Siirry suoraan sisältöön

Kliinisen tutkimustyön perusteet (3 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BT73-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 14.10.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Bioanalyytikkokoulutus

Opettaja

  • Krista Salo-Tuominen
  • Éva Tas

Ryhmät

  • PBIOS21B
    Bioanalyytikko (AMK), S21B
  • PBIOS21A
    Bioanalyytikko (AMK), S21A

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää näyttöön perustuvan toiminnan merkityksen ja osaa hyödyntää kansallisia ja kansainvälisiä tietolähteitä. Opiskelija osaa tulkita tilastollisia menetelmiä käyttäviä tutkimuksia.

Opiskelija osaa huomioida kestävän kehityksen mukaisen toiminnan omassa työssään ja toiminnassaan.

Sisältö

- tiedonhaku
- lähdekritiikki
- lähdemerkinnät
- tilastojen esittäminen ja luku
- tieteellisen artikkelin lukeminen

Kestävän kehityksen ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen näkökulma kliinisessä laboratoriotyössä ja omassa toiminnassa.

Oppimateriaalit

Kaikki käytettävä oppimateriaali löytyy oppimisalustalta (Itslearning)

Opetusmenetelmät

Aktiivinen osallistuminen opetukseen,
Itsenäisten tehtävien tekeminen itslearning-alustalla,

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksossa ei ole tenttiä, vaan arviointi perustuu oppimistehtävien tekemiseen ja palauttamiseen annetun palautuspäivän mennessä. Tutkintosäännön mukaan restissä olevat tehtävät tulee palauttaa 6 kk kuluessa toteutuksen päättymisestä.

Kansainvälisyys

Teorian soveltaminen itsenäisten tehtävien tekemisessä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mahdollisista korvaavuuksista tulee keskustella hyvissä ajoin ennen opintojakson aloitusta opettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kliinisen tutkimustyön perusteet 2 op = 54h
Kestävä kehitys 1op=27h opiskelijan työtä

Opetus koostuu sekä teoriaopinnoista että harjoitustöistä.

Sisällön jaksotus

- Opiskelija ymmärtää näyttöön perustuvan toiminnan merkityksen ja osaa hyödyntää kansallisia ja kansainvälisiä tietolähteitä
- Opiskelija osaa tulkita tilastollisia menetelmiä käyttäviä tutkimuksia ja ymmärtää miten tilastollisia menetelmiä voidaan tutkimustyössä hyödyntää
- Opiskelija pystyy kuvailemaan kestävään kehitykseen liittyvät peruskäsitteet ja haasteet ja huomioida niitä omassa työssään

Sisältö:
- tiedonhaku
- lähdekritiikki
- lähdemerkinnät
- tilastojen esittäminen ja luku
- tieteellisen artikkelin lukeminen
- pohditaan mm. taloudellista, sosiaalista ja ekologista kestävyyttä, kiertotalousta ja tuotteidän elinkaarta

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojaksoa Kliinisen tutkimustyön perusteet (2 op) toteutetaan yhteisopetuksena PRÖNTS21 ryhmän kanssa.
Kestävä kehitys osio (1 op) koskee vain bioanalyytikkoja.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaikkien tehtävien viimeinen palautuspäivä löytyy oppimisalustalta.

Kaikenlainen vilppi tsenäisten tehtävien suorittamisessa on kielletty. Vilpiksi katsotaan myös lähde-, tai muun aineiston plagiointi opintosuorituksissa.

Vilppiin syyllistynyt opiskelija voidaan poistaa opintojaksolta ja hänen suorituksensa voidaan hylätä. Opintosuoritus voidaan hylätä myös silloin, kun vilppi tai plagiointi havaitaan vasta suorituksen luovuttamisen jälkeen.

Opettajan on vilppi- tai plagiointiepäilyn johdosta kuultava opiskelijaa ja ilmoitettava tapahtuneesta KT-päällikölle.

Hylkäämisen lisäksi vilppi tai plagiointi voi johtaa myös ammattikorkeakoululain mukaisiin kurinpidollisiin toimenpiteisiin.