Siirry suoraan sisältöön

Näyttöön perustuva toiminta hoitotyössä (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BW23-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 18.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Terveydenhoitajakoulutus

Opettaja

  • Camilla Laaksonen
  • Nita Björklöf

Ryhmät

  • PTERTK22
    Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus K22

Tavoitteet

Some of the studies in the study unit are arranged in English

Objectives
After the study unit the student will:
• Be familiar with the key concepts, knowledge base, values, ethical principles and guidelines in nursing
• Know how to apply the values and ethical principles of nursing, as well as to assess their realization
• Be familiar with the responsibilities/tasks of a nurse/public health nurse
• Understand evidence-based activities in nursing
• Know how to search for information using the most common health sciences databases
• Know the legal and ethical principles of patient and customer work
• Be able to interact professionally in a multiprofessional team
• Understand the decision-making process of customer-oriented nursing and how it is linked to evidence-based activities

Sisältö

The study unit contains courses in English and some modules that will be carried out in a multilingual setting (Finnish, Swedish and/or English).

• Basic concepts of ethics
• Professional ethics and multiprofessional interaction
• The rights and self-determination of patients
• Identification and handling of ethical problems
• Ethical decision-making and activities in nursing
• Nursing science as a discipline
• Taking advantage of treatment recommendations in nursing
• Evidence-based operations
• Information seeking

Oppimateriaalit

Kuvataan Its oppimisympäristössä

Kansainvälisyys

Lähiopetus, verkko-opetus, seminaarit, itsenäinen opiskelu pienryhmissä ja itsenäisesti, sekä kirjallinen ryhmätyö. Opintojakosn tarkka kuvaus Its -oppimisympäristössä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kuvataan Its oppimisympäristössä

Sisällön jaksotus

Opintojakso jakaantuu kahteen erilliseen osioon: SotePlask 2 op, sekä Näyttöön perustuva toiminta ja tiedonhaku 3 op

SotePlask 2op toteutuu 6.10-10.11.2022 välisenä aikana torstai-iltapäivisin.
SOTE-PLASK -toteutuksessa keskitytään seuraavien tavoitteiden saavuttamiseen:
- tuntee lainsäädännolliset ja eettiset perusteet asiakastyössä
- kykenee ammattilliseen vuorovaikutukseen moniammatillisissa tiimeissä.
Kurssille osallistuu sosionomiopiskelijoita, sairaanhoitajaopiskelijoita ja terveydenhoitajaopiskelijoita Turku AMK:sta ja Noviasta. 
Kurssi toteutuu kaksikielisenä (suomi-ruotsi) siten, että kukin voi käyttää omaa äidinkieltään. Keskustelun helpottamiseksi valmistaudu jokaiseen tapaamiseen selvittämällä itsellesi kulloisenkin teeman ja tehtävän keskeiset käsitteet suomeksi ja ruotsiksi.

Näyttöön perustuva toiminta ja tiedonhaku 3 op toteutuu ajanjaksolla 28.9.-11.11.2022.
Osuus sisältää: kontaktitunteina alkuinfon 2t ja tiedonhaun ohjauksen 2 t., Itsenäistä opiskelua ja tiedonhakua, sekä ryhmätehtävän tuottamisen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

SotePlask arvioidaan hyväksytty-hylätty
Ryhmätehtävä arvioidaan numeerisesti