Siirry suoraan sisältöön

Lasten ja kouluikäisten toiminnallisuuden tukeminen (7 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BF58-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

11.05.2023 - 27.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 12.11.2023

Opintopistemäärä

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 30

Koulutus

 • Toimintaterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Heli Arokki

Ryhmät

 • PTOIMS22
  Toimintaterapeutti (AMK), S22
 • 22.09.2023 12:30 - 14:00, Info_Lasten ja kouluikäisten toiminnallisuuden tukeminen TH00BF58-3008
 • 02.10.2023 09:00 - 10:45, Terapiaprosessi_Lasten ja kouluikäisten toiminnallisuuden tukeminen TH00BF58-3008
 • 03.10.2023 09:00 - 14:45, Normaalikehitys_Lasten ja kouluikäisten toiminnallisuuden tukeminen TH00BF58-3008
 • 06.10.2023 08:15 - 15:00, Sensomot.havainnointi_Lasten ja kouluikäisten toiminnallisuuden tukeminen TH00BF58-3008
 • 23.10.2023 08:15 - 15:45, arviointi_Lasten ja kouluikäisten toiminnallisuuden tukeminen TH00BF58-3008
 • 26.10.2023 12:30 - 15:45, Lasten ja kouluikäisten toiminnallisuuden tukeminen TH00BF58-3008
 • 30.10.2023 08:15 - 16:00, purku_terapian_tot_Lasten ja kouluikäisten toiminnallisuuden tukeminen TH00BF58-3008
 • 31.10.2023 09:00 - 15:45, terapian_tot_Lasten ja kouluikäisten toiminnallisuuden tukeminen TH00BF58-3008
 • 03.11.2023 08:15 - 15:00, Lasten ja kouluikäisten toiminnallisuuden tukeminen TH00BF58-3008

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• selittää sensomotorisen kehityksen merkityksen lapsen toiminnallisten taitojen perustana,
• tunnistaa toimintaterapian näkökulman leikkiin,
• kuvata asiakaslähtöisen toimintaterapian perusteet perheiden kanssa työskentelyssä,
• valita asiakkaan tarpeisiin sopivan strategian ja viitekehyksen sisältäen terapian toteutuksen toimintaympäristön valinnan,
• perustellen valita asiakkaalle soveltuvat arviointimenetelmät yleisimmin käytetyistä arviointimenetelmistä,
• asettaa arvioinnin perusteella terapialle tavoitteet ja suunnitella terapiaa.

Sisältö

Lapsen sensomotorinen normaalikehitys
Leikki lapsen toimintana ja leikin arviointimenetelmiä
Toimintaterapeutti leikin mahdollistajana
Lapsi ja perhe asiakkaana
Kehitykselliseen viitekehykseen perustuvat arviointi ja terapiamenetelmät
Kognitiiviseen viitekehykseen perustuvat arviointi ja terapiamenetelmät
Tavoitteiden asettaminen terapialle ja terapian toteutus
Lapsen toimintaterapian dokumentaatio

Oppimateriaalit

Kirja: Aistimusten Aallokossa - A. Jean Ayres
Occupational Therapy for Children and Adolescents – Case-Smith, Jane. 2015 (e-kirja koulun kirjastossa https://turkuamk.finna.fi/Record/turkuamk_electronic.995730191205970?sid=3085176633 )
Lapsen ensimmäinen vuosi: kehitys ei etene odotetusti, mitä tehdä? – Autti-Rämö & Salpa 2010 (osittain kopioituna)

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää lähiopetuksen lisäksi itsenäistä sekä tiimiopiskelua verkkoympäristössä. Poissaolot lähiopetuksesta (sensomotoristen perusvalmiuksien havainnointi ja leikin ilo) osoitetaan osaamisen näyttöinä.

Opintojaksoon sisältyy Toiminnallisuuden edistäminen 1: Arviointimenetelmien käytännönharjoittelu: VMI- sekä leikin ilo.

Opiskelija tekee lapselle sensomotoristen perusvalmiuksien havainnoinnin sekä leikin arvioinnin. Asiakkaan opiskelija etsii itse. Voit etsiä sopivaa asiakasta lähipiiristäsi tai soittaa päiväkoteihin ja tehdä arvioinnit siellä.
Ennakkotietona: sopivan ikäinen lapsi sensomot. perusvalmiuksien havainnointiin on 4-7-vuotias, mutta mikäli haasteita löytää sopiva lapsi, sensomot.perusvalmiuksien havainnoinnin voi tehdä myös vanhemmalle lapselle. Leikin arvioinnissa 2-5v lapsi on optimaalisin. Tarkemmin asiasta kerrotaan infossa.

Kansainvälisyys

Opiskelu tapahtuu tiimioppimisen periaattein sekä sisältää itsenäistä, että tiimissä tapahtuvaa verkko-opiskelua. Lisäksi käytännönharjoittelua.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27h opiskelijan työtä vastaa 1op
27hx7op=189h, joista lähiopetusta 47h ja 2h info

Opintojaksolla tehtävät työt:
Portfolio:
Lapsen normaalikehitys sensorisen integraation näkökulmasta
Leikin teoriaa (leikin hierarkkinen malli & leikin ilo)
Sensomotoristen perusvalmiuksien havainnoinnin sekä leikin arvioinnin kooste.
Pohdinta/reflektio

Muut oppimistehtävät ja verkkotehtävät itsenäisesti ja tiimityöskentelynä. Tarkemmat ohjeistukset oppimistehtäviin sekä materiaalit itslearningista!

Sisällön jaksotus

22.9 2h Info TEAMS
2.10 2h Mitä on lasten toimintaterapia, toimintaterapiaprosessi
3.10 6h Normaalikehitys, Sensomotoriset perusvalmiudet, Si-viitekehys
10.10 7h Sensomot. perusvalmiuksien havainnointi, käytännönharjoitus
13.10 7h Leikin teoriaa, leikin arviointi ja leikin mahdollistaminen (toim. edistäminen I)
23.10 8hTt-arvioinnista, Arviointimenetelmät, käytännönharjoitus
26.10 4h Terapian tavoitteet ja DDDM
27.10 itsenäisenopiskelun päivä (toim.edistäminen I)
30.10 8h Purku (joista 2h toim.edistämistä) ja terapian toteutus, asiakasryhmät
31.10 7h Terapian toteutus
3.11 7h Näyttö

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Portfolio hyv/hyl, +1/-1
Aktiivisuus lähipäivissä, näytössä sekä tiimityöskenteyissä (arvosanaan vaikuttaa tuntiaktiivisuuden lisäksi, palautuuko työt sovittuna aikana) +1/-1
Kirjalliset työt tulee tehdä hyväksytysti
Näyttö
Itse- ja vertaisarviointi

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut hyväksyttyä suoritustasoa.
Arviointikehikko löytyy kote-kansiosta