Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyön julkistaminen ja kypsyysnäyte (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BF71-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Toimintaterapeuttikoulutus

Opettaja

  • Irina Katajisto-Korhonen
  • Tuija Suominen-Romberg

Vastuuopettaja

Tuija Suominen-Romberg

Ryhmät

  • PTOIMS21
    Toimintaterapeutti (AMK), S21
  • 14.05.2024 09:00 - 17:00, Opinnäytetyön julkistaminen ja kypsyysnäyte TH00BF71-3005

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• laatia toimintaterapian ammatillista osaamista osoittavan kirjallisen raportin kehittämistoiminnastaan ja sen tuotoksesta / tuloksista hyödyntäen toimeksiantajan, ohjaavan opettajan sekä opponenttien palautetta,
• esitellä asiantuntevasti kehittämistoimintansa tuloksia, erityisesti toimeksiantajan edustajille,
• arvioida kehittämistoiminnan tuotoksen hyödynnettävyyttä/saavutettua muutosta yhteistyössä toimeksiantajan kanssa,
• arvioida kehittämistoiminnan onnistumista ja rajoituksia sekä uskottavuutta,
• havainnollistaa kehittämistoimintaa ja sen tuotosta/tuloksia niin verbaalisilla kuin visuaalisilla esityksillä,
• toimia opinnäytetyöryhmässään rakentavasti sekä omaa että muiden oppimista edistävästi.

Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa hallitsevansa opinnäytetyönsä sisällön sekä kirjoittaa asiantuntevasti ja kielellisesti oikein opinnäytetyöstään.

Sisältö

Opinnäytetyöraportin laatiminen, tutkimustulosten ja johtopäätösten esittäminen, viestintäsuunnitelman toteuttaminen, kypsyysnäytteen kirjoittaminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opinnäytetyön julkistamiseen liittyvät tehtävät on kuvattu Its Learningissa.

Sisällön jaksotus

Opinnäytetyön julkaisuun liittyvät toimenpiteet sekä kypsyysnäytteen ohjeet löytyvät Itsistä. Myös pajapäivissä ohjeistetaan näiden suhteen.

Kevään 2024 opinnäytetyön pajapäivät:
29.1.2024
26.2.2024
25.3.2024
29.4.2024


PTOIMS21 Opinnäytetyön raportointiseminaarit 14.5.2024

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyö arvioidaan asteikolla 1-5, arviointiperusteet on kuvattu Messissä.