Siirry suoraan sisältöön

Lasten ja nuorten hoitotyö (4 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BY24-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.12.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi
 • Englanti

Koulutus

 • Kätilökoulutus

Opettaja

 • Satu Haapalainen

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä 1 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • PKÄTIS21
  Kätilö (AMK), päivätoteutus

Pienryhmät

 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • 02.05.2023 08:00 - 11:00, Lasten ja nuorten hoitotyö TH00BY24-3001
 • 03.05.2023 08:00 - 14:00, Lasten ja nuorten hoitotyö TH00BY24-3001
 • 04.05.2023 10:00 - 13:00, Lasten ja nuorten hoitotyö TH00BY24-3001
 • 09.05.2023 08:00 - 12:00, Lasten ja nuorten hoitotyö TH00BY24-3001
 • 11.05.2023 08:00 - 12:00, Pienryhmä 1, Lasten ja nuorten hoitotyö TH00BY24-3001
 • 11.05.2023 12:00 - 16:00, Pienryhmä 2, Lasten ja nuorten hoitotyö TH00BY24-3001
 • 16.05.2023 08:00 - 14:00, Lasten ja nuorten hoitotyö TH00BY24-3001
 • 17.05.2023 08:00 - 12:00, Pienryhmä 1, Lasten ja nuorten hoitotyö TH00BY24-3001
 • 17.05.2023 12:00 - 16:00, Pienryhmä 2, Lasten ja nuorten hoitotyö TH00BY24-3001
 • 23.05.2023 08:00 - 12:00, Pienryhmä 1, Lasten ja nuorten hoitotyö TH00BY24-3001
 • 23.05.2023 12:00 - 16:00, Pienryhmä 2, Lasten ja nuorten hoitotyö TH00BY24-3001

Tavoitteet

Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö 4 op KLANU

Opintojaksosta osa toteutetaan englannin kielellä

Tavoitteet

Opiskelija:
• Tuntee lasten hoitotyötä ohjaavat periaatteet sekä lapsen aseman ja oikeudet
• Tuntee terveen lapsen kehityksen
• Osaa seurata ja edistää kasvua ja kehitystä, sekä tunnistaa poikkeamia
• Osaa tukea vanhemmuutta ja tunnistaa voimavaroja ja riskitekijöitä
• Osaa ohjata lapsia ja perheitä, sekä hyödyntää terveysteknologiaa
• Osaa toimia potilasturvallisuutta edistäen
• Osaa hakea ja soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa
• Osaa määritellä ja kirjata lapsipotilaan hoitotyön tarpeita, suunnitella ja toteuttaa hoitotyötä sekä arvioida hoidon vaikuttavuutta
• Osaa tavallisimmat lasten ja nuorten sairaudet ja tietää niiden ennaltaehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen menetelmät
• Osaa lapsen elvytyksen ja hoitoelvytyksen
• Tietää lasten lääkehoidon farmakologiset perusteet sekä osaa toteuttaa turvallista lääke- ja nestehoitoa lapsipotilaalle

Sisältö

Sisältö

• Lasta koskevat lait, asetukset, lasten oikeudet, sekä lasten hoitotyön eettiset periaatteet
• Lapsen ja perheen kohtaaminen ja ohjaus
• Perhehoitotyön muodot ja menetelmät
• Terveen lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen seuranta sekä kehityksen poikkeamat
• Lapsen perushoito
• Lasten ja nuorten yleisimmät lastentaudit, kirurgiset ongelmat, infektiotaudit sekä pitkäaikaissairaudet ja niiden hoito, kuntoutus ja kirjaaminen
• Lapsipotilaan kliininen tutkiminen ja erilaisten arviointimenetelmien käyttö hoidollisen päätöksenteon tukena
• Lapsen valmistaminen toimenpiteeseen
• Lasten ja nuorten yleisimmät sairaanhoidolliset toimenpiteet, potilaan tarkkailu, sekä kivun hoito
• Hoitoteknologian käyttö
• Lapsen elvytys ja hoitoelvytys
• Lasten ja nuorten farmakologia ja lääkehoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi
• Lasten nestehoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi
• Lääkelaskut

Arviointiasteikko

H-5