Siirry suoraan sisältöön

Toimintaterapian valinnainen harjoittelu 1 (10 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BF73-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

08.08.2023 - 01.05.2024

Ajoitus

02.10.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Toimintaterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Kirsi Kero
 • Anu Kuikkaniemi

Vastuuopettaja

Anu Kuikkaniemi

Ryhmät

 • PTOIMS21
  Toimintaterapeutti (AMK), S21
 • 02.10.2023 08:00 - 16:00, Toimintaterapian valinnainen harjoittelu 1 TH00BF73-3006
 • 03.10.2023 08:00 - 16:00, Toimintaterapian valinnainen harjoittelu 1 TH00BF73-3006
 • 04.10.2023 08:00 - 16:00, Toimintaterapian valinnainen harjoittelu 1 TH00BF73-3006
 • 05.10.2023 08:00 - 16:00, Toimintaterapian valinnainen harjoittelu 1 TH00BF73-3006
 • 06.10.2023 08:00 - 16:00, Toimintaterapian valinnainen harjoittelu 1 TH00BF73-3006
 • 09.10.2023 08:00 - 16:00, Toimintaterapian valinnainen harjoittelu 1 TH00BF73-3006
 • 10.10.2023 08:00 - 16:00, Toimintaterapian valinnainen harjoittelu 1 TH00BF73-3006
 • 11.10.2023 08:00 - 16:00, Toimintaterapian valinnainen harjoittelu 1 TH00BF73-3006
 • 12.10.2023 08:00 - 16:00, Toimintaterapian valinnainen harjoittelu 1 TH00BF73-3006
 • 13.10.2023 08:00 - 16:00, Toimintaterapian valinnainen harjoittelu 1 TH00BF73-3006
 • 16.10.2023 08:00 - 16:00, Toimintaterapian valinnainen harjoittelu 1 TH00BF73-3006
 • 17.10.2023 08:00 - 16:00, Toimintaterapian valinnainen harjoittelu 1 TH00BF73-3006
 • 18.10.2023 08:00 - 16:00, Toimintaterapian valinnainen harjoittelu 1 TH00BF73-3006
 • 19.10.2023 08:00 - 16:00, Toimintaterapian valinnainen harjoittelu 1 TH00BF73-3006
 • 20.10.2023 08:00 - 16:00, Toimintaterapian valinnainen harjoittelu 1 TH00BF73-3006
 • 23.10.2023 08:00 - 16:00, Toimintaterapian valinnainen harjoittelu 1 TH00BF73-3006
 • 24.10.2023 08:00 - 16:00, Toimintaterapian valinnainen harjoittelu 1 TH00BF73-3006
 • 25.10.2023 08:00 - 16:00, Toimintaterapian valinnainen harjoittelu 1 TH00BF73-3006
 • 26.10.2023 08:00 - 16:00, Toimintaterapian valinnainen harjoittelu 1 TH00BF73-3006
 • 27.10.2023 08:00 - 16:00, Toimintaterapian valinnainen harjoittelu 1 TH00BF73-3006
 • 31.10.2023 08:00 - 16:00, Toimintaterapian valinnainen harjoittelu 1 TH00BF73-3006
 • 01.11.2023 08:00 - 16:00, Toimintaterapian valinnainen harjoittelu 1 TH00BF73-3006
 • 02.11.2023 08:00 - 16:00, Toimintaterapian valinnainen harjoittelu 1 TH00BF73-3006
 • 03.11.2023 08:00 - 16:00, Toimintaterapian valinnainen harjoittelu 1 TH00BF73-3006
 • 06.11.2023 08:00 - 16:00, Toimintaterapian valinnainen harjoittelu 1 TH00BF73-3006
 • 07.11.2023 08:00 - 16:00, Toimintaterapian valinnainen harjoittelu 1 TH00BF73-3006
 • 08.11.2023 08:00 - 16:00, Toimintaterapian valinnainen harjoittelu 1 TH00BF73-3006
 • 09.11.2023 08:00 - 16:00, Toimintaterapian valinnainen harjoittelu 1 TH00BF73-3006
 • 10.11.2023 08:00 - 16:00, Toimintaterapian valinnainen harjoittelu 1 TH00BF73-3006
 • 13.11.2023 08:00 - 16:00, Toimintaterapian valinnainen harjoittelu 1 TH00BF73-3006
 • 14.11.2023 08:00 - 16:00, Toimintaterapian valinnainen harjoittelu 1 TH00BF73-3006
 • 15.11.2023 08:00 - 16:00, Toimintaterapian valinnainen harjoittelu 1 TH00BF73-3006
 • 16.11.2023 08:00 - 16:00, Toimintaterapian valinnainen harjoittelu 1 TH00BF73-3006
 • 17.11.2023 08:00 - 16:00, Toimintaterapian valinnainen harjoittelu 1 TH00BF73-3006

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• syventää osaamistaan toimintaterapiassa,
• toimia ja ottaa vastuuta toimintaterapian opiskelijana itsenäisemmällä työotteella,
• hakea ohjausta ja raportoida työstään tarkoituksenmukaisesti työyhteisössä.

Sisältö

Toimintaterapian toteutus opiskelijan valitsemassa harjoittelupaikassa.

Oppimateriaalit

Lisätiedot Itslearningistä (kotipesä ja opintojakso) ja Messi

Opetusmenetelmät

Kliininen harjoittelu ja opiskelu tapahtuu työelämäyhteistyökumppanin yrityksessä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Kansainvälisyys

Kliininen harjoittelu

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Hyväksytty suoritus edellyttää harjoittelun aikaisten tehtävien suoritusta hyväksytysti, oppimispäiväkirjan pitämistä ja tiivistelmän tekemistä, harjoittelun suorittamista käytännössä.

Tarkeimmat ohjeistukset oppimistehtävistä löytyvät Its Learningista.

10op eli 270t, josta käytännön harjoittelun osuus on 259h ja itsenäisen työskentelyn osuus 11h.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Arvioinnin kohteet ja hyväksytty / hylätty määritelmät löydät arviointilomakkeesta

Sisällön jaksotus

10 op / 7 viikkoa

Harjoittelun info kote-tunnin yhteydessä

TT valinnainen harjoittelu, 10op eli 270t, 7vko, josta käytännön harjoittelua 259t eli n.37t/viikko ja oppimispäiväkirjan työstäminen 11t
Harjoittelun purkukeskustelu 6 tuntia

Opiskelija osallistuu harjoittelun palautekeskusteluun riippumatta siitä, mitä harjoittelua muut opiskelijat tekevät.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opiskelija vastaa itse harjoitteluun liittyvistä matka- ja ruokailu ym. kustannuksista.
Sun harkka sovellukseen liitetään kaikki tarvittavat materiaalit ja liitteet

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoittelun arvioinnista (kriteerit ja kohteet) on erikseen kirjattu Itslearningin Kotipesän-kansion harjoitteluprosessikuvauksessa.