Siirry suoraan sisältöön

Tietokonetomografiaosaaminen (8 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BX73-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 07.11.2023

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

10 - 25

Koulutus

 • Röntgenhoitajakoulutus

Opettaja

 • Säde Huhtanen
 • Petteri Aatsinki
 • Johanna Kerola

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • PRÖNTS22
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus

Pienryhmät

 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • Pienryhmä 3
 • 29.08.2023 08:00 - 11:00, Radiografia, Tietokonetomografiaosaaminen TH00BX73-3002
 • 31.08.2023 08:00 - 10:00, Radiografia, Tietokonetomografiaosaaminen TH00BX73-3002
 • 06.09.2023 09:00 - 11:30, TT Fysiikka: Niiniviita, Tietokonetomografiaosaaminen TH00BX73-3002
 • 06.09.2023 13:00 - 16:00, Radiografia, Tietokonetomografiaosaaminen TH00BX73-3002
 • 07.09.2023 14:00 - 16:00, Radiografia, Tietokonetomografiaosaaminen TH00BX73-3002
 • 11.09.2023 09:00 - 12:00, Radiografia, Tietokonetomografiaosaaminen TH00BX73-3002
 • 12.09.2023 09:00 - 11:30, TT Fysiikka: Niiniviita, Tietokonetomografiaosaaminen TH00BX73-3002
 • 13.09.2023 09:00 - 12:00, Radiografia, Tietokonetomografiaosaaminen TH00BX73-3002
 • 18.09.2023 09:00 - 10:30, TT Fysiikka: Niiniviita, Tietokonetomografiaosaaminen TH00BX73-3002
 • 19.09.2023 09:00 - 10:30, TT Fysiikka: Niiniviita, Tietokonetomografiaosaaminen TH00BX73-3002
 • 19.09.2023 14:00 - 18:00, Radiografia: Simulaatiot: Pienryhmä 1, Tietokonetomografiaosaaminen TH00BX73-3002
 • 20.09.2023 08:00 - 12:00, Radiografia: Simulaatiot: Pienryhmä 2, Tietokonetomografiaosaaminen TH00BX73-3002
 • 20.09.2023 12:00 - 16:00, Radiografia, Simulaatiot: Pienryhmä 3, Tietokonetomografiaosaaminen TH00BX73-3002
 • 22.09.2023 08:00 - 12:00, Radiografia: Tietokonetomografiaosaaminen TH00BX73-3002
 • 04.10.2023 08:00 - 12:00, Tietokonetomografiaosaaminen TH00BX73-3002
 • 06.10.2023 12:00 - 16:00, Radiografia, Tietokonetomografiaosaaminen TH00BX73-3002
 • 09.10.2023 08:00 - 10:00, Radiografia: Simulaatiot: Pienryhmä 1, Tietokonetomografiaosaaminen TH00BX73-3002
 • 10.10.2023 12:00 - 14:00, Tietokonetomografiaosaaminen TH00BX73-3002
 • 10.10.2023 14:00 - 16:00, Radiografia: Simulaatiot: Pienryhmä 3, Tietokonetomografiaosaaminen TH00BX73-3002
 • 11.10.2023 09:00 - 12:00, TENTTI, Radiografia, Tietokonetomografiaosaaminen TH00BX73-3002
 • 11.10.2023 13:00 - 15:00, Radiologiluento, Tammilehto, TYKS Tietokonetomografiaosaaminen TH00BX73-3002
 • 12.10.2023 12:00 - 14:00, Radiografia: Simulaatiot: Pienryhmä 2, Tietokonetomografiaosaaminen TH00BX73-3002
 • 17.10.2023 13:00 - 14:00, CT-Tentin uusinta
 • 18.10.2023 15:15 - 16:15, Radiografia: tentin palautus, Tietokonetomografiaosaaminen TH00BX73-3002

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata tietokonetomografialaitteen rakenteen sekä toimintaperiaatteen
- kuvata turvallisen tomografiatapahtuman osatekijät tapahtuman eri vaiheissa
- perustella röntgenhoitajan toiminnan tietokonetomografiatapahtuman yhteydessä

Sisältö

Kuvantamisosaaminen:
-tietokonetomografialaitteen kehityshistoria
-tietokonetomografialaiteiden rakenne ja toiminta
-kuvanmuodostuksen periaatteet tietokonetomografiassa
-tietokonetomografiakuvan laatuun vaikuttavat tekijät
-tietokonetomografitapahtuman eri vaiheet
-anatomiset rakenteet ja yksityiskohdat tietokonetomografiassa
-tehosteaineiden käyttö tietokonetomografiassa
tehosteaineinjektorien toimintaperiaateet

Hoitamis- ja ohjaamisosaaminen:
-tietokonetomografian indikaatiotja löydökset potilaan hoitoprosessin eri vaiheissa
-potilaan kohtaaminen, ohjaaminen ja auttaminen tietokonetomografiatapahtuman yhteydessä
-potilaan esivalmistelu- ja jälkihoitotoimenpiteet tietokonetomografin yhteydessä
-sedatoidun potilaan kuvantaminen

Turvallisuusosaaminen:
-säteilyn käytön optimointi tietokonetomografiassa
-säteilysuureet ja - annokset tietokonetomografiassa
-vertailutasot tietokonetomografiassa
-lapset ja nuoret tietokonetomografiassa
-tehosteaineiden turvallinen käyttö
-työturvallisuustekijät tietokonetomografiatoiminnassa

Laatuosaaminen:
-tietokonetomografiatoiminnan laadunvarmistus
-näyttöön perustuva tietokonetomografiatoiminta

Yhteisö- ja verkosto-osaaminen:
-moniammatilllisuus tietokonetomografiatoiminnassa
-välitön ja välillinen yhteistyö

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Opetusmenetelmät

Luento-opetus, pienryhmäopetus/simulaatio, vierailukäynti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan opintojakson infotunnilla

Kansainvälisyys

Ryhmäoppiminen, Konstruktivistinen lähestymistapa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

8 op = 8 x 27 t opiskelijan työtä
- 6,5op Radiografia
- 1,5op TT fysiikka (sis radiologia)

Opintojakso vaatii luennoille osallistumisen sekä itsenäisen työn.
Itsenäinen työ sisältää tehtävien tekemisen, simulaatioon ja kokeeseen valmistautumisen.

Sisällön jaksotus

Kuvantamisosaaminen:
-tietokonetomografialaitteen kehityshistoria
-tietokonetomografialaiteiden rakenne ja toiminta
-kuvanmuodostuksen periaatteet tietokonetomografiassa
-tietokonetomografiakuvan laatuun vaikuttavat tekijät
-tietokonetomografitapahtuman eri vaiheet
-anatomiset rakenteet ja yksityiskohdat tietokonetomografiassa
-tehosteaineiden käyttö tietokonetomografiassa
Hoitamis- ja ohjaamisosaaminen:
-tietokonetomografian indikaatiot ja löydökset potilaan hoitoprosessin eri vaiheissa
-potilaan kohtaaminen, ohjaaminen ja auttaminen tietokonetomografiatapahtuman yhteydessä
-potilaan esivalmistelu- ja jälkihoitotoimenpiteet tietokonetomografin yhteydessä
-sedatoidun potilaan kuvantaminen
Turvallisuusosaaminen:
-säteilyn käytön optimointi tietokonetomografiassa
-säteilysuureet ja - annokset tietokonetomografiassa
-vertailutasot tietokonetomografiassa
-lapset ja nuoret tietokonetomografiassa
-tehosteaineiden turvallinen käyttö
-työturvallisuustekijät tietokonetomografiatoiminnassa
Laatuosaaminen:
-tietokonetomografiatoiminnan laadunvarmistus
-näyttöön perustuva tietokonetomografiatoiminta
Yhteisö- ja verkosto-osaaminen:
-moniammatilllisuus tietokonetomografiatoiminnassa
-välitön ja välillinen yhteistyö

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen tason kuvaus / kriteerit
Tieto ja tiedon hankinta
Yksilö – yhteisö – verkosto
Tyydyttävä (1, 2)
• käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä ja hankkii tietoa eri tietolähteistä asianmukaisesti
• tunnistaa luotettavia tietolähteitä.
Hyvä (3,4 )
• erittelee keskeisten ammattikäsitteiden välisiä suhteita
• erottaa tutkitun tiedon arkitiedosta
• hankkii tietoa oman alansa tietolähteistä asianmukaisesti.
Kiitettävä (5)
• käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja erittelee niiden välisiä suhteita,
• hankkii tietoa systemaattisesti ja itsenäisesti oman alansa tietolähteistä.
Tentti numeerinen arviointi
Simulaatio, anatomiapäivä ja tehtävät vaikuttavat arviointiin joko nostavasti tai laskevasti.