Siirry suoraan sisältöön

Neurologisesti sairastuneen tai vammautuneen toiminnallisuuden tukeminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BF59-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 24.09.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 05.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Toimintaterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Kirsi Kero
 • Mary-Ann Kaukinen
 • Tuija Suominen-Romberg

Ryhmät

 • MTOIMK22
  Toimintaterapeutti
 • 27.09.2023 09:00 - 15:00, /Superseniorit suunnit/Neurologisesti sairastuneen tai vammautuneen toiminnallisuuden tukeminen TH00BF59-3008
 • 27.09.2023 15:00 - 16:00, INFO_Neurologisesti sairastuneen tai vammautuneen toiminnallisuuden tukeminen TH00BF59-3008
 • 23.10.2023 09:00 - 16:00, Neurologisesti sairastuneen tai vammautuneen toiminnallisuuden tukeminen TH00BF59-3008
 • 24.10.2023 09:00 - 16:00, Neurologisesti sairastuneen tai vammautuneen toiminnallisuuden tukeminen TH00BF59-3008
 • 25.10.2023 09:00 - 16:00, Neurologisesti sairastuneen tai vammautuneen toiminnallisuuden tukeminen TH00BF59-3008
 • 26.10.2023 09:00 - 16:00, Neurologisesti sairastuneen tai vammautuneen toiminnallisuuden tukeminen TH00BF59-3008

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• tunnistaa neurologisten sairauksien ja vammojen vaikutusta yksilön sensomotoriikkaan, tiedonkäsittelyyn sekä tunteisiin ja käyttäytymiseen ja sitä kautta päivittäisistä tehtävistä selviytymiseen,
• arvioida ja edistää asiakaan osallistumismahdollisuuksia itsestä huolehtimisen, työn ja vapaa-ajan tehtäviin,
• tukea valmiuksien ja taitojen kehittymistä.

Sisältö

Aivojen plastisuus ja kuntoutuminen
Asiakkaan valmiuksien, taitojen sekä arkipäivän tehtävien oppimisen tukeminen
Kognitiivisten ja sensomotoristen valmiuksien uudelleen oppiminen
Yleisten toimintaa ohjaavien strategioiden oppiminen ja oman tilanteen tiedostaminen. Metakognition merkitys kuntoutumisessa
Strategioiden opettelu kompensoimaan valmiuksien ongelmia
Toimintojen harjoittelu
Sosiaalisten taitojen, tunteisiin ja käyttäytymisen liittyvä harjoittelu
Päivittäisten toimintojen ohjaaminen
Yksilön elämänlaadun tukeminen, uuden toiminnallisen identiteetin etsiminen.
Kehitysvammaisen toiminnallisuuden tukeminen
Neuropsykologia

Oppimateriaalit

Jehkonen, M., Saunamäki, T. & Hokkanen, L. Kliininen neuropsykologia. 2019. Duodecim. Kappaleet: 3. Aivojen keskeiset rakenteet kognitiivisissa ja psyykkisissä toiminnoissa. 5. Tarkkaavuuden häiriöt ja neglect-oire eli huomiotta jättäminen. 6. Toiminnanohjauksen häiriöt. 7. Muistihäiriöt. 8. Näköhavainnon häiriöt. 9. Kielelliset häiriöt. 11. Tahdonalaisten liikkeiden häiriöt eli apraksiat. 12. Tunne-elämän ja käyttäytymisen säätelyn muutokset. 13. Aivoverenkiertohäiriöt. 14. Aivovammat. 16. MS-tauti. 17. Parkinsonin tauti. 18. Epilepsia. 19. Kallonsisäiset kasvaimet. 20. Tulehdukselliset aivosairaudet. 21. Päihdehäiriöt ja keskushermostomyrkyt. 22. Kehitykselliset neuropsykiatriset häiriöt. 24. Kehitysvammaisuus aikuisiällä.

Powell, T. 2016. Aivotyökirja: opas ja harjoituksia aivovaurion saaneelle, läheiselle sekä ammattilaiselle. Hogrefe Psykologien Kustannus Oy.

Sisällön jaksotus

keskiviikkona 27.9.2023 klo 15-16 info opintojaksoon liittyen, referaattitehtävien jako

maanantaina 23.10.2023 klo 9-16 neurologisten sairauksien/ vammojen vaikutus toiminnallisuuteen

tiistaina 24.10.2023 klo 9-16 neuropsykologian tentti, toiminnalliseen kognitioon liittyvät ongelmat ja toimintaterapia, strategiat arkeen

keskiviikkona 25.10.2023 klo 9.00 - 15 MS-tautia sairastavan kokemusasiantuntijan vierailu, sensomotoriikka, spastisen yläraajan kuntoutus, yläraajan kuntoutus toiminnallisin harjoittein

torstaina 26.10.2023 klo 9-15 toiminnalliseen kognitioon liittyvät ongelmat ja toimintaterapia, strategiat arkeen, toiminnalliset keinot tukea asiakkaan toiminnanohjausta, palvelujärjestelmä ja tukimuodot

vko 44 koko opintojakson tentti verkkotenttinä

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Neuropsykologian tentti (HKS/Hyl)
Kokonaisuuden Tentti (1-5 )