Siirry suoraan sisältöön

Mielenterveys- ja päihdehoitotyö ensihoidossa ja hoitotyössä (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BV94-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 30.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

5 - 30

Koulutus

  • Ensihoitajakoulutus

Opettaja

  • Nita Björklöf

Ryhmät

  • PENHOS21
    Ensihoitajakoulutus, Turku, S21

Tavoitteet

Tavoitteet
• Hallitsee mielenterveyden edistämisen kaiken mielenterveystyön lähtökohtana.
• Hallitsee mielenterveys- ja päihdehoitotyön palvelujärjestelmän ja osaa toimia moniammatillisessa verkostotyössä.
• Osaa tunnistaa mielenterveys- ja päihdepotilaan hoidon tarpeita, puuttua ongelmiin ja ohjata potilasta tarkoituksenmukaiseen hoitoon sekä kirjata hoidon tarpeita, suunnitella ja toteuttaa hoitoa sekä arvioida sen vaikutuksia sekä tehdä tarvittavat johtopäätökset.
• Tunnistaa keskeiset eri ikäisten mielenterveyden häiriöt, hoidon tarpeet ja osaa niiden hoidon lähtökohdat ensihoidossa ja mielenterveystyössä.
• Osaa toimia työ- ja potilasturvallisuutta edistäen mielenterveys- ja päihdepotilaiden ensihoidossa ja hoitotyössä.
• Ymmärtää eettisten ohjeiden, arvojen, periaatteiden ja lakien merkityksen toimintaa ohjaavina tekijöinä mielenterveys- ja päihdehoitotyössä.
• Osaa käyttää mielenterveyden ja päihdehoitotyön menetelmiä noudattaen toipumisorientaation periaatteita.
• Ymmärtää hoitosuhdetyöskentelyn ja työnohjauksen merkityksen ja osaa tukea sekä ohjata potilasta ja hänen läheisiään.
• Osaa toteuttaa turvallisia ja vaikuttavia monipuolisia biologisia hoitoja, kuten lääkehoitoa, sekä psykososiaalisia hoitomuotoja osana mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitoa.
• Ymmärtää kriisin osana ihmisen normaalia kehitystä ja osaa määritellä traumafokusoituneen hoidon tarpeita.
• Ymmärtää kokemusasiantuntijuuden merkityksen kokonaisvaltaisen hoidon kehittämisessä
• Psyykenlääkkeet
• Keskeisimmät mielenterveyshäiriöt sekä niiden tunnistaminen ja hoito
• Riippuvuusproblematiikka
• Alkoholin terveydelliset vaikutukset ja riskikäyttö
• Yleisimmät huumausaineet, käytön tunnistaminen

Sisältö

Sisältö
Mielenterveyden hoitotyön perusteet
• positiivinen mielenterveys käsitteenä
• mielenterveyden yhteiskunnallinen merkitys ja osa-alueet
• hoidollinen vuorovaikutus ensihoidossa ja hoitotyössä (asenteet, etiikka, ammatillinen vuorovaikutus)
• palvelujärjestelmäosaaminen
• mielenterveyden edistämiseen tähtääviä kansallisia ja kansainvälisiä hankkeita tahdonvastaisen hoidon prosessi ja vapaaehtoiseen hoitoon hakeutuminen
• voimavaraistava työote ja Recovery-malli
• psykoottisen potilaan kohtaaminen
• kriisityö
Lapset ja nuoret sekä heidän perheensä
• lapsen kehitys ja mielenterveys
• lasten ja nuorten keskeiset mielenterveyshäiriöt
• perheiden tukemien
Ikääntyneet
• ikääntyneiden keskeiset mielenterveyden haasteet ja häiriöt
• ikääntyneet päihteiden käyttö
• motivoiva haastattelu ja mini-interventio
• potilaan hoitoonohjaus ja pakon käytön vähentäminen

Arviointiasteikko

H-5