Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BT98-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Bioanalyytikkokoulutus

Opettaja

  • Krista Salo-Tuominen

Ryhmät

  • PBIOS20B
    Bioanalyytikko (AMK), S20B
  • PBIOS20A
    Bioanalyytikko (AMK), S20A

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- raportoida opinnäytetyön tulokset/tuotoksen kirjallisesti, tieteellisen viestinnän keinoin
- vertaisarvioida kriittisesti toisen opiskelijan opinnäytetyöprosessia ja tuotosta
- esittää opinnäytetyön tulokset/tuotoksen suullisesti
- valita sopivan viestintäkeinon esittääkseen tarvittaessa opinnäytetyön tulokset/tuotoksen toimeksiantajan edustajille
- kirjoittaa opinnäytetyönsä alalta kielellisesti ja sisällöllisesti hyväksytyn kypsyysnäytteen

Sisältö

- opinnäytetyön raportointiseminaari
- opinnäytetyön vertaisarviointi
- opinnäytetyön esittäminen
- kypsyysnäyte

Arviointiasteikko

H-5