Siirry suoraan sisältöön

Ympäristön esteettömyys ja saavutettavuus (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BF63-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Toimintaterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Anu Kuikkaniemi
 • Tuija Suominen-Romberg

Ryhmät

 • PTOIMS22
  Toimintaterapeutti (AMK), S22
 • 09.01.2024 12:00 - 16:00, Ympäristön esteettömyys ja saavutettavuus TH00BF63-3009
 • 12.01.2024 09:00 - 13:00, Ympäristön esteettömyys ja saavutettavuus TH00BF63-3009
 • 23.01.2024 12:00 - 16:00, Ympäristön esteettömyys ja saavutettavuus TH00BF63-3009
 • 26.02.2024 12:30 - 14:00, Info digitaalisuus ja apuvälineet_Ympäristön esteettömyys ja saavutettavuus TH00BF63-3009
 • 28.02.2024 08:00 - 16:00, Digi_Ympäristön esteettömyys ja saavutettavuus TH00BF63-3009
 • 01.03.2024 09:00 - 14:00, Ympäristön esteettömyys ja saavutettavuus TH00BF63-3009
 • 06.03.2024 08:00 - 16:00, Digi_Ympäristön esteettömyys ja saavutettavuus TH00BF63-3009
 • 07.03.2024 09:00 - 15:45, Digitaaliset palvelut_Ympäristön esteettömyys ja saavutettavuus TH00BF63-3009
 • 20.03.2024 12:30 - 15:45, Apuvälineprosessi-Ympäristön esteettömyys ja saavutettavuus TH00BF63-3009
 • 25.03.2024 09:00 - 15:45, Apuvälineet_Ympäristön esteettömyys ja saavutettavuus TH00BF63-3009
 • 11.04.2024 09:00 - 15:45, Apuvälineet_Ympäristön esteettömyys ja saavutettavuus TH00BF63-3009
 • 15.04.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Ympäristön esteettömyys ja saavutettavuus TH00BF63-3009
 • 16.04.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Ympäristön esteettömyys ja saavutettavuus TH00BF63-3009
 • 17.04.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Ympäristön esteettömyys ja saavutettavuus TH00BF63-3009
 • 18.04.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Ympäristön esteettömyys ja saavutettavuus TH00BF63-3009
 • 19.04.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Ympäristön esteettömyys ja saavutettavuus TH00BF63-3009
 • 20.04.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Ympäristön esteettömyys ja saavutettavuus TH00BF63-3009
 • 21.04.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Ympäristön esteettömyys ja saavutettavuus TH00BF63-3009
 • 22.04.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Ympäristön esteettömyys ja saavutettavuus TH00BF63-3009
 • 23.04.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Ympäristön esteettömyys ja saavutettavuus TH00BF63-3009
 • 24.04.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Ympäristön esteettömyys ja saavutettavuus TH00BF63-3009
 • 25.04.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Ympäristön esteettömyys ja saavutettavuus TH00BF63-3009
 • 26.04.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Ympäristön esteettömyys ja saavutettavuus TH00BF63-3009
 • 27.04.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Ympäristön esteettömyys ja saavutettavuus TH00BF63-3009
 • 28.04.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Ympäristön esteettömyys ja saavutettavuus TH00BF63-3009
 • 29.04.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Ympäristön esteettömyys ja saavutettavuus TH00BF63-3009
 • 30.04.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Ympäristön esteettömyys ja saavutettavuus TH00BF63-3009

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• selittää ympäristön merkityksen ihmisen toiminnalle,
• vaikuttaa ympäristöön asiakkaan toiminnan mahdollistamiseksi,
• ohjata ja neuvoa asiakasta asunnonmuutostyö- ja apuvälineasioissa,
• tunnistaa terveysteknologian mahdollisuuksia asiakkaan toiminnallisuuden tukemisessa.

Sisältö

Toiminnan konteksti
Saavutettavuus ja esteettömyys
Ympäristön esteettömyyden arviointimenetelmät
Asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet sekä niihin liittyvät palvelut
Apuvälineet ja niihin liittyvät palvelut
Terveysteknologia

Oppimateriaalit

Tieto oppimateriaalista löytyy itslearningista

Opetusmenetelmät

Osa 2 Opiskelu toteutuu tiimeissä ja osin moniammatillisena yhteistyönä ft. opiskelijoiden kanssa. Lisäksi pari/ yksilötehtäviä.
Osa 3 digitaaliset menetelmät: Opiskelu toteutuu verkko-opintoina itsenäisesti sekä yhdessä tiimin kanssa, sisältää yhden lähipäivän, jolloin työskennellään tiimimuotoisesti

Kansainvälisyys

Osa 2 Tiimioppinen toiminnan taustalla
Osa 3 digitaaliset menetelmät: Opiskelu toteutuu tiimioppimisen periaatteiden mukaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Osa 2 Ks. its
Osa 3 digitaaliset menetelmät: Opiskelija valmistautuu lähipäivään työskentelemällä itsenäisesti Itslearning oppimisympäristössä olevien ohjeiden ja materiaaleiden mukaisesti. Lähipäivässä työskennellään itsenäisesti ja tiimin kanssa. Lähipäivän jälkeen tiimin kanssa yhteinen kiteytys.

Sisällön jaksotus

Opintojakso sisältää kolme aihealuetta: esteettömyys, apuvälineet ja digitaaliset ratkaisut. Opiskelu koostuu kontaktitunneista, itsenäisestä yksilöllisestä työskentelystä ja projekteista. Oppiminen edellyttää opiskelijalta aihealueisiin perehtymista, aktiivista osallistumista ja sisällön tuottamista.

Osa 2: Apuvälineet. Työskentely Kunnonkodissa ja its työskentely
Osa 3: digitaaliset ratkaisut (1op, tarkempi sisältö Its)
Its työskentely

Viestintäkanava ja lisätietoja

Lähtökohtaisesti kaikkeen opetukseen osallistutaan. Mikäli opiskelija joutuu olemaan opetuksesta pois, hän sopii opettajan kanssa miten osoittaa osaamisensa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää opintojakson tehtävien hyväksyttyä suoritusta ja osallistumista sovittuihin lähipäiviin.