Siirry suoraan sisältöön

Toiminnan tiede ja toimintaterapian kehittäminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BF67-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Toimintaterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Irina Katajisto-Korhonen
 • Tuija Suominen-Romberg

Ryhmät

 • MTOIMK22
  Toimintaterapeutti
 • 17.01.2024 09:00 - 11:00, INFO_Toiminnan tiede ja toimintaterapian kehittäminen TH00BF67-3009
 • 12.02.2024 09:00 - 15:00, LAATU&KEH_Toiminnan tiede ja toimintaterapian kehittäminen TH00BF67-3009
 • 13.02.2024 08:00 - 14:00, LAATU&KEHITT_Toiminnan tiede ja toimintaterapian kehittäminen TH00BF67-3009
 • 12.03.2024 09:00 - 16:00, Toiminnan tiede ja toimintaterapian kehittäminen TH00BF67-3009
 • 15.03.2024 08:00 - 14:00, TOIMINNANTIEDE_Toiminnan tiede ja toimintaterapian kehittäminen TH00BF67-3009

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• kuvata toiminnan tiedettä toimintaterapiaa ohjaavana tieteenalana ja sen teoreettisia lähtökohtia, sekä selittää sen merkityksen ammatin kehittymiselle,
• hakea näyttöön perustuvaa tietoa ja arvioida sen soveltuvuutta toimintaterapian käytäntöön,
• kuvata toimintaterapeutin työn kehittämiseen, laadunhallintaan ja palvelujen tuottamiseen liittyviä tekijöitä

Sisältö

Toimintaterapia tieteenä,
Näyttöön perustuvan työotteen syventäminen,
Toimintaterapeutin työn kehittäminen ja laadunhallinta,
Toimintaterapiapalvelujen tuottaminen työntekijänä ja yrittäjänä

Oppimateriaalit

Tieto oppimateriaaleista löytyy Itsistä

Opetusmenetelmät

Toteutustapa on monimuotoinen sisältäen lähiopetusta (tiimioppiminen), itsenäisiä-/ryhmätehtäviä ja verkko-opetusta.

Oppimistehtävien kuvaukset löytyvät Itsistä.

Kansainvälisyys

Opiskelu perustuu tiimimuotoiseen oppimiseen, verkko-oppimiseen ja tekemällä oppimiseen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27 h opiskelijan työtä vastaa 1 op.

Toiminnan tiede: itsenäinen soveltava tehtävä ennen tiimipäivää, tiimipäivä ja reflektio teemasta

Näyttöön perustuva käytäntö: Yksilöllinen näytönhaun tehtävä.

Laatu ja kehittäminen: Ryhmätehtävät (laatu ja kehittäminen)Ohjeistukset löytyvät Itsistä

Sisällön jaksotus

Ajoitus ja suunnitelma:

vk 3 2 t Opintojakson info, etänä (yhteinen info PTOIMS22 kanssa)

15.3 6h Toiminnantiede / Irina

Laatu ja kehittäminen / Irina
XX 6h lähipäivä
XX 6h lähipäivä

XX 7h Näyttöön perustuva käytäntö / Tuija

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää opintojakson tehtävien suoritusta hyväksytysti.

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut arviointikriteerien tyydyttävää tasoa.