Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyön toteutus (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BP81-3013

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

17.06.2022 - 31.12.2023

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntijuus

Opettaja

  • Johanna Berg
  • Heikki Ellilä
  • Jan Holmberg
  • Marjo Salmela
  • Sanna-Maria Nurmi

Ryhmät

  • YKLASS21
    Kliininen asiantuntijuus (ylempi AMK), S21

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· täsmentää kehittämisprojektinsa tietoperustaa
· tuottaa kirjallisen kuvauksen kehittämisprojektinsa siihenastisesta etenemisestä
· arvioida kehittämisprojektinsa etenemistä suhteessa suunnitelmaan (esim. aikataulussa pysyminen, tavoitteen suunnassa eteneminen, valittujen tutkimus- ja kehittämismenetelmien toimivuus, projektiorganisaation toiminta)

Sisältö

· Loppuraportin rakennetta (sisältöjä) noudattava kuvaus kehittämisprojektin siihenastisesta etenemisestä (projektin etenemisen arviointi osana kuvausta)
· Esitys kehittämisprojektin siihenastisesta etenemisestä toimeksiantajataholle tai muulla sovitulla tavalla

Oppimateriaalit

Kehittämisprojektin aiheeseen liittyvät kansalliset ja kansainväliset julkaisut sekä kehittämis- ja tutkimusmenetelmiin liittyvä kirjallisuus.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu ja projektipäällikkönä (mahd. soveltavan tutkimuksen tekijänä) toimiminen työelämässä / hankkeessa.

Kansainvälisyys

Soveltava TKI - toiminta yhdistetään työelämän kehittämistarpeisiin Innopedagogiikan ja kolmikantamallin avulla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Väliraportointi työelämä/-hankeympäristössä toimeksiantajalle erikseen sovitulla tavalla.
Kirjallinen väliraportti tuutoropettajalle.

Työn mitoitus:
- Väliraportointi (esitys) toimeksiantajalle on ajallisesti lyhyt (n. 1 t), lisäksi esityksen valmisteluaika.
- Kirjallinen väliraportti tarkoittaa valmiiden, jo aikaisemmin tehtyjen dokumenttien yhdistämistä yhdeksi kokonaisuudeksi, ja siihen liittyen arviointia kehittämisprojektin etenemisestä. Ajallisesti lyhyt tehtävä.
- Muut opintojakson tunnit käytetään kehittämisprojektin käytännön toteuttamiseen työelämässä / hankkeessa.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on tehnyt molemmat tehtävät osoittaen, että kykenee kuvaamaan kehittämisprojektinsa siihenastista etenemistä johdonmukaisena kokonaisuutena ja arvioivalla otteella.

Sisällön jaksotus

Tavoitteet
Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· täsmentää kehittämisprojektinsa tietoperustaa
· tuottaa kirjallisen kuvauksen kehittämisprojektinsa siihenastisesta etenemisestä
· arvioida kehittämisprojektinsa etenemistä suhteessa suunnitelmaan (esim. aikataulussa pysyminen, tavoitteen suunnassa eteneminen, valittujen tutkimus- ja kehittämismenetelmien toimivuus, projektiorganisaation toiminta)

Sisältö
· Loppuraportin rakennetta (sisältöjä) noudattava kuvaus kehittämisprojektin siihenastisesta etenemisestä (projektin etenemisen arviointi osana kuvausta)
· Esitys kehittämisprojektin siihenastisesta etenemisestä toimeksiantajataholle tai muulla sovitulla tavalla

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opinnäytetyön toteutusvaiheeseen voi siirtyä vasta, kun suunnitelmavaihe on hyväksytty.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty tehtävien suorittaminen.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole tehnyt molempia tehtäviä tai ei ole kyennyt kuvaamaan ymmärrettävästi kehittämisprojektinsa siihenastista kokonaisuutta tai ei ole arvioinut sitä mitenkään.