Siirry suoraan sisältöön

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen (3 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BY28-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ensihoito, terveydenhoito ja kätilötyö

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Kätilökoulutus

Opettaja

  • Hanna Koivikko
  • Satu Halonen

Ryhmät

  • AVOKATIK24
    Kätilö, avoin amk, erillishaku, Turku, K24

Tavoitteet

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen ja perheen hoitotyö 3 op KSELIS

Tavoitteet

Opiskelija:
• Ymmärtää seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen merkityksen yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta sekä kansainvälisesti
• Osaa toimia seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäjänä ja ohjata asiakasta seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvissä kysymyksissä
• Tietää seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämiseen, tutkimiseen ja hoitoon liittyvän palvelujärjestelmän

Sisältö

Sisältö
• Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti
• Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen käsitteet
• Seksuaalioikeudet
• Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen yhteiskunnalliset ilmiöt ja visiot
• Seksuaali- ja lisääntymisterveyden haasteet kansallisesti ja kansainvälisesti
• Seksuaalikasvatus, -neuvonta ja menetelmät
• Terveyden edistämisen tasot, mallit, prosessit ja menetelmät osana kätilötyötä
• Seksuaalisuuden puheeksi ottamisen mallit ja tasot
• Seksologia
• Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen menetelmät
• Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen elämänkulun eri vaiheissa
• Seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelut
• Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen eri toimintaympäristöissä
• Monialainen yhteistyö seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisessä

Opetusmenetelmät

Oppimiskeskustelu, Verkkokurssi, ryhmätyö ja seksuaalikasvatustilanteen suunnittelu ja toteutus.

Kansainvälisyys

Käänteinen oppiminen ja ryhmätyö sekä verkkokurssi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op on 81 h:a opiskelijan työtä.

Kontaktiopetusta 15h + Kehotunnekasvatus -verkkokurssi. 1op

Seksuaaliterveyden edistäminen ja palavelujärjestelmäryhmätehtävä. 1op

Seksuaalikasvatustehtävä, 1op

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteet:

Kehotunnekasvatus-verkkokurssi hyv./hyl.

Seksuaaliterveyden edistäminen ja palavelujärjestelmäryhmätehtävä, 0-5

Seksuaalikasvatustehtävä, hyv./täydennettävä