Siirry suoraan sisältöön

Toiminnallisuuden edistäminen I (10 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BF65-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

11.05.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Toimintaterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Kirsi Kero
 • Irina Katajisto-Korhonen
 • Anu Kuikkaniemi
 • Heli Arokki
 • Mary-Ann Kaukinen

Vastuuopettaja

Heli Arokki

Ryhmät

 • PTOIMS22
  Toimintaterapeutti (AMK), S22
 • 28.08.2023 09:00 - 11:00, Info, mt-harjoittelu_Toiminnallisuuden edistäminen I TH00BF65-3008
 • 28.09.2023 08:00 - 15:00, Mt-harjoittelun purku_Toiminnallisuuden edistäminen I TH00BF65-3008
 • 13.10.2023 09:00 - 15:45, leikki_Toiminnallisuuden edistäminen I TH00BF65-3008
 • 27.10.2023 09:00 - 16:00, itsenäisenop_päiväToiminnallisuuden edistäminen I TH00BF65-3008
 • 01.11.2023 09:00 - 11:30, Info_Toiminnallisuuden edistäminen I TH00BF65-3008
 • 13.11.2023 08:00 - 16:00, Toiminnallisuuden edistäminen I TH00BF65-3008
 • 14.11.2023 08:00 - 16:00, Toiminnallisuuden edistäminen I TH00BF65-3008
 • 15.11.2023 08:00 - 16:00, Toiminnallisuuden edistäminen I TH00BF65-3008
 • 16.11.2023 08:00 - 16:00, Toiminnallisuuden edistäminen I TH00BF65-3008
 • 17.11.2023 08:00 - 16:00, Toiminnallisuuden edistäminen I TH00BF65-3008
 • 20.11.2023 08:00 - 16:00, Toiminnallisuuden edistäminen I TH00BF65-3008
 • 21.11.2023 08:00 - 16:00, Toiminnallisuuden edistäminen I TH00BF65-3008
 • 22.11.2023 08:00 - 16:00, Toiminnallisuuden edistäminen I TH00BF65-3008
 • 23.11.2023 08:00 - 16:00, Toiminnallisuuden edistäminen I TH00BF65-3008
 • 24.11.2023 08:00 - 16:00, Toiminnallisuuden edistäminen I TH00BF65-3008
 • 27.11.2023 08:00 - 16:00, Toiminnallisuuden edistäminen I TH00BF65-3008
 • 28.11.2023 08:00 - 16:00, Toiminnallisuuden edistäminen I TH00BF65-3008
 • 29.11.2023 08:00 - 16:00, Toiminnallisuuden edistäminen I TH00BF65-3008
 • 30.11.2023 08:00 - 16:00, Toiminnallisuuden edistäminen I TH00BF65-3008
 • 01.12.2023 08:00 - 16:00, Toiminnallisuuden edistäminen I TH00BF65-3008
 • 04.12.2023 08:00 - 16:00, Toiminnallisuuden edistäminen I TH00BF65-3008
 • 05.12.2023 08:00 - 16:00, Toiminnallisuuden edistäminen I TH00BF65-3008
 • 06.12.2023 08:00 - 16:00, Toiminnallisuuden edistäminen I TH00BF65-3008
 • 07.12.2023 08:00 - 16:00, Toiminnallisuuden edistäminen I TH00BF65-3008
 • 08.12.2023 08:00 - 16:00, Toiminnallisuuden edistäminen I TH00BF65-3008
 • 11.12.2023 08:15 - 14:00, Palautekeskustelu_Toiminnallisuuden edistäminen I TH00BF65-3008

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• suunnitella, toteuttaa ja raportoida sovittuihin soveltamisalueisiin sisältyviä käytännön harjoituksia.
• perustella ja toteuttaa ohjattuna toimintaterapiaprosessia toimintaterapian teoreettisen mallin mukaan,
• analysoida arvioinnissa ja/tai terapiassa käytettävää toimintaa tehtävä- ja yksilösuuntautuneesti ja käyttää analyysiä hyödyksi toteutuksessa,
• tunnistaa toimintaterapeutin ja muiden ammattilaisten toimenkuvan harjoittelupaikkansa moniammatillisessa työyhteisössä.

Sisältö

Soveltamisalueen mukainen käytännön harjoittelu
Toimintaterapian teoreettiseen malliin perustuva asiakkaan terapiaprosessin toteutus ja raportointi
Systemaattinen tiedonkeruu toimintaterapiaprosessissa
Toiminnan analysointi tehtävä- ja yksilölähtöisesti
Moniammatillisuus työyhteisössä

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää itsenäistä opiskelua ja käytännön harjoittelua työelämässä.

Kansainvälisyys

Opiskelu tapahtuu tekemällä oppimisen periaattein.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27 tuntia opiskelijan työtä vastaa 1 op = 270t
2op 54t Irina
2op 54t Heli (7hx2 päiväkodissa, teorialähiopetus 8h, leikinarviointi ja raportointi 28h sekä purku 4h)

6op eli 162t, josta
1op = 27t info, kirjallinen oppimistehtävä ja ryhmän yhteinen palautekeskustelu
5op =135t käytännön harjoitteluosuus työpaikalla


Tehtävänannot ITSLearning:ssä

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit on kuvattu harjoittelun arviointilomakkeessa.

Sisällön jaksotus

Syksy 2023:

28.8.klo 9-11 Mielenterveyskuntoutujan toiminnallisuuden tukemisen käytännön harjoittelu (info / teoriaopetus)
vk 35-39 Mittareiden käytännön harjoittelu itsenäisesti
- Mittarien lainaus ja käyttö vain koululla. Mittarit sijaitsevat ICT B2050 -tilassa, jossa niitä saa käyttää. Luokan saa auki opettajien tai infon avulla.
28.9 klo 8.15-15 Harjoittelun purku

Heli Arokki Leikin arviointi:
Leikin arviointi teoria, lähiopetus n.7h 13.10
Arviointimenetelmä: VMI, käytännönharjoitus
Käytännön toteutus Leikin arviointi, pakollinen harjoittelu 27.10 sekä myöhemmin kurssilla VMI-testi
Purku leikin arvioinnille 30.10
VMI-testi kirjallinen palaute

Harjoittelu käytännössä:
2.10. 4t info harjoittelun oppimistehtävien sisällön ohjaus, harjoitteluun liittyvät ohjauskäytännöt

Harjoittelu käytännössä 13.11.-8.12.
Harjoittelun tavoitekeskustelu à 30min/opiskelija.

Viikolla 49 harjoittelun loppuarviointi opiskelijan, ohjaajan ja ohjaavan opettajan kesken Teamsillä 45 min/ opiskelija, jolloin alustava asiakasraportti tulee olla palautettuna ITSLearingiin Toiminnallisuuden edistäminen I-opintojakson palautuslaatikkoon ja arviointilomake SUN-harkkaan. Työtunnit hyväksytään SUN harkka-sovelluksessa (ohjaajan tulee hyväksyä tunnit ennen kuin opettaja saa hyväksyttyä)

11.12. 6t Harjoittelun palautekeskustelu

Lopullinen asiakasraportti palautetaan 15.12. mennessä.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opiskelija maksaa harjoittelun matka- ym. kustannukset itse.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoittelun arviointi on kuvattu ItsLearningissä "kotipesän" Harjoitteluprosessi- kansiossa.