Siirry suoraan sisältöön

Anatomia ja fysiologia (4 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BY15-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Kätilökoulutus

Opettaja

 • Sanna Virtanen

Ryhmät

 • PKÄTIS23
  Kätilö (AMK), päivätoteutus
 • 05.09.2023 08:00 - 10:00, Anatomia ja fysiologia sekä mikrobiologia
 • 05.09.2023 10:00 - 12:00, Anatomia ja fysiologia sekä mikrobiologia
 • 07.09.2023 10:00 - 12:00, Anatomia ja fysiologia sekä mikrobiologia
 • 07.09.2023 12:00 - 14:00, Anatomia ja fysiologia sekä mikrobiologia
 • 12.09.2023 10:00 - 12:00, Anatomia ja fysiologia sekä mikrobiologia TH00CK47-3005
 • 12.09.2023 12:00 - 14:00, Anatomia ja fysiologia sekä mikrobiologia TH00CK47-3005
 • 14.09.2023 12:00 - 14:00, Anatomia ja fysiologia sekä mikrobiologia
 • 14.09.2023 14:00 - 16:00, Anatomia ja fysiologia sekä mikrobiologia
 • 19.09.2023 08:00 - 10:00, Anatomia ja fysiologia sekä mikrobiologia
 • 19.09.2023 10:00 - 12:00, Anatomia ja fysiologia sekä mikrobiologia
 • 20.09.2023 12:00 - 14:00, Anatomia ja fysiologia sekä mikrobiologia
 • 20.09.2023 14:00 - 16:00, Anatomia ja fysiologia sekä mikrobiologia
 • 26.09.2023 08:00 - 10:00, Anatomia ja fysiologia sekä mikrobiologia
 • 26.09.2023 10:00 - 12:00, Anatomia ja fysiologia sekä mikrobiologia
 • 28.09.2023 12:00 - 14:00, Anatomia ja fysiologia sekä mikrobiologia
 • 28.09.2023 14:00 - 16:00, Anatomia ja fysiologia sekä mikrobiologia
 • 03.10.2023 08:00 - 10:00, Anatomia ja fysiologia sekä mikrobiologia
 • 03.10.2023 10:00 - 12:00, Anatomia ja fysiologia sekä mikrobiologia
 • 10.10.2023 12:00 - 14:00, Anatomia ja fysiologia sekä mikrobiologia
 • 10.10.2023 14:00 - 16:00, Anatomia ja fysiologia sekä mikrobiologia
 • 12.10.2023 08:00 - 10:00, Anatomia ja fysiologia sekä mikrobiologia
 • 12.10.2023 10:00 - 12:00, Anatomia ja fysiologia sekä mikrobiologia
 • 24.10.2023 12:00 - 14:00, Anatomia ja fysiologia sekä mikrobiologia
 • 26.10.2023 10:00 - 12:00, Anatomia ja fysiologia sekä mikrobiologia
 • 15.11.2023 12:00 - 14:00, Anatomia ja fysiologia sekä mikrobiologia
 • 15.11.2023 14:00 - 16:00, Anatomia ja fysiologia sekä mikrobiologia
 • 24.11.2023 12:00 - 14:00, 1. TENTTI - Anatomia ja fysiologia sekä mikrobiologia
 • 04.12.2023 12:00 - 14:00, 2. TENTTI - Anatomia ja fysiologia sekä mikrobiologia
 • 13.12.2023 12:00 - 14:00, 3. TENTTI - Anatomia ja fysiologia sekä mikrobiologia

Tavoitteet

Anatomia ja fysiologia 4 op ANFY

Tavoitteet

Opiskelija:
• Tietää ihmiskehon elinjärjestelmien rakenteen, toiminnan ja säätelyn perusteet sekä niiden taustalla olevat tekijät

Sisältö

Sisältö

• Solun toiminta, alkiokehitys, kudostyypit ja ihon rakenne
• Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne ja toiminta
• Verenkiertoelimistön ja sydämen rakenne ja toiminta, veri, immuunijärjestelmä
• Hengityselimistön rakenne ja toiminta
• Virtsaelimistön rakenne ja toiminta, nestetasapaino
• Ruuansulatuselimistön rakenne ja toiminta
• Hormonitoiminta, aineenvaihdunta, sukupuolielimistöjen rakenne ja toiminta
• Hermoston rakenne ja toiminta

Oppimateriaalit

Luennot
Leppäluoto et al. : Anatomia ja fysiologia – Rakenteesta toimintaan (Sanoma Pro)
Holmström, P., Virtanen S.,: Patofysiologia (Sanoma Pro)

Opetusmenetelmät

Kurssi toteutuu luento-opetuksena, kurssin päätteeksi on verkkotentti it's learningissa, jonka arvio tulee kurssin arvioksi järjestelmään.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin 3 tenttiä ovat tehtävissä it's learning-oppimisalustalla kurssin loputtua. Tentti on monivalintakysymyksistä rakentuva verkkotentti, jossa tekoaika määrittyy kysymysmäärän mukaan ja tekoaikaa on 1 minuutti/kysymys. Tenttialueeseen kuuluvat kaikki luennoilla läpikäydyt asiat, luentomateriaalit sekä muu luennoilla ohjeistettu opiskelumateriaali ja kirjallisuus (vapaavalintaisesti).
Tentteihin ei tarvitse ilmoittautua erikseen, ja tentit ovat auki klo 6.00-23.30 välisenä aikana aukiolopäivänä ja tehtävissä oppimisalustalla seuraavina päivinä:
1. tentti on avoinna: 24.11.23: klo 12-14
2. tentti (1.uusinta) on avoinna: 4.12.23: klo 12-14
3. tentti (2. uusinta) on avoinna: 13.12.23: klo 12-14

Kansainvälisyys

Luento-opetus, tehtävät, välitentit, videoluennot, oppimisalustana It's learning

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kurssissa ei ole valinnaista suoritustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssilla ei ole arvioitavia oppimistehtäviä
Luento-opetus, videoluennot ja tentti 58 tuntia
opiskelijan työtä vähintään 4 x 27 tuntia

Sisällön jaksotus

Ihmiselimistön rakenne ja toiminta, solu- ja kudostasolta, elin- ja elinjärjestelmätasolle.
Kurssin sisällöllinen aikataulu:
1. Solu, alkiokehitys, kudokset, iho
2. Verenkiertoelimistö, veri, immunologia
3. Hengityselimistö
4. Hermosto
5. Virtsaelimistö
6. Endokriininen järjestelmä
7. Sukupuolielimistöt
8. Ruuansulatuselimistö
9. Tuki-ja liikuntaelimistö

Viestintäkanava ja lisätietoja

Ennen kurssin alkua opiskeltava materiaali:
Luut ja ytimet - ihmiselimistö lyhyesti : Nienstedt ja Kallio (WSOY) tai
Keho - Anatomia ja fysiologia: Vierimaa ja Laurila (SanomaPro)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arviointi perustuu tentistä saatavaan pistemäärään ja siitä tulevaan arvioon.
Tenttiarvio 0-5
Tentin kokonaispistemäärä 80 pistettä.
Arviointi perustuu tentistä saatuun pistemääriin seuraavasti:
alle 40 pistettä= hylätty
40-49=1
50-58=2
59-68=3
69-76=4
77-80=5

Hylätty (0)

alle 40 pistettä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

40-49=1
50-58=2

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

59-68=3
69-76=4

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

77-80=5