Siirry suoraan sisältöön

Kehittämis-, tutkimus- ja innovaatio-osaaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BO20-3031

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

28.03.2022 - 05.06.2022

Ajoitus

06.06.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Toimintaterapeuttikoulutus

Opettaja

  • Irina Katajisto-Korhonen
  • Tuija Suominen-Romberg

Vastuuopettaja

Irina Katajisto-Korhonen

Ryhmät

  • PTOIMS20
    Toimintaterapeutti (AMK), S20

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa kuvata kehittämis- ja tutkimusprosessin
- tunnistaa työelämän kehittämistarpeita
- osaa kuvata ja arvioida kehittämis- ja tutkimustyöhön soveltuvia menetelmiä
- osaa kuvata ja arvioida aineistonkeruu-, analyysi- ja raportointimenetelmiä
- osaa arvioida kehittämis- ja tutkimustoiminnan luotettavuutta ja eettisiä periaatteita
- osaa toimia oman alansa asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä

Sisältö

Sisältö
- kehittämis- ja tutkimustoiminnan tarkoitus ja tavoitteet
- kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimus ja kirjallisuuskatsaus
- kehittämis- ja tutkimusprosessi
- aineistonkeruu- ja analyysimenetelmät
- kehittämistoiminnan menetelmät
- luotettavuus ja eettisyys
- työskentely moniammatillisessa opiskelijaryhmässä

Opetusmenetelmät

Kyseessä on verkkokurssi

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät on kuvattu Itsissä.

Sisällön jaksotus

Verkkototeutus

30.5 klo 16 Opintojakson info

KETUI:n kesätoteutus 2022 tulee olemaan tehtävissä 1.6-30.8.2022.
Kesätoteutuksen tenttipäivät ovat 27.6, 25.7 ja 22.8.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvosana määräytyy tentin perusteella.