Siirry suoraan sisältöön

Kliinisen tutkimustyön perusteet (3 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BT73-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Bioanalyytikkokoulutus

Opettaja

 • Krista Salo-Tuominen

Ryhmät

 • PBIOS22A
  Bioanalyytikko (AMK), S22A
 • PBIOS22B
  Bioanalyytikko (AMK), S22B
 • 30.08.2023 10:00 - 12:00, Kliinisen tutkimustyön perusteet TH00BT73-3003
 • 14.09.2023 09:00 - 12:00, Kliinisen tutkimustyön perusteet TH00BT73-3003
 • 28.09.2023 09:00 - 15:00, TKI-teemapäivä / ICT Gamma
 • 03.10.2023 09:00 - 11:00, Kliinisen tutkimustyön perusteet TH00BT73-3003
 • 20.10.2023 09:00 - 12:00, Kliinisen tutkimustyön perusteet TH00BT73-3003

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää näyttöön perustuvan toiminnan merkityksen ja osaa hyödyntää kansallisia ja kansainvälisiä tietolähteitä. Opiskelija osaa tulkita tilastollisia menetelmiä käyttäviä tutkimuksia.

Opiskelija osaa huomioida kestävän kehityksen mukaisen toiminnan omassa työssään ja toiminnassaan.

Sisältö

- tiedonhaku
- lähdekritiikki
- lähdemerkinnät
- tilastojen esittäminen ja luku
- tieteellisen artikkelin lukeminen

Kestävän kehityksen ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen näkökulma kliinisessä laboratoriotyössä ja omassa toiminnassa.

Oppimateriaalit

Kaikki käytettävä oppimateriaali löytyy oppimisalustalta (Itslearning)

Opetusmenetelmät

Itsenäisten tehtävien tekeminen itslearning-alustalla, aktiivinen osallistuminen opetukseen

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksossa ei ole tenttiä, vaan arviointi perustuu oppimistehtävien tekemiseen ja palauttamiseen opintojakson toteutusajan puitteissa. Mikäli opintojakso ei valmistu toteutusajan puitteissa, opintojakso suoritetaan seuraavassa toteutuksessa syksyllä 2024.

Kansainvälisyys

Teorian soveltaminen itsenäisten tehtävien tekemisessä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mahdollisista korvaavuuksista tulee keskustella hyvissä ajoin ennen opintojakson aloitusta opettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kliinisen tutkimustyön perusteet 2 op = 54h
Kestävä kehitys 1op=27h opiskelijan työtä

Opetus koostuu sekä teoriaopinnoista että harjoitustöistä.

Sisällön jaksotus

- Opiskelija ymmärtää näyttöön perustuvan toiminnan merkityksen ja osaa hyödyntää kansallisia ja kansainvälisiä tietolähteitä
- Opiskelija osaa tulkita tilastollisia menetelmiä käyttäviä tutkimuksia ja ymmärtää miten tilastollisia menetelmiä voidaan tutkimustyössä hyödyntää


Sisältö:
- tiedonhaku
- lähdekritiikki
- lähdemerkinnät
- tilastojen esittäminen ja luku
- tieteellisen artikkelin lukeminen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaikkien tehtävien viimeinen palautuspäivä löytyy oppimisalustalta.

Kaikenlainen vilppi itsenäisten tehtävien suorittamisessa on kielletty. Vilpiksi katsotaan myös lähde-, tai muun aineiston plagiointi opintosuorituksissa.

Vilppiin syyllistynyt opiskelija voidaan poistaa opintojaksolta ja hänen suorituksensa voidaan hylätä. Opintosuoritus voidaan hylätä myös silloin, kun vilppi tai plagiointi havaitaan vasta suorituksen luovuttamisen jälkeen.