Siirry suoraan sisältöön

Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö (8 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BY41-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

09.10.2023 - 12.11.2023

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Kätilökoulutus

Opettaja

 • Heli Aarnio
 • Satu Halonen

Ryhmät

 • PKÄTIS22
  Kätilö (AMK), päivätoteutus
 • 09.10.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BY41-3002
 • 10.10.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BY41-3002
 • 11.10.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BY41-3002
 • 12.10.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BY41-3002
 • 13.10.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BY41-3002
 • 14.10.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BY41-3002
 • 15.10.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BY41-3002
 • 16.10.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BY41-3002
 • 17.10.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BY41-3002
 • 18.10.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BY41-3002
 • 19.10.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BY41-3002
 • 20.10.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BY41-3002
 • 21.10.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BY41-3002
 • 22.10.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BY41-3002
 • 23.10.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BY41-3002
 • 24.10.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BY41-3002
 • 25.10.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BY41-3002
 • 26.10.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BY41-3002
 • 27.10.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BY41-3002
 • 28.10.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BY41-3002
 • 29.10.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BY41-3002
 • 30.10.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BY41-3002
 • 31.10.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BY41-3002
 • 01.11.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BY41-3002
 • 02.11.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BY41-3002
 • 03.11.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BY41-3002
 • 04.11.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BY41-3002
 • 05.11.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BY41-3002
 • 06.11.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BY41-3002
 • 07.11.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BY41-3002
 • 08.11.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BY41-3002
 • 09.11.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BY41-3002
 • 10.11.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BY41-3002
 • 11.11.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BY41-3002
 • 12.11.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö TH00BY41-3002

Tavoitteet

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPOTILAAN HOITOTYÖ 8 OP KMIHA

Tavoitteet

Opiskelija
• Osaa määritellä mielenterveys- ja päihdeasiakkaan / potilaan hoitotyön tarpeita, suunnitella ja toteuttaa hoitoa, arvioida sen vaikuttavuutta
• Osaa kohdata ja auttaa eri-ikäisiä asiakkaita / potilaita sekä heidän läheisiään.
• Perehtyy mielenterveyden ja päihdehoitotyön menetelmiin ja hoitosuhde- ja työryhmätyöskentelyyn sekä oppii käyttämään työnohjausta ammatillisen kehittymisensä tukena
• Osaa tarkastella omien arvojensa ja asenteidensa merkitystä eri-ikäisten asiakkaiden / potilaiden kohtaamisessa ja ammatillisessa vuorovaikutuksessa
• On sisäistänyt hoitotyön etiikan ja perustaa toimintansa ajantasaiseen tietoon
• Lisää mielenterveyden ja päihdehoitotyön lääkehoito-osaamistaan
• Osaa kirjata mielenterveyden ja päihdehoitotyön potilaan hoitoa koskevaa tietoa

Sisältö

Sisältö
• Näyttöön perustuvan mielenterveys- ja päihdehoitotyön ja ohjauksen suunnittelua, toteutusta, arviointia ja prosessin kirjaamista
• Mielenterveys- ja päihdehoitotyön keskeisten toimintojen harjoittelu oppimisympäristön ja potilaiden/asiakkaiden tarpeiden mukaisesti
• Potilaan kliinisen tutkimisen ja hoidollisen, voimavaraistavan vuorovaikutuksen harjoittelu potilaan/asiakkaan kanssa
• Eri mielenterveys- ja päihdehoitotyön menetelmiin, hoitosuhde- ja työryhmätyöskentelyyn sekä työnohjaukseen perehtyminen
• Mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmän rakenteen tunteminen
• Lääkehoidon ja mielenterveyden perustan syventäminen
• Osaa toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti hoitoympäristössä

Opetusmenetelmät

Ohjattu harjoittelu, itsearvionti ja palautekeskustelut lähiohjaajan kanssa. Vertaistuki perehdytys- ja palautetunneilla tutoropettajan ohjaamana.

Kansainvälisyys

Ohjattu harjoittelu SIKI2 8 op yhteensä 216 h, joista opiskelija voi vähentää harjoitteluympäristössä tehdyistä tunneista yhteensä 16h, kirjaten ne aikataululomakkeen yhteenvetoon:
Harjoittelun perehdytystunti 2h
Harjoittelun palautetunti 2h
Jobiilin cv 2h
Itsenäinen teoriatiedon kertaaminen harjoittelua varten 10 t

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Toteutuneet opintojaksot ja niihin liittyvä materiaali.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Kts. arviointikriteerit hyväksytylle ja hylätylle (sairaanhoitaja, MIHA)

Sisällön jaksotus

Opiskelija laatii henkilökohtaiset tavoitteet viimeistään toisen harjoitteluviikon alussa opetussuunnitelman ja harjoitteluympäristöä soveltaen. Tavoitteet ohjaavat opiskelijan oppimisprosessia.

Opiskelijalla on ohjatussa harjoittelussa harjoittelupaikan nimeämä lähiohjaaja (t).

Henkilökohtaiset tavoitteet opiskelija palauttaa Sun harkka sovellukseen tuutoropettajan sekä harjoittelun ohjaajan kommentoitavaksi ja hyväksyttäväksi viimeistään toisen harjoitteluviikon alussa. (Arviointi 1/3)

Väliarviointikeskustelusta opiskelija laatii tiiviin yhteenvedon ja palauttaa sen Sunharkkaan. Myös ohjaaja kirjaa sanallisesti väliarviointia Sun harkkaan. (Arviointi 2/3)

Opiskelija kirjaa harjoittelun loppuarvioinnin Sun harkkasovellukseen johon ,myös harjoittelun ohjaaja laatii loppuarviointinsa. (Arviointi 3/3)

Viestintäkanava ja lisätietoja

Mahdolliset poissaolot on korvattava.

Opiskelija antaa palautteen oppimisympäristöstä CLES T- sähköisen lomakkeen avulla, jos harjoitteluympäristössä on se käytössä.

Lääkehoidon perusteet opintojakson lääkelaskut oltava hyväksytysti suoritettuna ennen harjoittelun alkua.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija käy lähiohjaajan kanssa harjoittelupaikassa väliarviointikeskustelun, johon opiskelija valmistautuu itsearviointia pohdiskellen (henkilökohtaisiin tavoitteisiin perustuen) ja loppuarviointikeskustelun, johon opiskelija valmistautuu kirjallisella itsearvioinnilla.