Siirry suoraan sisältöön

Ikääntyneen toiminnallisuuden tukeminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BF62-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

15 - 30

Koulutus

 • Toimintaterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Anu Kuikkaniemi

Ryhmät

 • PTOIMS22
  Toimintaterapeutti (AMK), S22
 • 08.01.2024 10:00 - 11:45, Info, Ikääntyneen toiminnallisuuden tukeminen TH00BF62-3009
 • 16.01.2024 09:00 - 15:45, Ikääntyneen toiminnallisuuden tukeminen- Onnistunut ikääntyminen TH00BF62-3009
 • 22.01.2024 09:00 - 15:45, Ikääntyneen toiminnallisuuden tukeminen_Kotikuntoutus TH00BF62-3009
 • 30.01.2024 09:00 - 15:45, Ikääntyneen toiminnallisuuden tukeminen_Muistisairaudet TH00BF62-3009
 • 13.02.2024 09:00 - 15:45, Ikääntyneen toiminnallisuuden tukeminen_Toiminnalliset menetelmätTH00BF62-3009
 • 15.02.2024 11:00 - 15:45, Näyttökoe päivä_Ikääntyneen toiminnallisuuden tukeminen TH00BF62-3009

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• nimetä tärkeimmät ikääntyneille suunnatut palvelut,
• tunnistaa ikääntymiseen vaikuttavia tekijöitä ja osaa tukea onnistunutta vanhenemista,
• arvioida ikääntymiseen liittyvien tekijöiden vaikutuksia toiminnallisuuteen,
• tukea ja edistää ikääntyneiden toiminnallisuutta yksilö- ja ryhmämuotoisilla toimintaterapian menetelmillä.

Sisältö

Ikääntyneille suunnatut palvelut ja lakiin pohjaava järjestämisvelvollisuus
Ikääntymiseen liittyvät tekijät (eettisyys, vanhenemisen muutokset ja elämäntavat) ja onnistunut vanheneminen (hyvinvointi ja elämänlaatu)
Ikääntyneen toiminnallisuuden arviointi ja tukeminen asumistavasta riippuen

Oppimateriaalit

Tieto oppimateriaaleista löytyy Itslearningistä

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää itsenäistä opiskelua Itslearning verkkoympäristössä ja tiimityöskentelyä lähipäivissä. Lähipäivät toteutuvat Turun ammattikorkeakoulun tiloissa lähitoteutuksena

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Vain hylätyn reflektiopaperin voi uusia

Kansainvälisyys

Opiskelu tapahtuu tiimioppimisen periaattein ja käänteisen oppimisen menetelmin. Ohjeistus löytyy Itslearningistä Tiimioppijan käsikirjasta

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia toteutustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Henkilökohtaiset kirjalliset tuotokset palautetaan ennen teeman käsittelyyn liittyvää lähipäivää, lähipäivän jälkeinen reflektio (vapaaehtoinen, ei tarvitse palauttaa Itslearningiin), ja reflektiopaperi opintojakson lopussa. Ohjeistus oppimistehtävistä löytyy Itslearningistä.
27 tuntia opiskelijatyötä vastaa yhtä opintopistettä, tällä opintojaksolla 5op eli yhteensä 135 tuntia opiskelijatyötä.

Sisällön jaksotus

Info
Verkkotyöskentely: Ikääntyneille suunnattujen palveluiden tarpeen arviointi RAI verkkokoulutus
Lähipäivä Ikääntymiseen vaikuttavat tekijät- onnistunut vanheneminen ja saatavilla olevat palvelut
Lähipäivä Kotona asuminen ja kotikuntoutus
Lähipäivä Muistisairaudet ja toimintaterapia
Lähipäivä Toiminnallinen menetelmä Lifestyle Redesing
näyttökoe (sisältää kirjallisen yksilötehtävän, suullinen yksilö / tiiminäyttö ja opintojakson kiteytys)
henkilökohtaisen reflektiopaperin palautus xx.xx.2024 mennessä

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kysymykset Its:n infon kysymys ja vastaus palstalle ja tieto kysymykset Its:n viestitoiminnon kautta

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää opintojakson tehtävien suoritusta hyväksytysti. Opintojakson arvioinnin kohteet ovat:
Henkilökohtaiset kirjalliset tuotokset palautettuna ennen teeman lähipäivää, aktiivisuuden osoittaminen valmistautumalla, hyväksytty / hylätty
Aktiivisuus lähipäivissä, näyttökoe, itseis- ja vertaisarviointi vaikutus arvosanaan 40%
Reflektiopaperi vaikutus arvosanaan 60%.
Hyväksytty opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5

Hylätty (0)

Arviointikriteerit löytyvät Itsistä.
Hylätty suoritus, opiskelija ei ole suoriutunut tehtävistä tyydyttävällä tasolla.