Siirry suoraan sisältöön

Toimintaterapian valinnainen harjoittelu 3 / projektityö (10 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BF75-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 20.12.2024

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

90 % Lähiopetus, 10 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

15 - 35

Koulutus

  • Toimintaterapeuttikoulutus

Opettaja

  • Anu Kuikkaniemi

Ryhmät

  • PTOIMS21
    Toimintaterapeutti (AMK), S21

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
• suunnitella ja toteuttaa harjoittelun/projektin kantaen roolinsa mukaisen vastuun,
• kehittää toimintaterapeutin roolia harjoittelussa/ projektissa,
• hakea ohjausta ja raportoida työstään tarkoituksenmukaisesti harjoittelussa/ projektissa.

Sisältö

Projektin hallinta
Harjoittelu/ projektityö voi koostua yhdestä tai useammasta osasta yhteistyössä työelämän kanssa.
Harjoittelua/projektia ohjaavat toimintaterapian teoria ja tutkittu tieto

Oppimateriaalit

Lisätiedot Itslearningistä (kotipesä ja opintojakso)

Opetusmenetelmät

Opiskelu tapahtuu työelämäyhteistyökumppanin yrityksessä, Turun AMK TKi projekteissa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Myös hyväksilukuku toimintaterapeutin työllä on mahdollinen, mikä edellyttää 7 viikon kokopäiväistä työskentelyä tt-sijaisuudessa.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Ks. Itslearning (Kotipesä-kansio / harjoitteluprosessi)
Työkokemus: sovittujen kirjallisten hakemusten toimittamista liitteineen eAhot järjestelmään.

Sisällön jaksotus

TT valinnainen harjoittelu 1, 10op 7vko, sisältää harjoittelun suorittamista käytännössä 259t ja itsenäisen työskentelyn osuus 11t.

Opinnäytetyön pajapäivät: aamupäivä yhteistä infoa, johon tulee osallistua. Ota huomioon, että harjoittelutunnit tulee kuitenkin täyttyä.

Alkuinfo koten yhteydessä, tarkemmat ohjeet löydät Itslearningistä.

Opiskelija osallistuu KOTE-tunnilla käytyyn harjoittelun palautekeskusteluun riippumatta siitä, mitä harjoittelua muut opiskelijat tekevät.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Sun harkka sovellus ja Itslearning
Opiskelija vastaa itse harjoitteluun liittyvistä matka- ja ruokailu ym. kustannuksista

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoittelun arvioinnista (kriteerit ja kohteet) on erikseen kirjattu Itslearningin Kotipesä-kansion harjoitteluprosessikuvauksessa.

Hylätty (0)

Ks. Itslearning (Kote2-kansio / harjoitteluprosessi)
Työkokemus: sovittujen kirjallisten hakemusten toimittamista liitteineen eAhot järjestelmään.