Siirry suoraan sisältöön

Magneettikuvantamisosaaminen (10 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BX72-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 25

Koulutus

  • Röntgenhoitajakoulutus

Opettaja

  • Petteri Aatsinki
  • Jarno Huhtanen

Ryhmät

  • PRÖNTS22
    Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- kertoa inhimillisen ja turvallisen magneettikuvantamistapahtuman osatekijät kuvantamistapahtuman eri vaiheissa
- perustella röntgenhoitajan toiminnan magneettikuvantamistapahtuman ja -työskentelyn yhteydessä

Sisältö

Kuvantamisosaaminen:
-magneettilaitteen kehityshistoria
-magneettilaitteen rakenne ja toiminta
-kuvanmuodostuksen periaatteet magneettikuvantamisessa
-magneettikuvan laatu ja siihen vaikuttavat tekijät
-magneettikuvantamistapahtuman eri vaiheet
-anatomiset rakenteet ja yksityiskohdat magneettikuvantamisessa
-tehosteaineiden käyttö magneettikuvantamisessa
-kuvanrekonstruktiot

Hoitamis- ja ohjaamisosaaminen:
-magneettikuvantamisen indikaatiot ja löydökset potilaan hoitoprosessin eri vaiheissa
-potilaan ohjaaminen ja auttaminen magneettikuvantamistapahtuman yhteydessä (erityisesti lapset, ikääntyneet ja muistisairaat)
-potilaan kohtaaminen ja kokemuksellisuuden tukeminen magneettikuvantamistapahtuman yhteydessä
-potilaan esivalmistelu- ja jälkihoitotoimenpiteet magneettikuvantamistapahtuman yhteydessä

Turvallisuusosaaminen:
-magneettikuvauksen vasta-aiheet
-tehosteaineiden turvallinen käyttö
-työturvallisuus magneettikuvantamisessa

Laatuosaaminen:
-magneettikuvantamistoiminnan laadunvarmistus
-näyttöön perustuva magneettikuvantamistoiminta

Yhteisö- ja verkosto-osaaminen:
-moniammatillisuus magneettikuvantamistapahtuman eri vaiheissa

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Opetusmenetelmät

Lähitunnit, verkkotehtäviä, itsenäinen työskentely, opintokäynnit, magneettirekka (ei varmistettu), demonstraatio

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ajankohdat ilmoitetaan opintojakson infotunneilla

Osa a tentti (0-5) painokerroin 1
Osa b tentti (0-5) painokerroin 2
Osa c läsnäolo

Kansainvälisyys

Konstruktivistinen lähestymistapa
Blended learning

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ilmoitetaan opintojakson alussa info tunnilla
10op = 270h opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Osa A Laitteiden rakenne ja toiminta 2op / Sainio
Osa B Radiografia / Huhtanen
Osa C Radiologia 0,5op
Ajoitus:
- kevät 2022
Sisältö:
Kuvantamisosaaminen:
-magneettilaitteen kehityshistoria
-magneettilaitteen rakenne ja toiminta
-kuvanmuodostuksen periaatteet magneettikuvantamisessa
-magneettikuvan laatu ja siihen vaikuttavat tekijät
-magneettikuvantamisapahtuman eri vaiheet
-anatomiset rakenteet ja yksityiskohdat magneettikuvantamisessa
-tehosteaineiden käyttö magneettikuvantamisessa
-kuvanrekonstruktiot
Hoitamis- ja ohjaamisosaaminen:
-magneettikuvantamisen indikaatiot ja löydökset potilaan hoitoprosessin eri vaiheissa
-potilaan ohjaaminen ja auttaminen magneettikuvantamistapahtuman yhteydessä (erityisesti lapset, ikääntyneet ja muistisairaat)
-potilaan kohtaaminen ja kokemuksellisuuden tukeminen magneettikuvantamistapahtuman yhteydessä
-potilaan esivalmistelu- ja jälkihoitotoimenpiteet magneettikuvantamistapahtuman yhteydessä
Turvallisuusosaaminen:
-magneettikuvauksen vasta-aiheet
-tehosteaineiden turvallinen käyttö
-työturvallisuus magneettikuvantamisessa
Laatuosaaminen:
-magneettikuvantamistoiminnan laadunvarmistus
-näyttöön perustuva magneettikuvantamistoiminta
Yhteisö- ja verkosto-osaaminen:
-moniammatilllisuus magneettikuvantamistapahtuman eri vaiheissa

Opintojakso ja/tai sen osia voidaan suorittaa osana erillistä hanketta.

Viestintäkanava ja lisätietoja

TT jakso tulee olla suoritettu hyväksytysti

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hylätty:
-tehtävien vastaukset/dokumentit ovat sisällöllisesti pinnallisia/puutteellisia
- jakson kontaktitunneilta/opintokäynneiltämerkittävä poissaolo
- tentti hylätty
- MRI hrjoittleujakso hylätty, jos harjoittelun tehtävä ei hyväksytysti suoritettu
Tyydyttävä:
-tehtävien sisältö vastaa osittain toimeksiantoa
- tentin arvosana
- puuttellinen osallistuminen opintojakson toteutukseen
Hyvä:
-tehtävien sisältö vastaa toimeksiantoa
- tentin arvosana
- osallistuminen opintojakson toteutukseen
Erinomainen:
- edellisten lisäksi opiskelija osoittaa kiinnostusta modaliteettia kohtaan ja tehtävissä on näkyvissä omaa pohdintaa ja reflektiivisyyttä kirjallisuuteen pohjautuen