Siirry suoraan sisältöön

Palliatiivinen hoitotyö (2 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BV37-3012

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.12.2022 - 30.04.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Sairaanhoitajakoulutus

Opettaja

  • Mervi Rasilainen

Ryhmät

  • MSAISS21
    Sairaanhoitajakoulutus, Salo, monimuoto S21
  • 28.04.2023 12:00 - 14:00, Palliatiivinen hoitotyö TH00BV37-3012
  • 12.05.2023 08:00 - 10:00, Etänä: Palliatiivinen hoitotyö TH00BV37-3012
  • 26.05.2023 08:00 - 12:00, Etänä: Palliatiivinen hoitotyö TH00BV37-3012

Tavoitteet

Palliatiivinen hoitotyö 2 op

Tavoitteet
• Tunnistaa oman suhtautumisensa parantumattomaan sairauteen ja kuolemaan
• Osaa selittää palliatiivisen hoidon ja saattohoidon keskeiset käsitteet ja niiden väliset suhteet ja soveltaa tietoa työssään
• Osaa suunnitella, toteuttaa, arvioida ja dokumentoida palliatiivisessa hoidossa olevan potilaan oireiden ja kivun hoitoa sekä ohjata potilasta ja hänen läheisiään yksilölliset tarpeet huomioiden
• Tuntee kipulääkityksen periaatteet ja antomuodot sekä osaa hyödyntää lääkkeettömiä kivunhoidon menetelmiä
• Osaa kohdata, tukea ja ohjata kokonaisvaltaisesti potilaiden ja heidän läheistensä yksilöllisiä tarpeita ja osaa hyödyntää läsnäoloa auttamismenetelmänä
• Osaa hoitaa kunnioittavasti saattohoidon ja kuoleman jälkeisen hoidon ottaen läheiset huomioon

Sisältö

Sisältö
• Palliatiivisen hoidon perusteet, hoitolinjaukset ja –rajaukset, ennakoiva hoitosuunnitelma
• Kipu ja oirehoito palliatiivisessa hoidossa: total pain, kipumittarit, kipulääkkeet, lääkkeetön hoito, hengenahdistus, suun oireet, ummetus, väsymys, ahdistuneisuus
• Potilaan ja läheisten kokonaisvaltainen tukeminen: perhekeskeisyys, psyykkinen tuki, eksistentiaalinen tuki, suru ja toivo
• Vuorovaikutus ja kohtaaminen: potilaan ja läheisten kohtaaminen, aktiivinen vuorovaikutus ja kommunikaatio
• Saattohoito: kuoleman lähestymisen tunnistaminen, potilaan ja omaisten huomioiminen kuoleman lähestyessä, kuolevan potilaan hoitotyö ja oirehoito, kuoleman jälkeinen hoitotyö
• Moniammatillinen tiimityö ja itsereflektio

Arviointiasteikko

H-5