Siirry suoraan sisältöön

Toimintarajoitteisen asiakkaan hoitotyö (1 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BW42-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 29.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Terveydenhoitajakoulutus

Opettaja

  • Nita Björklöf
  • Hanna Ollikkala

Ryhmät

  • PTERTK21
    Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus K21
  • 12.12.2022 08:30 - 11:30, TOHO-oppimiskeskustelu, Toimintarajoitteisen asiakkaan hoitotyö TH00BW42-3001
  • 13.12.2022 08:00 - 10:00, Veera-hanke- Toimintarajoitteisen asiakkaan hoitotyö TH00BW42-3001

Tavoitteet

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa tukea kehitysvammaisen ja vammautuneen toimintakykyä ja osallisuutta
• tietää keskeiset kehitysvammaisuuteen johtavat syyt ja liitännäissairaudet
• tietää kehitysvammaisen ja vammautuneen hoitotyön erityispiirteet elämänkulun eri vaiheissa
• tuntee keskeisen lainsäädännön ja palvelujärjestelmän kehitysvammaisen hoitotyöhön liittyen
• osaa tukea vammautuneen lapsen perheen selviytymistä ja arjen hallintaa
• tietää kehitysvammaisen aseman ja oikeudet terveydenhuollon asiakkaana ja potilaana

Sisältö

Sisältö
• Kehitysvammaisen ja vammautuneen toimintakyvyn ja osallisuuden tukeminen ja kuntoutus
• Vammautuneen hoitotyön erityispiirteet
• Lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä kehitysvammaisen ja vammautuneen hoitotyössä

Opetusmenetelmät

oppimiskeskustelut, harjoittelu, tiimityöskentely

Kansainvälisyys

innovaatiopedagogiikka

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 h opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa tukea kehitysvammaisen ja vammautuneen toimintakykyä ja osallisuutta
• tietää keskeiset kehitysvammaisuuteen johtavat syyt ja liitännäissairaudet
• tietää kehitysvammaisen ja vammautuneen hoitotyön erityispiirteet elämänkulun eri vaiheissa
• tuntee keskeisen lainsäädännön ja palvelujärjestelmän kehitysvammaisen hoitotyöhön liittyen
• osaa tukea vammautuneen lapsen perheen selviytymistä ja arjen hallintaa
• tietää kehitysvammaisen aseman ja oikeudet terveydenhuollon asiakkaana ja potilaana

Opintojakson sisältö
Sisältö
• Kehitysvammaisen ja vammautuneen toimintakyvyn ja osallisuuden tukeminen ja kuntoutus
• Vammautuneen hoitotyön erityispiirteet
• Lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä kehitysvammaisen ja vammautuneen hoitotyössä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijalla on läsnäolovelvoite lukujärjestyksen mukaisiin tapaamisiin.