Siirry suoraan sisältöön

Ensi- ja hoitotyön yrittäjyys (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BW15-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 31.08.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Ensihoitajakoulutus

Opettaja

  • Jaana Koskela
  • Jari Säämänen
  • Nina Rantalaiho

Ryhmät

  • PENHOS21
    Ensihoitajakoulutus, Turku, S21

Tavoitteet

Tavoitteet
• harjoittelee projektimuotoista ensi ja hoitotyöhön liittyvää kehittämistoimintaa
• suunnittelee, toteuttaa ja raportoi ensihoitoa ja hoitotyötä kehittävän projektin liittyen työelämän, hankkeen tai AMK:n liiketoimintaan
• tutustuu projektin ja liiketoiminnan periaatteisiin ja niiden toteutumiseen, kannattavuuden turvaamiseen ja asiakkuuksien hoitoon
• tutustuu liiketoimintaa sääteleviin lakeihin, lupamenettelyihin ja ohjeistuksiin
• perehtyy projektiin tai liiketoimintaan liittyvään viestintään ja markkinointiin
• ymmärtää liiketoiminnan menestystekijät, jatkuvan kehittämisen ja innovoinnin

Sisältö

Sisältö
• projektin tunnuspiirteet ja projektin toteuttamisen teoria
• projektisuunnitelma, toteutus ja raportointi
• yhteistyö- ja tiimityötaidot
• laadunhallinnan ja laadun kehittämisen teorian soveltaminen käytäntöön

Arviointiasteikko

H-5