Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyön toteuttaminen ja dokumentointi (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BF70-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Toimintaterapeuttikoulutus

Opettaja

  • Irina Katajisto-Korhonen
  • Tuija Suominen-Romberg

Vastuuopettaja

Tuija Suominen-Romberg

Ryhmät

  • PTOIMS21
    Toimintaterapeutti (AMK), S21

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• toimia vastuullisesti ja itsenäisesti kehittämissuunnitelman mukaisesti sekä tutkimus- ja kehittämistyön eettisiä periaatteita noudattaen,
• ylläpitää yhteistyösuhdetta ja toimia yhteistyössä toimeksiantajan kanssa,
• arvioida sekä tarvittaessa muuttaa ja tarkentaa laadittua suunnitelmaa tai toteutusta ottaen huomioon toimeksiantajan, ohjaavan opettajan ja opponenttien palautteen,
• kerätä ja analysoida kehittämissuunnitelman mukaisen aineiston,
• dokumentoida sekä suullisesti että kirjallisesti kehittämissuunnitelman mukaista kehittämistoimintaa,
• toimia opinnäytetyöryhmässään rakentavasti sekä omaa että muiden oppimista edistävästi.

Sisältö

Teoreettisen viitekehyksen syventäminen, vastuullinen työskentely ja tarkoituksenmukainen ohjauksen hyödyntäminen, suunnitelman toteuttaminen yhteistyössä toimeksiantajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opinnäytetyön toteutukseen liittyvät tehtävät on kuvattu Its Learningissa.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien Itsissä mainittujen tehtävien tekoa hyväksytysti.

Sisällön jaksotus

Opinnäytetyön toteutukseen liittyvät tarkemmat ohjeistukset löytyvät Itsistä.

Ohjausta opinnäytetyön tekoon saatavilla pajapäivissä:

Kevään 2024 opinnäytetyön pajapäivät:
29.1.2024
26.2.2024
25.3.2024
29.4.2024


Opinnäytetyön ohjaajilta saatavissa opinnäytetyökohtaista ohjausta tarpeen mukaisesti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty