Siirry suoraan sisältöön

Kuntoutus ja liikunta ikääntyessä (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BQ25-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 31.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kuntoutuksen ja liikunnan integraatio

Opettaja

  • Niina Katajapuu

Ryhmät

  • YKUNLIS21
    Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:

· arvioida kriittisesti globaaleja, kansallisia, maakunnallisia ja alueellisia ikääntyvien ihmisten liikuntaan ja kuntoutumiseen liittyviä yhteiskunnallisia muutoksia ja niiden vaikutuksia ja vaikuttavuutta
· analysoida ja arvioida yksittäisten henkilöiden ja ryhmien liikunta ja kuntoutustoimintaa ja kartuttaa oman alansa tietoja ja käytäntöjä
· analysoida liikunnan ja kuntoutustoiminnan eettisyyttä, vaikuttavuutta ja laadukkuutta ikääntyvän ihmisen näkökulmasta
· ratkaista vaativia haasteita myös luovin toteutuksin ikääntyvien ihmisten liikunnan ja kuntoutuksen tutkimus- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa kehitetään uutta tietoa ja/tai menettelyjä tai sovelletaan ja yhdistetään eri alojen tietoja

Sisältö

· Kansainväliset ja kansalliset ikääntyvien ihmisten liikuntasuositukset ja yhteiskunnalliset muutokset, näyttöön perustuva toiminta
· Ikääntyvien ihmisten kuntoutus ja kuntoutumistoiminta
· Liikunta kuntoutusmenetelmänä ikääntyneillä
· Liikunnan ja kuntoutuksen eettisyys

Arviointiasteikko

H-5