Siirry suoraan sisältöön

Terveyden edistäminen (2 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BY12-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 08.11.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 18.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

  • Suomi
  • Englanti

Paikat

0 - 30

Koulutus

  • Kätilökoulutus

Opettaja

  • Camilla Laaksonen

Ryhmät

  • PKÄTIS23
    Kätilö (AMK), päivätoteutus
  • 08.11.2023 14:00 - 16:00, Terveyden edistäminen TH00BY12-3003
  • 09.11.2023 10:00 - 14:00, Terveyden edistäminen TH00BY12-3003

Tavoitteet

Opiskelija osaa:

· Kuvata terveyslähtöisen lähestymistavan hoitotyön ja kätilötyön perustana
· Kuvata väestön terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä ajankohtaisia haasteita
· Hahmottaa sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuutta sekä palveluja ohjaavan lainsäädännön merkitystä
· Hakea tietoa ja ohjata eri elämäntilanteissa olevia asiakkaita sosiaali- ja terveyspalveluihin
· Tunnistaa moniammatillisuuden merkityksen palvelutarpeiden näkökulmasta
· Kuvata kestävän kehityksen periaatteet huomioiden ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden, sekä niiden tuottaman pääoman

Sisältö

Sisältö

• Terveyslähtöisyys kätilön työssä, terveys ja terveyslähtöisyys käsitteinä, osallisuus, voimaantuminen, voimavaralähtöisyys ja kätilö terveyden edistäjänä
• Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut, väestön terveys ja hyvinvointi (ajankohtaiset haasteet ja niihin vaikuttavat tekijät)
• Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen sekä sairauksien ja tapaturmien ennaltaehkäisy
• Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä ja sen kehittäminen, rahoitus, vastuut, valvonta ja asiakkaan/potilaan oikeudet
• Sosiaali- ja terveyspalvelut ja asiakkaan ohjaaminen niihin
• Kestävän kehityksen mukainen toiminta kätilön työssä, kestävän kehityksen osa-alueet: ekologinen kestävyys, taloudellinen kestävyys, sosiaalinen kestävyys, kulttuurinen kestävyys

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit, verkko-oppimismateriaalit

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus, itsenäinen oppiminen, verkko-oppiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Infotunti, sekä keskustelevat luennot 7t., verkko-opiskelu tehtävineen (itsenäinen opiskelu) 27t., kirjallinen tehtävä 20t.

Sisällön jaksotus

Keskusteleva luento-opetus, verkkokurssi, itsenäinen oppiminen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen tehtävä