Siirry suoraan sisältöön

Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö (7 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BV45-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.12.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

06.03.2023 - 02.06.2023

Opintopistemäärä

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Sairaanhoitajakoulutus

Opettaja

 • Saara Laaksonen

Ryhmät

 • PSHTS21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21B
 • 10.03.2023 12:00 - 14:00, SIKI2, MIHA perehdytys
 • 24.04.2023 08:00 - 18:00, MIHA - Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BV45-3008
 • 25.04.2023 08:00 - 18:00, MIHA - Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BV45-3008
 • 26.04.2023 08:00 - 18:00, MIHA - Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BV45-3008
 • 27.04.2023 08:00 - 18:00, MIHA - Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BV45-3008
 • 28.04.2023 08:00 - 18:00, MIHA - Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BV45-3008
 • 29.04.2023 08:00 - 18:00, MIHA - Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BV45-3008
 • 30.04.2023 08:00 - 18:00, MIHA - Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BV45-3008
 • 01.05.2023 08:00 - 18:00, MIHA - Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BV45-3008
 • 02.05.2023 08:00 - 18:00, MIHA - Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BV45-3008
 • 03.05.2023 08:00 - 18:00, MIHA - Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BV45-3008
 • 04.05.2023 08:00 - 18:00, MIHA - Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BV45-3008
 • 05.05.2023 08:00 - 18:00, MIHA - Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BV45-3008
 • 06.05.2023 08:00 - 18:00, MIHA - Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BV45-3008
 • 07.05.2023 08:00 - 18:00, MIHA - Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BV45-3008
 • 08.05.2023 08:00 - 18:00, MIHA - Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BV45-3008
 • 09.05.2023 08:00 - 18:00, MIHA - Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BV45-3008
 • 10.05.2023 08:00 - 18:00, MIHA - Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BV45-3008
 • 11.05.2023 08:00 - 18:00, MIHA - Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BV45-3008
 • 12.05.2023 08:00 - 18:00, MIHA - Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BV45-3008
 • 13.05.2023 08:00 - 18:00, MIHA - Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BV45-3008
 • 14.05.2023 08:00 - 18:00, MIHA - Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BV45-3008
 • 15.05.2023 08:00 - 18:00, MIHA - Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BV45-3008
 • 16.05.2023 08:00 - 18:00, MIHA - Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BV45-3008
 • 17.05.2023 08:00 - 18:00, MIHA - Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BV45-3008
 • 18.05.2023 08:00 - 18:00, MIHA - Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BV45-3008
 • 19.05.2023 08:00 - 18:00, MIHA - Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BV45-3008
 • 20.05.2023 08:00 - 18:00, MIHA - Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BV45-3008
 • 21.05.2023 08:00 - 18:00, MIHA - Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BV45-3008
 • 22.05.2023 08:00 - 18:00, MIHA - Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BV45-3008
 • 23.05.2023 08:00 - 18:00, MIHA - Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BV45-3008
 • 24.05.2023 08:00 - 18:00, MIHA - Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BV45-3008
 • 25.05.2023 08:00 - 18:00, MIHA - Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BV45-3008
 • 26.05.2023 08:00 - 18:00, MIHA - Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BV45-3008
 • 27.05.2023 08:00 - 18:00, MIHA - Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BV45-3008
 • 28.05.2023 08:00 - 18:00, MIHA - Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BV45-3008
 • 29.05.2023 10:00 - 12:00, SIKI2, MIHA palaute

Tavoitteet

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPOTILAAN HOITOTYÖ 7 OP MIHA

Tavoitteet
Opiskelija
• osaa määritellä mielenterveys- ja päihdeasiakkaan / potilaan hoitotyön tarpeita, suunnitella ja toteuttaa hoitoa, arvioida sen vaikuttavuutta
• osaa kohdata ja auttaa eri-ikäisiä asiakkaita / potilaita sekä heidän läheisiään.
• perehtyy mielenterveyden ja päihdehoitotyön menetelmiin ja hoitosuhde- ja työryhmätyöskentelyyn sekä oppii käyttämään työnohjausta ammatillisen kehittymisensä tukena.
• osaa tarkastella omien arvojensa ja asenteidensa merkitystä eri-ikäisten asiakkaiden / potilaiden kohtaamisessa ja ammatillisessa vuorovaikutuksessa
• on sisäistänyt hoitotyön etiikan ja perustaa toimintansa ajantasaiseen tietoon
• lisää mielenterveyden ja päihdehoitotyön lääkehoito-osaamistaan (lääkehoitopassi)
• osaa kirjata mielenterveyden ja päihdehoitotyön potilaan hoitoa koskevaa tietoa

Sisältö

Sisältö
• näyttöön perustuvan mielenterveys- ja päihdehoitotyön ja ohjauksen suunnittelua, toteutusta, arviointia ja prosessin kirjaamista
• mielenterveys- ja päihdehoitotyön keskeisten toimintojen harjoittelu oppimisympäristön ja potilaiden/asiakkaiden tarpeiden mukaisesti
• potilaan kliinisen tutkimisen ja hoidollisen, voimavaraistavan vuorovaikutuksen harjoittelu potilaan/asiakkaan kanssa
• eri mielenterveys- ja päihdehoitotyön menetelmiin, hoitosuhde- ja työryhmätyöskentelyyn sekä työnohjaukseen perehtyminen
• mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmän rakenteen tunteminen
• lääkehoidon ja mielenterveyden perustan syventäminen

Oppimateriaalit

Aikaisemmat teoriaopinnot ja prekliiniset harjoittelut

Opetusmenetelmät

Ohjattu harjoittelu
Kliininen oppimistehtävä

Kansainvälisyys

Työelämälähtöisyys

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistuntimäärä on 203h, joka sisältää:
- perehdytyksen 2h
- harjoittelupalautteen 2h
- jobiilin ja CV:n päivittämisen 2h
- loput tunnit (197h) ohjattua harjoittelua sovitussa harjoitteluyksikössä

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää:

Ennen jakson alkua:
- CV:n laatiminen ja pitäminen aktiivisena harjoittelujakson loppuun asti
- Perehdytystunnille osallistuminen
- Yhteyden ottaminen omaan harjoitteluyksikköön viimeistään 2 viikkoa ennen jakson alkua

Jakson aikana:
- Aktiivinen opiskelu harjoitteluyksikössä
- Henkilökohtaisten tavoitteiden laatiminen SunHarkassa
- Työvuorojen laatiminen yhdessä ohjaajan kanssa
- Väliarviointiin osallistuminen ja itsearviointi, kirjaaminen arviointikeskusteluun SunHarkassa
- Oppimistehtävän laatiminen ja palauttaminen jakson loppuun mennessä
- Loppuarviointiin osallistuminen ja itsearviointi SunHarkassa
- Ohjaajan vahvistus hyväksytystä harjoittelujaksosta ohjaaville opettajille


Jakson jälkeen:
- Palautetunnille osallistuminen
- SunHarkka kirjaukset valmiina

Sisällön jaksotus

Ohjattu harjoittelu viikkojen 12-21 aikana.

Kliininen oppimistehtävä tehdään harjoittelujakson aikana ja palautetaan Itslearningin palautuslaatikkoon ennen harjoittelun loppumista.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Matkakustannukset opiskelija kustantaa itse.
Nimineula ja työkengät opiskelija hankkii itse.
Suojavaatteet saa harjoitteluyksiköstä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Asiakaslähtöinen, eettinen ja ammatillinen osaaminen,
näyttöön perustuva kliininen osaaminen,
opetus ja ohjausosaaminen,
yhteistyöosaaminen sosiaali-ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä ja
hoitotyön kehittäminen arvioinnin kohteina.