Siirry suoraan sisältöön

Terveydenhuollon tietojärjestelmäkehitys (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BQ32-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 31.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveysteknologia

Opettaja

  • Minna Salakari
  • Mika Koivunen

Ajoitusryhmät

  • Vain avoimen AMK:n opiskelijoille (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)

Ryhmät

  • YTERTES21
    Terveysteknologia

Pienryhmät

  • Vain avoimen AMK:n opiskelijoille

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· hyvinvointiteknologian teknisen toimintaympäristön erityispiirteet
· tuntee käyttäjälähtöisen suunnittelun ja testauksen menetelmät
· tuntee terveydenhuollon tiedonvälityksen standardit ja niiden perusperiaatteet

Sisältö

· Käyttäjälähtöinen tuotesuunnittelu
· Käyttäjälähtöinen tuotetestaus
· Viestinvälitys tietoverkoissa
· Tietoturva ja tietosuoja

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutuu pääasiassa lähiopetuksessa Kupittaan kampuksella.

22.8. klo 12.30-15.30
21.9. klo 12.30-15.45
1.12.klo 8.30-11.30

Arviointiasteikko

H-5