tunnistaa terapeuttisen toiminnan edellytyksiä.

Sisältö

Toimintaterapia ennen ja nyt
Merkityksellinen toiminta eri ikäkausina
Oikeus toimintaan ja osallistumiseen
Toimintaterapian arvot, eettisyys ja osaamisalueet kansallisesti ja kansainvälisesti
Terapeuttinen toiminta

Oppimateriaalit

Tieto oppimateriaaleista löytyy verkkoympäristöstä

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää itsenäistä opiskelua verkkoympäristössä, ryhmätöitä ja tiimityöskentelyä tiimipäivissä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksosta tehdään reflektiopaperi, vain hylätyn reflektiopaperin voi uusia, hyväksyttyä reflektioaperia ei voi korottaa

Kansainvälisyys

Opiskelu tapahtuu tiimioppimisen periaattein ja käänteisen oppimisen menetelmin. Ohjeistus löytyy Tiimioppijan käsikirjasta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27 tuntia opiskelijatyötä vastaa yhtä opintopistettä. 5op= 135t.
Lähipäivät 38t
Itsenäisen opiskelun osuus 97t, johon sisältyy:
Muistiinpanot kaikista teemoista.
Tiimireflektio yhdistettynä Toiminnallisuus toimintaterapiassa -opintojaksoon.


Tarkempi ohjeistus opppimistehtävistä löytyy ITSLearningin verkkoympäristöstä.

Sisällön jaksotus

Info etänä 24.8.23
Ryhmätyöskentelynä:
TEEMA: Toimintaterapia ennen ja nyt 5.9.23
TEEMA: Merkityksellinen toiminta eri ikäkausina 7.9.23

Tiimioppimisena:
TEEMA: Oikeus toimintaa ja oikeudenmukaisuus, eettisyys 12.9.23
TEEMA: Terapeuttinen toiminta 14.9.23
TEEMA: Eettiyyden simulaatioharjoitus VR-laseilla 19.9.2023

Näyttöpäivä 10.10.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Viestintä Itslearningin kautta, josta löytyy ohjeistus Opintojaksoon perehtyminen suunnitelmasivulta

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää opintojakson tehtävien suoritusta hyväksytysti ja osallistumista tiimityöskentelyyn.
Opintojakson arvioinnin kohteet ovat:
Muistiinpanot ja ryhmätyön valmistelu hyväksytty/hylätty
Aktiivisuus lähipäivissä vaikutus arvosanaan +/-1 numero
Itse- ja vertaisarviointi vaikutus arvosanaan +/-1 numero
Näytön vaikutus arvosanaan +/-1 numero
Tiimireflektio arvioidaan asteikolla 0-5 arviointikehikon mukaisesti.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut arviointikriteerien tyydyttävää tasoa. Opiskelijalla on oikeus korjata vain hyläyttyä reflektiopaperia, jotta saavuttaa hyväksytyn 1-5 arvosanan.