Siirry suoraan sisältöön

Tuki- ja liikuntaelimistön sairauksiin ja vammoihin sairastuneen toiminnallisuuden tukeminen (7 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BF61-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

05.08.2023 - 03.10.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.10.2023

Opintopistemäärä

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Toimintaterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Tuija Suominen-Romberg

Vastuuopettaja

Tuija Suominen-Romberg

Ryhmät

 • PTOIMS21
  Toimintaterapeutti (AMK), S21
 • 04.09.2023 10:00 - 16:00, Tuki- ja liikuntaelimistön sairauksiin ja vammoihin sairastuneen toiminnallisuuden tukeminen TH00BF61-3008
 • 05.09.2023 12:00 - 16:00, Tuki- ja liikuntaelimistön sairauksiin ja vammoihin sairastuneen toiminnallisuuden tukeminen TH00BF61-3008
 • 07.09.2023 12:00 - 16:00, Tuki- ja liikuntaelimistön sairauksiin ja vammoihin sairastuneen toiminnallisuuden tukeminen TH00BF61-3008
 • 12.09.2023 09:00 - 16:00, Tuki- ja liikuntaelimistön sairauksiin ja vammoihin sairastuneen toiminnallisuuden tukeminen TH00BF61-3008
 • 13.09.2023 12:30 - 16:00, A-ryhmä/lastat/Tuki- ja liikuntaelimistön sairauksiin ja vammoihin sairastuneen toiminnallisuuden tukeminen TH00BF61-3008
 • 15.09.2023 09:00 - 12:30, B-ryhmä/Lastat/Tuki- ja liikuntaelimistön sairauksiin ja vammoihin sairastuneen toiminnallisuuden tukeminen TH00BF61-3008
 • 18.09.2023 10:00 - 14:00, B-ryhmä/Lastat/Tuki- ja liikuntaelimistön sairauksiin ja vammoihin sairastuneen toiminnallisuuden tukeminen TH00BF61-3008
 • 21.09.2023 09:00 - 13:00, A-ryhmä/Lastat/Tuki- ja liikuntaelimistön sairauksiin ja vammoihin sairastuneen toiminnallisuuden tukeminen TH00BF61-3008
 • 22.09.2023 09:00 - 13:00, B-ryhmä/Lastat/Tuki- ja liikuntaelimistön sairauksiin ja vammoihin sairastuneen toiminnallisuuden tukeminen TH00BF61-3008
 • 25.09.2023 12:00 - 15:00, A-ryhmä/Lastat/Tuki- ja liikuntaelimistön sairauksiin ja vammoihin sairastuneen toiminnallisuuden tukeminen TH00BF61-3008
 • 26.09.2023 09:00 - 12:00, B-ryhmä/Lastat/Tuki- ja liikuntaelimistön sairauksiin ja vammoihin sairastuneen toiminnallisuuden tukeminen TH00BF61-3008
 • 26.09.2023 14:00 - 15:00, Käsikirurgian tentti/Tuki- ja liikuntaelimistön sairauksiin ja vammoihin sairastuneen toiminnallisuuden tukeminen TH00BF61-3008
 • 27.09.2023 12:00 - 15:00, A-Ryhmä/Lastat/Tuki- ja liikuntaelimistön sairauksiin ja vammoihin sairastuneen toiminnallisuuden tukeminen TH00BF61-3008
 • 29.09.2023 09:00 - 15:00, Lastatentti/Tuki- ja liikuntaelimistön sairauksiin ja vammoihin sairastuneen toiminnallisuuden tukeminen TH00BF61-3008

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• arvioida, tukea ja edistää tuki- ja liikuntaelimistön sairauksissa ja vammoissa asiakkaan toiminnallisuutta ja osallistumista eri toimintakokonaisuuksissa,
• osaa toteuttaa yläraajan terapiaa osana käsivammoja/sairauksia,
• selittää kivun mekanismit ja osaa toteuttaa kipuasiakkaan toimintaterapiaa,
• selittää ortoosihoidon yleiset periaatteet ja osaa valmistaa yleisimpiä yksilöllisiä ortooseja.

Sisältö

Sensomotoristen taitojen ja valmiuksien merkitys ihmisen toimintaan ja osallistumiseen tuki- ja liikuntaelinsairauksissa ja –vammoissa
Toimintaterapian osuus tuli-ja liikuntaelimistön sairauksien ja vammojen yhteydessä
Kipu ja sen vaikutus ihmisen toimintaan ja hyvinvointiin
Biomekaaninen viitekehys tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien ja vammojen toimintaterapian toteutuksessa
Ortoosihoidon perusteet, yleisimmät yksilölliset ortoosit ja niiden valmistus

Arviointiasteikko

H-5