Siirry suoraan sisältöön

Ravitsemuksen perusteet (2 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BY14-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 14.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 05.11.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 30

Koulutus

  • Kätilökoulutus

Opettaja

  • Johanna Kurtti

Ryhmät

  • PKÄTIS23
    Kätilö (AMK), päivätoteutus
  • 14.09.2023 08:00 - 10:00, Ravitsemuksen perusteet TH00BY14-3003
  • 21.09.2023 12:30 - 15:45, Ravitsemuksen perusteet TH00BY14-3003
  • 26.09.2023 12:30 - 15:45, Ravitsemuksen perusteet TH00BY14-3003

Tavoitteet

Ravitsemuksen perusteet 2 op KRAV

Tavoitteet

Opiskelija:
• Tietää ravintoaineet, ravintoaineiden tarpeen ja merkityksen
• Osaa arvioida ihmisen ravitsemustarpeita
• Osaa soveltaa suomalaisia ravitsemussuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa

Sisältö

Sisältö

• Ravintoaineiden tarve ja tehtävät elimistössä
• Asiakkaiden ravitsemustilan arviointi ja sen merkitys
• Ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio terveyden edistämisessä ja kansansairauksien ehkäisyssä eri ikäkausina

Oppimateriaalit

Voutilainen E, Fogelholm M & Mutanen M. 2015. Ravitsemustaito. Sanoma Pro.
Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Helsinki 2014 (www.vrn.fi)
Tarkemmin oppimateriaali käsitellään ensimmäisellä opetustunnilla.

Opetusmenetelmät

Toteutetaan keskustelevana opetuksena, pienryhmätyöskentelynä ja oppimistehtävinä ja -tenttinä.

Kansainvälisyys

Tiimioppiminen ja ryhmätyöskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ravitsemuksen perusteet 2 op, 54 tuntia opiskelijan työtä, joista opetustunteja 10 ja 44 tuntia opiskelijan itsenäistä opiskelua (sis.ryhmätyöskentelyn, tehtävät, tenttiin valmistautumisen ja tentin).

Sisällön jaksotus

Ravintoaineiden tarve ja tehtävät elimistössä
Asiakkaiden ravitsemustilan arviointi ja sen merkitys
Ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio terveyden edistämisessä ja kansansairauksien ehkäisyssä eri ikäkausina

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ravitsemuksen perusteet: numeerinen arviointi (tehtävät asteikolla hyväksytty/hylätty ja tentti numeerinen arviointi)