Siirry suoraan sisältöön

Kehittämis-, tutkimus- ja innovaatio-osaaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BO20-3048

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Toimintaterapeuttikoulutus

Opettaja

  • Irina Katajisto-Korhonen
  • Tuija Suominen-Romberg

Ryhmät

  • MTOIMK22
    Toimintaterapeutti
  • 17.01.2024 12:00 - 14:00, Info, Kehittämis-, tutkimus- ja innovaatio-osaaminen TH00BO20-3048

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa kuvata kehittämis- ja tutkimusprosessin
- tunnistaa työelämän kehittämistarpeita
- osaa kuvata ja arvioida kehittämis- ja tutkimustyöhön soveltuvia menetelmiä
- osaa kuvata ja arvioida aineistonkeruu-, analyysi- ja raportointimenetelmiä
- osaa arvioida kehittämis- ja tutkimustoiminnan luotettavuutta ja eettisiä periaatteita
- osaa toimia oman alansa asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä

Sisältö

Sisältö
- kehittämis- ja tutkimustoiminnan tarkoitus ja tavoitteet
- kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimus ja kirjallisuuskatsaus
- kehittämis- ja tutkimusprosessi
- aineistonkeruu- ja analyysimenetelmät
- kehittämistoiminnan menetelmät
- luotettavuus ja eettisyys
- työskentely moniammatillisessa opiskelijaryhmässä

Oppimateriaalit

Oppimateriaali on kerrottu Itsissä

Opetusmenetelmät

Kyseessä on verkkokurssi, joka vaatii itsenäistä opiskelua

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Toteutuksen aikana tentti on mahdollista tehdä kolmena eri ajankohtana, jotka näkyvät Itsissä.

Kansainvälisyys

Verkkopedagogiikka

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät on kuvattu Itsissä.

Sisällön jaksotus

Verkkototeutus

xxxOpintojakson info

KETUI:n kevään 2024 toteutus tulee olemaan tehtävissä ajanjaksolla xxx (klo 16.00), tenttipäivät: xxx, xxx ja xxx

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvosana määräytyy tentin perusteella, kriteerit määritelty tarkemmin Itsissä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija ei ole tehnyt opintojakson määriteltyjä tehtäviä hyväksytysti.