Siirry suoraan sisältöön

Mielenterveyskuntoutujan toiminnallisuuden tukeminen (7 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BF60-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

11.05.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 12.11.2023

Opintopistemäärä

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Toimintaterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Irina Katajisto-Korhonen
 • Johanna Säteri

Ryhmät

 • PTOIMS22
  Toimintaterapeutti (AMK), S22
 • 29.08.2023 09:00 - 11:00, Info_Mielenterveyskuntoutujan toiminnallisuuden tukeminen TH00BF60-3008
 • 05.09.2023 09:00 - 16:00, Mielialahäiriöt_Mielenterveyskuntoutujan toiminnallisuuden tukeminen TH00BF60-3008
 • 07.09.2023 08:00 - 15:00, Ahdistuneisuushäiriöt_Mielenterveyskuntoutujan toiminnallisuuden tukeminen TH00BF60-3008
 • 15.09.2023 08:00 - 15:00, Psykoosi ja sch_Mielenterveyskuntoutujan toiminnallisuuden tukeminen TH00BF60-3008
 • 19.09.2023 09:00 - 16:00, Persoonallisuushäiriöt_Mielenterveyskuntoutujan toiminnallisuuden tukeminen TH00BF60-3008
 • 21.09.2023 09:00 - 16:00, Syömishäiriöt_Mielenterveyskuntoutujan toiminnallisuuden tukeminen TH00BF60-3008
 • 26.09.2023 09:00 - 12:00, Luovat menetelmät_Mielenterveyskuntoutujan toiminnallisuuden tukeminen TH00BF60-3008
 • 26.09.2023 12:00 - 16:00, Luovat menetelmät_Mielenterveyskuntoutujan toiminnallisuuden tukeminen TH00BF60-3008
 • 29.09.2023 08:00 - 16:00, Näyttöpäivä_Mielenterveyskuntoutujan toiminnallisuuden tukeminen TH00BF60-3008

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• selittää mielenterveyskuntoutujan kohtaamiseen ja terapiasuhteeseen vaikuttavia tekijöitä,
• selittää mielenterveystyössä hyödynnettäviä viitekehyksiä,
• soveltaa erilaisten mielenterveysongelmien kuntoutuksen ja toimintaterapian periaatteita eri lähestymistavoista käsin,
• analysoida luovien menetelmien terapeuttisia tekijöitä ja soveltaa niitä asiakkaiden tarpeen mukaan osana toimintaterapiaprosessia.

Sisältö

Mielenterveyskuntoutujan kohtaaminen ja terapiasuhteessa vaikuttavat tekijät
Mielenterveystyössä hyödynnettävät viitekehykset
Mielenterveysongelmien ja psykiatristen sairauksien vaikutus toiminnallisuuteen
Toimintaterapian mahdollisuudet arvioida ja tukea asiakasta, jolla on mielenterveysongelmia tai psykiatrinen sairaus
Erilaisten taidelähtöisten luovien menetelmien käyttö osana toimintaterapiaa

Oppimateriaalit

Tieto oppimateriaaleista löytyy Itsistä.

Opetusmenetelmät

Toteutustapa on monimuotoinen sisältäen tiimimuotoista opetusta, toimintojen kokeilua yhdessä ja itsenäisesti, sekä verkkotehtäviä. Opintojaksolla hyödynnetään aktivoivia opetusmenetelmiä.

Kansainvälisyys

Opiskelu perustuu tiimimuotoiseen oppimiseen, verkko-oppimiseen sekä tekemällä oppimiseen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27h opiskelijan työtä vastaa 1op, 7 op = 189 tuntia.
Lähipäivät 6x7h= 42t + näyttöpäivä 8h, itsenäinen opiskelu sisältäen eri tehtävät 139t

Oppimistehtävät (tarkemmat kuvaukset Itsissä):
Esseet ennen tiimipäivää.
1 x ennakkotehtävä (viitekehykset)
1 x tiimin verkkotehtävä (case)
2 x toimintojen suunnittelu ja ohjaus muulle ryhmälle tiimeittäin

Tiimien näyttöpäivä

Reflektiopaperi (palautus 9.10 klo 8.00 mennessä)

Tarkemmat ohjeistukset oppimistehtävistä löytyy Itsistä.

Sisällön jaksotus

Aikataulu ja suunnitelma:

Opintojakson toteutus välillä vk 35-39

Vk 35
Opiskelijat katsovat itsenäisesti Itslearningista:
- Luentotallenteet: Mielenterveyshäiriöistä kuntoutuminen, Arviointi psykososiaalisella alueella

29.8 klo 9-11 Opintojakson info

Ennakkotehtävä: mielenterveyskuntoutuksessa hyödynnettävät viitekehykset - ennakkotehtävä oltava tehtynä 5.9 mennessä.

Tiimipäivät:

5.9 klo 9-15.45 Mielialahäiriöt
7.9 klo 8.15-15 Ahdistuneisuushäiriöt
15.9 klo 8.15-15 Psykoosi ja skitsofrenia
19.9 klo 9-15.45 Persoonallisuushäiriöt
21.9 klo 9-15.45 Syömishäiriöt
26.9 klo 9-15.45 Luovat menetelmät
29.9 klo 8.15-15.45 Näyttöpäivä

Verkkotehtävät:

Päihdehäiriöt (tiimin verkkomuotoinen näyttötehtävä, palautus 28.9 mennessä)


Opintojakson tehtävistä:

Tiimit valmistelevat luovien menetelmien tiimipäivään 45 minuutin kokeilun ennalta sovitusta luovasta menetelmästä. Harjoitus suunnataan tukemaan psyykkistä / kognitiivista työhyvinvointia ja suunnitelma pitää sisällään teoreettiset perusteet toimintojen valintaan. 45 minuutin harjoittelu voi pitää sisällään yhden tai useamman harjoituksen ko. menetelmään liittyen.

Tiimit valmistelevat mielenterveyden tiimipäiviin 45 minuutin terapiaharjoituksen / terapiaharjoituksia ko. asiakasryhmälle suunnaten. Harjoitukset ohjataan tiimipäivän aikana muulle ryhmälle. Harjoitukset voivat olla yksilötehtäviä, tai niiden teossa voidaan hyödyntää pienryhmätyöskentelyä. Esimerkiksi 45 minuutin terapiakerta voi muodostua 15 min lämmittelyharjoituksesta ja 30 minuutin varsinaisesta toiminnasta, tai yhdestä 45 minuuttia kestävästä toiminnasta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää opintojakson tehtävien suoritusta hyväksytysti opintojakson ajanjakson puitteissa. Opintojakson tehtävien ja tiimipäiviin aktiivisesti osallistumisen merkitys opintojakson arvosanaan on 40%.
Reflektiopaperi vaikutus opintojakson arvosanaan on 60%.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5 toimintaterapian opintojen arviointikehikon mukaisesti, tutkintosäännön ohjeistuksen huomioiden.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut arviointikriteerien tyydyttävää tasoa.