Siirry suoraan sisältöön

Synnytyksen jälkeinen kätilötyö ja vastasyntyneen hoitotyö (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BY32-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 16.01.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Ensihoito, terveydenhoito ja kätilötyö

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 30

Koulutus

  • Kätilökoulutus

Opettaja

  • Hanna Koivikko
  • Tiina Murto
  • Satu Halonen

Ryhmät

  • AVOKATIK24
    Kätilö, avoin amk, erillishaku, Turku, K24

Tavoitteet

Synnytyksen jälkeinen kätilötyö ja vastasyntyneen hoitotyö 5 op KSYJÄ

Tavoitteet

Opiskelija:
· Osaa itsenäisesti hoitaa synnyttänyttä naista ja perhettä
· Osaa ennakoida ja tunnistaa synnyttäneen naisen, vastasyntyneen ja perheen voinnissa tapahtuvia muutoksia
· Osaa ohjata synnyttänyttä äitiä ja perhettä terveyttä edistävästi ja perhekeskeisesti
· Osaa vastasyntyneen hoitoprosessin
· Osaa ehkäistä, tunnistaa ja puuttua ajoissa vastasyntyneen voinnin muutoksiin
· Ymmärtää varhaisen vuorovaikutuksen ja sen tukemisen merkityksen osana lapsivuodeaikaa
· Osaa toimia vanhemmuutta ja varhaista vuorovaikutusta tukevasti
· Osaa havainnoida varhaisen vuorovaikutuksen ongelmia
· Osaa suorittaa säännöllisen synnytyksen jälkitarkastuksen
· Tietää yleisimmät peri- ja neonatologiset sairaudet ja ongelmat
· Osaa tarkkailla ja hoitaa vastasyntynyttä, vastasyntyneen vointia ja henkeä uhkaavissa tilanteissa moniammatillisen tiimin jäsenenä

Sisältö

Sisältö
• Synnyttäneen naisen, vastasyntyneen ja perheen seuranta, ohjaus ja arviointi
• Synnyttäneen naisen ja perheen voinnin seuranta-, hoito- ja arviointimenetelmät
• Alateitse ja keisarileikkauksella synnyttäneen naisen ja perheen hoito
• Synnytyksen jälkeiset komplikaatiot
• Synnytyksen jälkeisen psyykkisen hyvinvoinnin seuranta
• Moniammatillinen toiminta ja jatkohoitoon ohjaaminen
• Imetysohjaus
• Synnytyksen jälkeisen terveysneuvonnan sisällöt
• Synnytyksen jälkeinen palautuminen
• Synnytyskeskustelu
• Perhesuunnittelu ja synnytyksen jälkeinen ehkäisy
• Vastasyntyneen voinnin seurantamenetelmät
Varhaisen vuorovaikutuksen ja vanhemmuuden tukeminen
• Varhainen vuorovaikutuksen teoreettinen perusta
• Varhaisen vuorovaikutuksen havainnointi
• Varhaisen vuorovaikutuksen ja vanhemmuuden tukemisen menetelmät kätilötyössä
Synnytyksen jälkitarkastus
• Palautuminen synnytyksestä ja gynekologinen status
• Synnytyskeskustelu
• Perhesuunnittelu
• Vanhempainetuudet jälkitarkastuksessa
• Imetyksen sujuminen ja mahdolliset ongelmat imetyksessä
Tehostettua hoitoa vaativan vastasyntyneen hoitotyö
• Yleisimmät peri- ja neonatologiset sairaudet ja ongelmat
• Toiminta vastasyntyneen voinnin muuttuessa
• Vastasyntyneen elvytys

Oppimateriaalit

Kätilötyö - Raskaus, synnytys ja lapsivuodeaika 2015 (tai uudempi) . Toimittaneet Paananen, Pietiläinen, Raussi-Lehto & Äimälä. Edita. s. 289- 350, 523- 524, 587-606
Maila Deufel ja Elisabet Montonen 2016. Lapsivuodeaika. Duodecim.
(Tentti)

Suositeltavaa:

THL Seksuaali- ja lisääntymisterveyden tilastot https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/seksuaali-ja-lisaantymisterveys/synnyttajat-synnytykset-ja-vastasyntyneet

Maila Deufel ja IMETYS
Viisaat valinnat http://viva.tamk.fi/

Naistalo: https://www.terveyskyla.fi/naistalo/raskaus-ja-synnytys

Ensi- ja turvakotien liitto: https://ensijaturvakotienliitto.fi/

Sateenkaariperheet http://sateenkaariperheet.fi/

Käpy ry https://kapy.fi/

ÄIMÄ ry https://aima.fi/

Opetusmenetelmät

- Teoriaopinnot joihin opiskelija valmistautuu oppimistehtäviin perehtyen (erillisen ohjeen mukaan: aihepiiri ja/ tai oppimista ohjaavat kysymykset)
-Simulaatio (neonatologia)

Kansainvälisyys

Käänteinen oppiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

-Teoriaopintojen aihepiiriin perehtyminen ja valmistavat oppimistehtävät
-Lähiopetus
-Tenttiin valmistautuminen
-Yht. 135t

Sisällön jaksotus

Tapaamiset keskiviikkoisin ja /tai torstaisin.
Toteutuu vk12-21 . Muutokset mahdollisia

Vk 12 Opintojakson info Tiina Murto & Henna Vuoriranta
Imetysohjauskoulutuksen info vkolla 16/ Satu Halonen

Teoriaopinnot:
Synnyttäneen naisen ja perheen synnytyksen jälkeinen seuranta ja hoito normaalin synnytyksen jälkeen

Terveen vastasyntyneen seuranta

Synnyttäneen äidin ja perheen kotiuttaminen sairaalasta

LYSY ja Perhehotelli

Epäsäännöllinen lapsivuodeaika

Lääkäreiden ja muiden luennot:
Neonatologin luennot 6 h ja vastasyntyneen elvytyssimulaatiot 3h+ 3h.

Synnytyksen jälkitarkastus luento 2h + pienryhmäharjoitukset 2h+2h /obstetrikko


Raskauden ehkäisy synnytyksen jälkeen/ Bayer?


Vko 21 Paritentti - materiaalitentti (3h) Etä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Etämateriaalitentti Itsissä auki vkon 21. Opiskelijaryhmä muodostaa ryhmär erillisen ohjeen mukaan. Arviointi0-5.

Synnytyksen jälkitarkastussimulaatio hyväksytty/ hylätty. (100 % läsnäolo)
Vastasyntyneen elvytyssimulaatio hyväksytty/ hylätty (100 % läsnäolo)