Siirry suoraan sisältöön

Terveyden edistämisen monimuotoiset menetelmät (6 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BY27-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

  • Suomi
  • Englanti

Koulutus

  • Kätilökoulutus

Opettaja

  • Hanna Koivikko
  • Nita Björklöf

Ryhmät

  • PKÄTIS22
    Kätilö (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

TERVEYDEN EDISTÄMISEN MONIMUOTOISET MENETELMÄT 6 op KEME

Opintojaksosta osa toteutetaan englannin kielellä

Tavoitteet
Opiskelija:
• Osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti asiakas- ja voimavaralähtöisiä opetus- ja ohjausmenetelmiä yksilön, eri ryhmien ja yhteisöjen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä
• Osaa hyödyntää terveysteknologian mahdollisuuksia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä
• Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida terveysneuvontaa ja terveydenedistämisen ohjelmia
• Tuntee aikuisten kansallisen rokotusohjelman sekä erilaisten ryhmien rokottamisen
• Osaa toteuttaa rokottamisen oikein ja turvallisesti
• Tuntee terveydenhoitajan roolin ja asiantuntijuuden osana moniammatillista äitiyshuollon toimintaympäristöä
• Osaa kulttuurisensitiivisen hoitotyön periaatteet ja kulttuurisensitiivisen työotteen menetelmiä hoitotyössä

Sisältö

Sisältö

• Voimavaralähtöinen, motivoiva haastattelu
• Voimavarojen tunnistaminen, voimavaralomakkeet
• Puheeksiottaminen
• Rokottamisen periaatteet ja rokottamisen tarpeellisuus yhteiskunnalle
• Rokotuksin ehkäistävät taudit
• Immuniteetin muodostuminen
• Eri rokotetyypit ja niiden koostumus
• Kansallinen rokotusohjelma ja lainsäädäntö
• Rokottamisen hyödyt ja haitat
• Asiakkaan ohjaus uusimpaan näyttöön perustuvaan tietoon perustuen
• Kulttuurisensitiivisyys käsitteenä ja asiakkaan kulttuurisensitiivinen kohtaaminen hoitotyössä

Oppimateriaalit

Löytyy Itsistä.

Opetusmenetelmät

Simulaatio-oppiminen
Käänteinen oppiminen
Verkko-oppiminen
Työpajatyöskentely
Oppimiskeskustelu

Kansainvälisyys

Simulaatio-oppiminen
Käänteinen oppiminen
Verkko-oppiminen
Työpajatyöskentely
Oppimiskeskustelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1op=27h opiskelijan työtä.
Rokottamisen perusteet 2op
Simulaatio, sis ennakkotehtävän 1op
Työpajatyöskentely, verkko-oppiminen, oppimiskeskustelut 3op

Sisällön jaksotus

Sisältö
• Voimavaralähtöinen, motivoiva haastattelu
• Voimavarojen tunnistaminen, voimavaralomakkeet
• Puheeksiottaminen
• Rokottamisen periaatteet ja rokottamisen tarpeellisuus yhteiskunnalle
• Rokotuksin ehkäistävät taudit
• Immuniteetin muodostuminen
• Eri rokotetyypit ja niiden koostumus
• Kansallinen rokotusohjelma ja lainsäädäntö
• Rokottamisen hyödyt ja haitat
• Asiakkaan ohjaus uusimpaan näyttöön perustuvaan tietoon perustuen
• Kulttuurisensitiivisyys käsitteenä ja asiakkaan kulttuurisensitiivinen kohtaaminen hoitotyössä

Arviointiasteikko

H-5