Siirry suoraan sisältöön

Gerontologinen hoitotyö (3 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BV35-3015

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 22.10.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Sairaanhoitajakoulutus

Opettaja

 • Johanna Kurtti
 • Mervi Rasilainen

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä 1 (Koko: 17. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 17. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 3 (Koko: 17. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • MSHTK22A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, monimuoto, K22A

Pienryhmät

 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • Pienryhmä 3
 • 23.10.2023 10:00 - 11:30, RAV - Gerontologinen hoitotyö TH00BV35-3015
 • 23.10.2023 12:00 - 14:00, Gerontologinen hoitotyö TH00BV35-3015
 • 30.10.2023 08:00 - 12:00, R2 - Gerontologinen hoitotyö TH00BV35-3015
 • 30.10.2023 12:00 - 16:00, R1 - Gerontologinen hoitotyö TH00BV35-3015
 • 31.10.2023 12:00 - 16:00, R3 - Gerontologinen hoitotyö TH00BV35-3015
 • 06.11.2023 08:00 - 12:00, R2 - Gerontologinen hoitotyö TH00BV35-3015
 • 06.11.2023 12:00 - 16:00, R1 - Gerontologinen hoitotyö TH00BV35-3015
 • 07.11.2023 12:00 - 16:00, R3 - Gerontologinen hoitotyö TH00BV35-3015
 • 14.11.2023 08:00 - 12:00, Moniammatillinen simulaatio - Gerontologinen hoitotyö TH00BV35-3015

Tavoitteet

Gerontologinen hoitotyö 3 op

Tavoitteet
• Tietää ikääntyneen hoitotyön eettiset arvot ja periaatteet ja arvostaa vanhuutta elämänvaiheena
• Tietää ja tunnistaa ikääntymiseen liittyvät muutokset
• Tietää ja osaa käyttää iäkkään ihmisen terveyden, toimintakyvyn sekä voimavarojen arvioinnin ja niiden ylläpitämiseen käytettäviä hoitotyön menetelmiä
• Tietää tavallisimmat muistisairaudet, niiden hoito- ja palveluketjun
• Tuntee ravitsemuksen merkityksen iäkkään ihmisen hoidossa ja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ikääntyneiden ravitsemusta eri tilanteissa yhteistyössä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa
• Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ikääntyneiden turvallista ja vaikuttavaa lääkehoitoa
• Osaa tukea ja ohjata perhettä ja läheisiä ikääntyvän hoidossa
• Tietää ja tunnistaa keskeisimmät kehitysvammat ja vammautumisesta aiheutuvat muutokset sekä hoitotyön auttamismenetelmät

Sisältö

Sisältö:
• Ikääntyneen hoito, geriatria ja farmakologia
• Ikääntymiseen liittyvät muutokset
• Ikääntyneen toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivat riskitekijät
• Ikääntyneen toimintakyvyn ja voimavarojen arviointi sekä tukeminen eri ympäristöissä
• Ikääntyneen ravitsemus, sen toteuttaminen ja ohjaus eri tilanteissa
• Geroteknologia
• Muistisairaudet ja muistisairaan hoitotyö
• Ikääntyneiden hoitoon liittyvä lainsäädäntö ja ikääntyneiden palvelut: kotihoito ja muut kotiin vietävät palvelut
• Ikääntyneen lääkehoidon turvallinen ja vaikuttava toteuttaminen
• Ikääntyneen ihmisen perheen ja läheisten osallisuuden tukeminen hoidossa

Arviointiasteikko

H-5