Siirry suoraan sisältöön

Ympäristön esteettömyys ja saavutettavuus (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BF63-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

14.06.2023 - 27.09.2023

Ajoitus

18.08.2023 - 22.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Toimintaterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Anu Kuikkaniemi
 • Tuija Suominen-Romberg
 • Kirsi Karlsson

Vastuuopettaja

Tuija Suominen-Romberg

Ryhmät

 • MTOIMK22
  Toimintaterapeutti
 • 28.08.2023 08:15 - 11:45, Digipalvelut/Ympäristön esteettömyys ja saavutettavuus TH00BF63-3008
 • 28.08.2023 12:30 - 16:00, ESKEH/Ympäristön esteettömyys ja saavutettavuus TH00BF63-3008
 • 30.08.2023 09:00 - 16:00, Superseniorisuunnittelu/Ympäristön esteettömyys ja saavutettavuus TH00BF63-3008
 • 26.09.2023 12:00 - 16:00, Ympäristön esteettömyys ja saavutettavuus TH00BF63-3008
 • 28.09.2023 09:00 - 16:00, Superseniorit/Ympäristön esteettömyys ja saavutettavuus TH00BF63-3008

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• selittää ympäristön merkityksen ihmisen toiminnalle,
• vaikuttaa ympäristöön asiakkaan toiminnan mahdollistamiseksi,
• ohjata ja neuvoa asiakasta asunnonmuutostyö- ja apuvälineasioissa,
• tunnistaa terveysteknologian mahdollisuuksia asiakkaan toiminnallisuuden tukemisessa.

Sisältö

Toiminnan konteksti
Saavutettavuus ja esteettömyys
Ympäristön esteettömyyden arviointimenetelmät
Asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet sekä niihin liittyvät palvelut
Apuvälineet ja niihin liittyvät palvelut
Terveysteknologia

Oppimateriaalit

Tieto oppimateriaalista löytyy itslearningista

Opetusmenetelmät

Osa 2 Apuvälineet 2op: Opiskelu totetetaan Kunnonkotiympäristössä lähipäivänä tiimissä toimien, its työskentelynä ja Supersenioripäivissä.
Osa 3 digitaaliset menetelmät 1op: Opiskelu toteutuu verkko-opintoina itsenäisesti sekä yhdessä tiimin kanssa, sisältää yhden lähipäivän (4h), jolloin työskennellään tiimimuotoisesti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä, kirjallisia tehtäviä

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Osa 3 digitaaliset menetelmät: Opiskelu toteutuu tiimioppimisen periaatteiden mukaisesti.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Osa 3 digitaaliset menetelmät: Opiskelija valmistautuu lähipäivään työskentelemällä itsenäisesti Itslearning oppimisympäristössä olevien ohjeiden ja materiaaleiden mukaisesti. Lähipäivässä työskennellään itsenäisesti ja tiimin kanssa. Lähipäivän jälkeen tiimin kanssa yhteinen kiteytys. Lähipäivä 4 h ja itsenäinen työskentely yksin ja tiimissä 23 tuntia. 1op on 27 tuntia opiskelijatyötä.

Sisällön jaksotus

Opintojakso sisältää kolme aihealuetta: esteettömyys, apuvälineet ja digitaaliset mentelmät / ratkaisut. Opiskelu koostuu kontaktitunneista, itsenäisestä yksilöllisestä työskentelystä ja projekteista. Oppiminen edellyttää opiskelijalta aihealueisiin perehtymista, aktiivista osallistumista ja sisällön tuottamista.
Lähtökohtaisesti kaikkeen opetukseen osallistutaan. Mikäli opiskelija joutuu olemaan opetuksesta pois, hän sopii opettajan kanssa miten osoittaa osaamisensa.

Osa 1 Esteettömyys
28.8 12-16 julkisen ympäristön esteettömyys (ESKEH-menetelmä
Itsenäisenä esteettömyyskartoituksen tekeminen ja siitä raportointi
28-29.9 Superseniori päivään osallistuminen ja sitä ennen päivien suunnittelu

Osa 2 Apuvälineet
Its työskentely
Kunnonkodin toimeksiantoja, varmistuu syksyllä
28-29.9 Supersenioripäivään osallistuminen ja sitä ennen päivien suunnittelu

Osa 3: digitaaliset menetelmät (1op, tarkempi sisältö Its)
Its työskentely
Lähipäivä kokeilut
Tiimikeskustelun yhteenvedon palautus 29.9. 2023 mennessä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää opintojakson tehtävien hyväksyttyä suoritusta ja osallistumista sovittuihin lähipäiviin.