Siirry suoraan sisältöön

Näyttöön perustuva kehittäminen käytännössä (10 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BF72-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

15 - 35

Koulutus

 • Toimintaterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Anu Kuikkaniemi

Vastuuopettaja

Anu Kuikkaniemi

Ryhmät

 • PTOIMS21
  Toimintaterapeutti (AMK), S21
 • 26.02.2024 08:00 - 16:00, Näyttöön perustuva kehittäminen käytännössä TH00BF72-3006
 • 27.02.2024 08:00 - 16:00, Näyttöön perustuva kehittäminen käytännössä TH00BF72-3006
 • 28.02.2024 08:00 - 16:00, Näyttöön perustuva kehittäminen käytännössä TH00BF72-3006
 • 29.02.2024 08:00 - 16:00, Näyttöön perustuva kehittäminen käytännössä TH00BF72-3006
 • 01.03.2024 08:00 - 16:00, Näyttöön perustuva kehittäminen käytännössä TH00BF72-3006
 • 04.03.2024 08:00 - 16:00, Näyttöön perustuva kehittäminen käytännössä TH00BF72-3006
 • 05.03.2024 08:00 - 16:00, Näyttöön perustuva kehittäminen käytännössä TH00BF72-3006
 • 06.03.2024 08:00 - 16:00, Näyttöön perustuva kehittäminen käytännössä TH00BF72-3006
 • 07.03.2024 08:00 - 16:00, Näyttöön perustuva kehittäminen käytännössä TH00BF72-3006
 • 08.03.2024 08:00 - 16:00, Näyttöön perustuva kehittäminen käytännössä TH00BF72-3006
 • 11.03.2024 08:00 - 16:00, Näyttöön perustuva kehittäminen käytännössä TH00BF72-3006
 • 12.03.2024 08:00 - 16:00, Näyttöön perustuva kehittäminen käytännössä TH00BF72-3006
 • 13.03.2024 08:00 - 16:00, Näyttöön perustuva kehittäminen käytännössä TH00BF72-3006
 • 14.03.2024 08:00 - 16:00, Näyttöön perustuva kehittäminen käytännössä TH00BF72-3006
 • 15.03.2024 08:00 - 16:00, Näyttöön perustuva kehittäminen käytännössä TH00BF72-3006
 • 18.03.2024 08:00 - 16:00, Näyttöön perustuva kehittäminen käytännössä TH00BF72-3006
 • 19.03.2024 08:00 - 16:00, Näyttöön perustuva kehittäminen käytännössä TH00BF72-3006
 • 20.03.2024 08:00 - 16:00, Näyttöön perustuva kehittäminen käytännössä TH00BF72-3006
 • 21.03.2024 08:00 - 16:00, Näyttöön perustuva kehittäminen käytännössä TH00BF72-3006
 • 22.03.2024 08:00 - 16:00, Näyttöön perustuva kehittäminen käytännössä TH00BF72-3006
 • 25.03.2024 08:00 - 16:00, Näyttöön perustuva kehittäminen käytännössä TH00BF72-3006
 • 26.03.2024 08:00 - 16:00, Näyttöön perustuva kehittäminen käytännössä TH00BF72-3006
 • 27.03.2024 08:00 - 16:00, Näyttöön perustuva kehittäminen käytännössä TH00BF72-3006
 • 28.03.2024 08:00 - 16:00, Näyttöön perustuva kehittäminen käytännössä TH00BF72-3006
 • 29.03.2024 08:00 - 16:00, Näyttöön perustuva kehittäminen käytännössä TH00BF72-3006
 • 01.04.2024 08:00 - 16:00, Näyttöön perustuva kehittäminen käytännössä TH00BF72-3006
 • 02.04.2024 08:00 - 16:00, Näyttöön perustuva kehittäminen käytännössä TH00BF72-3006
 • 03.04.2024 08:00 - 16:00, Näyttöön perustuva kehittäminen käytännössä TH00BF72-3006
 • 04.04.2024 08:00 - 16:00, Näyttöön perustuva kehittäminen käytännössä TH00BF72-3006
 • 05.04.2024 08:00 - 16:00, Näyttöön perustuva kehittäminen käytännössä TH00BF72-3006
 • 08.04.2024 08:00 - 16:00, Näyttöön perustuva kehittäminen käytännössä TH00BF72-3006
 • 09.04.2024 08:00 - 16:00, Näyttöön perustuva kehittäminen käytännössä TH00BF72-3006
 • 10.04.2024 08:00 - 16:00, Näyttöön perustuva kehittäminen käytännössä TH00BF72-3006
 • 11.04.2024 08:00 - 16:00, Näyttöön perustuva kehittäminen käytännössä TH00BF72-3006
 • 12.04.2024 08:00 - 16:00, Näyttöön perustuva kehittäminen käytännössä TH00BF72-3006

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• tunnistaa toimintaterapian kehittämiskohteita työssään,
• esittää kehittämisehdotuksia työnsä laadun ja näytön näkökulmasta,
• hakea tieteellistä näyttöä työnsä perustaksi,
• toteuttaa toimintaterapiaprosessia harjoittelupaikan käytäntöjen mukaisesti,
• hakea ohjausta ja raportoida työstään tarkoituksenmukaisesti työyhteisössä.

Sisältö

Kehittämistyön toteuttaminen tieteelliseen näyttöön perustuen
Näytön hakeminen ja hakuprosessin kirjaaminen
Löydetyn tiedon kriittinen arviointi
Kehittämistyön tulosten esittely

Oppimateriaalit

Tarvittaessa ilmoitetaan verkkoympäristössä

Opetusmenetelmät

Työssä oppiminen, koottu näyttöön ja tieteelliseen tietoon perustuva kehittämistyö ja reflektointi vertaisryhmässä sekä itsereflektio

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä, kirjallinen näyttötyö, joka esitetään sekä työelämäyhteistyökumppanille että Turun AMK opiskelijaryhmälle

Kansainvälisyys

Käytännön harjoittelu työelämäyhteistyökumppanin ohjauksen alaisuudessa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Käytännön harjoittelu yhteensä 10 op eli 270 h, josta:
- 243 h tehdään harjoittelupaikalla 34 päivän aikana
- 27 h harjoittelun oppimistehtävä (näytön haku kehittämistehtävään liittyen ja sen raportointi, sisältäen oman työn esityksen purkupäivässä) -> Ohjeistus ja palautus Its Learning

Harjoittelun purku ja näytön esitykset (7h) menevät kote-tunteihin.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Määritelty harjoittelun arviointilomakkeella

Sisällön jaksotus

Käytännön harjoittelu (7 viikkoa).

Harjoittelun tavoitteet SUN-harkkasovellukseen, jonka jälkeen tavoitekeskustelut (30 min/opiskelija) (Tavoitteen muotoilu ylätasolla SMARTin avulla, Tavoite avataan GAS-asteikolla -1, 0 ja +1 tasoilla.)

Harjoittelun loppuarvioinnit (45min/opiskelija) näytön hausta mahdollisimman valmis tuotos ja arviointilomake palautetaan ennen loppuarviointia.

Harjoittelun palautekeskustelu 7h

Näytön haun viimeistellyn version palautus xx.xx.20xxmennessä

Viestintäkanava ja lisätietoja

Harjoittelun matkakustannukset ja muut harjoittelusta aiheutuneet kustannukset on opiskelijan itse maksettava

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ennen harjoittelua:
- tarvittavien asiakirjojen esitys (koronaliite, rikostaustaote alle 18-vuotiaiden harjoittelussa)

Hyväksytty suoritus edellyttää:

- käytännön harjoittelun hyväksytty suorittaminen
- oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen (henkilökohtaiset tavoitteet, näytönhaku tehtävä ja sen esitys harjoittelupaikassa ja Turun amk:n tilaisuudessa)
- harjoittelua koskevien lomakkeiden palautus (arviointilomake, SUN-harkkaan)
- harjoittelun tuntien merkitseminen hyväksytysti SUN-harkkaan
- ryhmän palautekeskusteluun osallistuminen