Siirry suoraan sisältöön

Psykiatria (1 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BF56-3010

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Toimintaterapeuttikoulutus

Opettaja

  • Irina Katajisto-Korhonen

Ryhmät

  • MTOIMK23
    Toimintaterapeutti

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• tunnistaa toimintaterapian kannalta keskeiset psykiatriset sairaudet ja mielenterveysongelmat,
• kuvata em. sairauksien ja ongelmien kuntoutus- ja hoitokäytänteet.

Sisältö

Toimintaterapian kannalta keskeiset psykiatriset sairaudet ja mielenterveyshäiriöt sekä niiden tutkimus-, hoito- ja kuntoutuskäytänteet

Oppimateriaalit

Toimintaterapian kannalta keskeiset psykiatriset sairaudet ja mielenterveyshäiriöt sekä niiden kuntoutus- ja hoitokäytänteet.
Tenttimateriaali on kirjassa Lönnqvist, J., Marttunen, M., Henriksson, M., Partonen, T., Aalberg, V & Seppälä, O. (toim.) 2017 (tai uusin painos). Psykiatria. Kustannus Oy Duodecim. * Huom. kirja saatavilla myös e-kirjana.

Tenttiin luetaan seuraavat luvut:
- Skitsofrenia ja muut psykoosit
- Depressiiviset häiriöt
- Ahdistuneisuushäiriöt
- Pakko-oireiset häiriöt
- Persoonallisuushäiriöt
- Itsetuhokäyttäytyminen

Vaikuttavia lääkeaineita ja lääkehoidon yksityiskohtia ei tarvitse osata.

Tutustu lisäksi traumaperäisen stressihäiriöön Käypä hoito -suosituksen avulla (lääkehoitoa lukuun ottamatta): https://www.kaypahoito.fi/hoi50080

Opetusmenetelmät

Kirjatentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opiskelija valitsee itse tentin ja uusinnan ajankohdan. Hylätyn tentin saa uusia kahdesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 opiskelijan työtuntia

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Alle 5 pistettä on hylätty suoritus, 5 pistetä tai yli on hyväksytty suoritus.

Sisällön jaksotus

Sisältö: Toimintaterapian kannalta keskeiset psykiatriset sairaudet ja mielenterveyshäiriöt sekä niiden kuntoutus- ja hoitokäytänteet.

Tentti tehdään kotitenttinä Itslearningissa ja tentin tekoon on aikaa 15 minuuttia.

Kun opiskelija on suorittanut tentin, tulee siitä laittaa s-posti vastuuopettajalle.


Ajoitus:
Kurssi on edeltävyysehto Mielenterveyskuntoutujan toiminnallisuuden tukeminen -opintojaksolle, joten se tulee suorittaa sitä ennen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty - hylätty

Alle 5 pistettä on hylätty suoritus, 5 pistetä tai yli on hyväksytty suoritus.