Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyön loppuraportti (10 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BP82-3015

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.06.2023

Ajoitus

31.12.2022 - 30.05.2023

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

9 op

TKI-osuus

10 op

Toteutustapa

10 % Lähiopetus, 90 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

5 - 25

Koulutus

  • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntijuus

Opettaja

  • Johanna Berg
  • Jan Holmberg
  • Marjo Salmela
  • Sanna-Maria Nurmi

Ryhmät

  • YKLASS21
    Kliininen asiantuntijuus (ylempi AMK), S21

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· tuottaa kehittämisprojektistaan kielellisesti hyväksyttävän kirjallisen loppuraportin
· suullisesti esittää kehittämisprojektinsa prosessin, keskeiset tulokset ja tuotoksen
· arvioida kriittisesti omaa osaamistaan projektipäällikkönä ja kehittämisprojektinsa eri vaiheita
· tunnistaa kehittämisprojektinsa lopputuotoksen hyödynnettävyyden
· arvioida kriittisesti toisten kehittämisprojektien prosessia, tuotosta ja loppuraporttia
· kirjoittaa opinnäytetyöstään kypsyysnäytteen

Sisältö

· Kehittämisprojektin loppuraportti
· Raportointiseminaari
· Kypsyysnäyte
· Opponointi
· Vertaispalaute
· Itsearviointi
· Kehittämisprojektia esittelevä posteri

Oppimateriaalit

Opinnäytetyön aiheeseen liittyvät kansallset ja kansainväliset julkaisut, kehittämis- ja tutkimusmenetelmiin sekä mentorointiin liittyvä kirjallisuus.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely, projektipäällikkönä toimiminen sekä seminaarityöskentely. Lähtökohtana sosiokulttuurinen oppimiskäsitys sekä innovatiivisuutta tuottava toimintatapa oppimisessa ja kehittämisessä. Kehittämisprojekti kokonaisuudessaan perustuu Innopeda-oppimisjatkumoon ja kolmikantamalliin. Edelliset kuvataan yksityiskohtaisesti Itslearning-oppimisympäristön materiaaleissa.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Oppiminen ja soveltava TKI-toiminta yhdistetään työelämän kehittämistarpeisiin Innopeda-pohjaisen oppimisjatkumon ja kolmikantamallin avulla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Loppuraportin valmiiksi saattaminen
Itsearviointi
Posterien työstäminen ja esittäminen KV-päivässä sekä TALK-seminaarissa
Kypsyysnäytteen kirjoittaminen
10 op

Sisällön jaksotus

Tavoitteet:
Opiskelija osaa
• tuottaa kehittämisprojektistaan kielellisesti hyväksyttävän kirjallisen loppuraportin
• suullisesti esittää kehittämisprojektinsa prosessin, keskeiset tulokset ja tuotoksen
• arvioida kriittisesti omaa osaamistaan projektipäällikkönä ja kehittämisprojektinsa eri vaiheita
• tunnistaa kehittämisprojektinsa lopputuotoksen hyödynnettävyyden
• arvioida kriittisesti toisten kehittämisprojektien prosessia, tuotosta ja loppuraporttia
• kirjoittaa opinnäytetyöstään kypsyysnäytteen

Sisältö:
• Opinnäytetyön loppuraportti
• Kirjallinen itsearviointi
• Kypsyysnäyte
• Opinnäytetyötä esittelevä posteri (englanti)
• Suullinen esitys tai posteri opinnäytetyöstä (suomi)

Viestintäkanava ja lisätietoja

Raporttivaiheeseen voi siirtyä, kun toteutusvaihe on hyväksytty.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty tehtävien suorittaminen
Loppuraportti T1 - K5