Siirry suoraan sisältöön

Vammaisten hoitotyö ja monikulttuurisuus (1 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BV36-3018

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

08.05.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Sairaanhoitajakoulutus

Opettaja

  • Annika Luomala

Ryhmät

  • PSHTK22B
    Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K22B
  • 06.09.2023 08:00 - 10:00, Itsenäinen työskentely - Vammaisten hoitotyö ja monikulttuurisuus TH00BV36-3018
  • 22.09.2023 10:00 - 12:00, Itsenäinen työskentely - Vammaisten hoitotyö ja monikulttuurisuus TH00BV36-3018
  • 04.10.2023 14:00 - 16:00, Itsenäinen työskentely - Vammaisten hoitotyö ja monikulttuurisuus TH00BV36-3018

Tavoitteet

Vammaisten hoitotyö ja monikulttuurisuus1 op

Tavoitteet
• Kehitysvammaisen ja vammautuneen toimintakyvyn ja osallisuuden tukeminen ja kuntoutus
• Vammautuneen hoitotyön erityispiirteet
• Lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä kehitysvammaisen ja vammautuneen hoitotyössä
• Osaa huomioida monikulttuurisuuden hoitotyössä
• Monikulttuurisuus

Sisältö

Sisältö
• osaa tukea kehitysvammaisen ja vammautuneen toimintakykyä ja osallisuutta
• tietää keskeiset kehitysvammaisuuteen johtavat syyt ja liitännäissairaudet
• tietää kehitysvammaisen ja vammautuneen hoitotyön erityispiirteet elämänkulun eri vaiheissa
• tuntee keskeisen lainsäädännön ja palvelujärjestelmän kehitysvammaisen hoitotyöhön liittyen
• osaa tukea vammautuneen lapsen perheen selviytymistä ja arjen hallintaa
• tietää kehitysvammaisen aseman ja oikeudet terveydenhuollon asiakkaana ja potilaana

Oppimateriaalit

Its learning oppimisalustalla

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

verkkokurssi Its learning alustalla

1op eli 27 tuntia

2 tietotestiä
4 tehtävää

Sisällön jaksotus

Vammaisten hoitotyö ja monikulttuurisuus1 op

Tavoitteet:
• Kehitysvammaisen ja vammautuneen toimintakyvyn ja osallisuuden tukeminen ja
kuntoutus
• Vammautuneen hoitotyön erityispiirteet
• Lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä kehitysvammaisen ja vammautuneen hoitotyössä
• Osaa huomioida monikulttuurisuuden hoitotyössä
• Monikulttuurisuus

Sisältö:
• osaa tukea kehitysvammaisen ja vammautuneen toimintakykyä ja osallisuutta
• tietää keskeiset kehitysvammaisuuteen johtavat syyt ja liitännäissairaudet
• tietää kehitysvammaisen ja vammautuneen hoitotyön erityispiirteet elämänkulun eri
vaiheissa
• tuntee keskeisen lainsäädännön ja palvelujärjestelmän kehitysvammaisen hoitotyöhön
liittyen
• osaa tukea vammautuneen lapsen perheen selviytymistä ja arjen hallintaa
• tietää kehitysvammaisen aseman ja oikeudet terveydenhuollon asiakkaana ja potilaana
• Kehittää omaa monikuttuurista kompetenssiaan
• Ymmärtää monikulttuurisuuden merkityksen hoitotyössä
• Tunnistaa erilaisia kulttuurisidonnaisia tapoja ja arvoja
• Kehittää monikuttuurisen potilaan kohtaamisen taitoja
• Osaa tukea monikulttuurisen perheen selviytymistä ja arjen hallintaa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi verkkokurssin hyväksytty suoritus
Arvosana hyväksytty- hylätty