Siirry suoraan sisältöön

Toiminnallisuuden edistäminen II (10 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BF66-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

26.05.2023 - 24.09.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Toimintaterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Mary-Ann Kaukinen
 • Tuija Suominen-Romberg

Vastuuopettaja

Tuija Suominen-Romberg

Ryhmät

 • MTOIMK22
  Toimintaterapeutti
 • 23.10.2023 08:00 - 09:00, Harjoittelun info_Toiminnallisuuden edistäminen II TH00BF66-3008
 • 27.10.2023 09:00 - 16:00, Siirtymiset ja KOG arviointi/Toiminnallisuuden edistäminen II TH00BF66-3008
 • 27.10.2023 12:00 - 14:00, Toiminnallisuuden edistäminen II TH00BF66-3008
 • 06.11.2023 08:00 - 16:00, Toiminnallisuuden edistäminen II TH00BF66-3008
 • 07.11.2023 08:00 - 16:00, Toiminnallisuuden edistäminen II TH00BF66-3008
 • 08.11.2023 08:00 - 16:00, Toiminnallisuuden edistäminen II TH00BF66-3008
 • 09.11.2023 08:00 - 16:00, Toiminnallisuuden edistäminen II TH00BF66-3008
 • 10.11.2023 08:00 - 16:00, Toiminnallisuuden edistäminen II TH00BF66-3008
 • 13.11.2023 08:00 - 16:00, Toiminnallisuuden edistäminen II TH00BF66-3008
 • 14.11.2023 08:00 - 16:00, Toiminnallisuuden edistäminen II TH00BF66-3008
 • 15.11.2023 08:00 - 16:00, Toiminnallisuuden edistäminen II TH00BF66-3008
 • 16.11.2023 08:00 - 16:00, Toiminnallisuuden edistäminen II TH00BF66-3008
 • 17.11.2023 08:00 - 16:00, Toiminnallisuuden edistäminen II TH00BF66-3008
 • 20.11.2023 08:00 - 16:00, Toiminnallisuuden edistäminen II TH00BF66-3008
 • 21.11.2023 08:00 - 16:00, Toiminnallisuuden edistäminen II TH00BF66-3008
 • 22.11.2023 08:00 - 16:00, Toiminnallisuuden edistäminen II TH00BF66-3008
 • 23.11.2023 08:00 - 16:00, Toiminnallisuuden edistäminen II TH00BF66-3008
 • 24.11.2023 08:00 - 16:00, Toiminnallisuuden edistäminen II TH00BF66-3008
 • 27.11.2023 08:00 - 16:00, Toiminnallisuuden edistäminen II TH00BF66-3008
 • 28.11.2023 08:00 - 16:00, Toiminnallisuuden edistäminen II TH00BF66-3008
 • 29.11.2023 08:00 - 16:00, Toiminnallisuuden edistäminen II TH00BF66-3008
 • 30.11.2023 08:00 - 16:00, Toiminnallisuuden edistäminen II TH00BF66-3008
 • 01.12.2023 08:00 - 16:00, Toiminnallisuuden edistäminen II TH00BF66-3008
 • 04.12.2023 08:00 - 16:00, Toiminnallisuuden edistäminen II TH00BF66-3008
 • 05.12.2023 08:00 - 16:00, Toiminnallisuuden edistäminen II TH00BF66-3008
 • 06.12.2023 08:00 - 16:00, Toiminnallisuuden edistäminen II TH00BF66-3008
 • 07.12.2023 08:00 - 16:00, Toiminnallisuuden edistäminen II TH00BF66-3008
 • 08.12.2023 08:00 - 16:00, Toiminnallisuuden edistäminen II TH00BF66-3008
 • 11.12.2023 08:00 - 16:00, Toiminnallisuuden edistäminen II TH00BF66-3008
 • 12.12.2023 08:00 - 16:00, Toiminnallisuuden edistäminen II TH00BF66-3008
 • 13.12.2023 08:00 - 16:00, Toiminnallisuuden edistäminen II TH00BF66-3008
 • 14.12.2023 08:00 - 16:00, Toiminnallisuuden edistäminen II TH00BF66-3008
 • 15.12.2023 08:15 - 15:45, Palautekeskustelu_Toiminnallisuuden edistäminen II TH00BF66-3008

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• suunnitella, toteuttaa ja raportoida sovittuihin soveltamisalueisiin sisältyviä käytännön harjoituksia,
• perustella ja toteuttaa ohjattuna toimintaterapiaprosessia toimintaterapian teoreettisen mallin mukaan,
• perustella toimintaterapiaprosessissa tekemiään päätöksiä osana kliinistä harkintaa systemaattiseen tiedonkeruuseen perustuen,
• analysoida arvioinnissa ja/tai terapiassa käytettävää toimintaa teoriasuuntautuneesti ja käyttää analyysiä hyödyksi toteutuksessa,
• reflektoida terapeuttisen vuorovaikutuksen elementtejä terapiasuhteessa.

Sisältö

Soveltamisalueen mukainen käytännön harjoittelu
Toimintaterapian teoreettiseen malliin perustuva asiakkaan terapiaprosessin toteutus ja raportointi
Systemaattinen tiedonkeruu toimintaterapiaprosessissa
Teoriasuuntautunut toiminnan analysointi
Terapeuttinen vuorovaikutus terapiasuhteessa

Opetusmenetelmät

Työssä oppiminen ja reflektointi vertaisryhmässä sekä itsereflektio

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Käytännön harjoittelu yhteensä 8op eli 216h, josta:
- 181h tehdään harjoittelupaikalla 28 päivän aikana
- 27h harjoittelun oppimistehtävä
- 8h harjoittelun palautekeskustelu

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Määritelty harjoittelun arviointilomakkeella

Sisällön jaksotus

Käytännön harjoittelu 6.11.-15.12. (6viikkoa).

Harjoittelun tavoitteet viedään SUN-harkkasovellukseen, jonka jälkeen käydään tavoitekeskustelut (30 min/opiskelija) 10.11. Tavoitteet muotoillaan ylätasolla SMARTin avulla ja konkretisoidaan GAS-asteikolla -1, 0 ja +1 tasoille mitattaviksi.

Harjoittelun loppuarvioinnit (45min/opiskelija) käydään viikolla 50 kirjallisesta työstä mahdollisimman valmis tuotos ja arviointilomake palautetaan ennen loppuarviointia.

15.12.23 8h Harjoittelun palautekeskustelu sisältyy harjoittelun tunteihin

Viestintäkanava ja lisätietoja

Harjoittelun matkakustannukset ja muut harjoittelusta aiheutuneet kustannukset on opiskelijan itse maksettava

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää:
- käytännön harjoittelun suorittaminen hyväksytysti
- oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen (henkilökohtaiset tavoitteet, asiakasraportti)
- harjoittelua koskevien lomakkeiden palautus (työaikataululomake, arviointilomake)
- ryhmän palautekeskusteluun osallistuminen