Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyön suunnittelu (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BT96-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Bioanalyytikkokoulutus

Opettaja

  • Krista Salo-Tuominen

Ryhmät

  • PBIOS21B
    Bioanalyytikko (AMK), S21B
  • PBIOS21A
    Bioanalyytikko (AMK), S21A

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- rakentaa opinnäytetyönsä tietoperustaa
- toimia yhteistyössä toimeksiantajan kanssa
- jäsentää opinnäytetyönsä aiheen toteuttamiskelpoiseksi kokonaisuudeksi
- laatia hyväksytyn opinnäytetyön suunnitelman, jossa kuvaa opinnäytetyön menetelmälliset ja sisällölliset ratkaisut
- ottaa vastaan ohjausta ja antaa vertaisohjausta

Sisältö

- Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen
- Opinnäytetyön suunnitelman esittäminen
- Opinnäytetyön vertaisarviointi (opponointi)

Arviointiasteikko

H-5