Siirry suoraan sisältöön

Toiminnallisuuden edistäminen II (10 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BF66-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Toimintaterapeuttikoulutus

Opettaja

  • Heli Arokki

Ryhmät

  • PTOIMS22
    Toimintaterapeutti (AMK), S22
  • 18.03.2024 08:15 - 11:45, Info_Toiminnallisuuden edistäminen II TH00BF66-3009
  • 24.05.2024 09:00 - 15:45, Palautepäivä_Toiminnallisuuden edistäminen II TH00BF66-3009

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• suunnitella, toteuttaa ja raportoida sovittuihin soveltamisalueisiin sisältyviä käytännön harjoituksia,
• perustella ja toteuttaa ohjattuna toimintaterapiaprosessia toimintaterapian teoreettisen mallin mukaan,
• perustella toimintaterapiaprosessissa tekemiään päätöksiä osana kliinistä harkintaa systemaattiseen tiedonkeruuseen perustuen,
• analysoida arvioinnissa ja/tai terapiassa käytettävää toimintaa teoriasuuntautuneesti ja käyttää analyysiä hyödyksi toteutuksessa,
• reflektoida terapeuttisen vuorovaikutuksen elementtejä terapiasuhteessa.

Sisältö

Soveltamisalueen mukainen käytännön harjoittelu
Toimintaterapian teoreettiseen malliin perustuva asiakkaan terapiaprosessin toteutus ja raportointi
Systemaattinen tiedonkeruu toimintaterapiaprosessissa
Teoriasuuntautunut toiminnan analysointi
Terapeuttinen vuorovaikutus terapiasuhteessa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

178h käytännön harjoittelua työssä
27h kirjallinen työ
11h lähiopetus

Sisällön jaksotus

Käytännön harjoittelu 15.4.-24.5.2023 (6viikkoa).

Harjoittelun tavoitteet SUN-harkkasovellukseen, jonka jälkeen tavoitekeskustelut (30 min/opiskelija) (Tavoitteen muotoilu ylätasolla SMARTin avulla, Tavoite avataan GAS-asteikolla -1, 0 ja +1 tasoilla.)

Harjoittelun loppuarvioinnit (45min/opiskelija) kirjallisesta työstä mahdollisimman valmis tuotos ja arviointilomake palautetaan ennen loppuarviointia.

Toiminnallisuuden edistäminen II, 8op eli 216t, 6vko, josta 1op=27t,kirjallinen oppimistehtävä (ei sisälly käytännön tunteihin) ja käytännön harjoitteluosuus 189t,? johon sisältyy 4h info sekä 7h koko ryhmän yhteinen palautekeskustelu.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää harjoittelun tehtävien sekä tavoitteiden suoritusta hyväksytysti sekä harjoitteluun osallistumista.

Hylätty (0)

Kun opiskelija ei ole osallistunut harjoitteluun sovitusti
Tavoitteita ei ole saavutettu kriteerien mukaisesti
Kirjallista työtä ei ole tehty hyväksytysti