Siirry suoraan sisältöön

Hoitotyön erityisosaaminen 1 (8 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BY42-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Kätilökoulutus

Opettaja

 • Satu Halonen

Ryhmät

 • PKÄTIS22
  Kätilö (AMK), päivätoteutus
 • 18.03.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Hoitotyön erityisosaaminen 1 TH00BY42-3002
 • 19.03.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Hoitotyön erityisosaaminen 1 TH00BY42-3002
 • 20.03.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Hoitotyön erityisosaaminen 1 TH00BY42-3002
 • 21.03.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Hoitotyön erityisosaaminen 1 TH00BY42-3002
 • 22.03.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Hoitotyön erityisosaaminen 1 TH00BY42-3002
 • 23.03.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Hoitotyön erityisosaaminen 1 TH00BY42-3002
 • 24.03.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Hoitotyön erityisosaaminen 1 TH00BY42-3002
 • 25.03.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Hoitotyön erityisosaaminen 1 TH00BY42-3002
 • 26.03.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Hoitotyön erityisosaaminen 1 TH00BY42-3002
 • 27.03.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Hoitotyön erityisosaaminen 1 TH00BY42-3002
 • 28.03.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Hoitotyön erityisosaaminen 1 TH00BY42-3002
 • 29.03.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Hoitotyön erityisosaaminen 1 TH00BY42-3002
 • 30.03.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Hoitotyön erityisosaaminen 1 TH00BY42-3002
 • 31.03.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Hoitotyön erityisosaaminen 1 TH00BY42-3002
 • 01.04.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Hoitotyön erityisosaaminen 1 TH00BY42-3002
 • 02.04.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Hoitotyön erityisosaaminen 1 TH00BY42-3002
 • 03.04.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Hoitotyön erityisosaaminen 1 TH00BY42-3002
 • 04.04.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Hoitotyön erityisosaaminen 1 TH00BY42-3002
 • 05.04.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Hoitotyön erityisosaaminen 1 TH00BY42-3002
 • 06.04.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Hoitotyön erityisosaaminen 1 TH00BY42-3002
 • 07.04.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Hoitotyön erityisosaaminen 1 TH00BY42-3002
 • 08.04.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Hoitotyön erityisosaaminen 1 TH00BY42-3002
 • 09.04.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Hoitotyön erityisosaaminen 1 TH00BY42-3002
 • 10.04.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Hoitotyön erityisosaaminen 1 TH00BY42-3002
 • 11.04.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Hoitotyön erityisosaaminen 1 TH00BY42-3002
 • 12.04.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Hoitotyön erityisosaaminen 1 TH00BY42-3002
 • 13.04.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Hoitotyön erityisosaaminen 1 TH00BY42-3002
 • 14.04.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Hoitotyön erityisosaaminen 1 TH00BY42-3002
 • 15.04.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Hoitotyön erityisosaaminen 1 TH00BY42-3002
 • 16.04.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Hoitotyön erityisosaaminen 1 TH00BY42-3002
 • 17.04.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Hoitotyön erityisosaaminen 1 TH00BY42-3002
 • 18.04.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Hoitotyön erityisosaaminen 1 TH00BY42-3002
 • 19.04.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Hoitotyön erityisosaaminen 1 TH00BY42-3002
 • 20.04.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Hoitotyön erityisosaaminen 1 TH00BY42-3002
 • 21.04.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Hoitotyön erityisosaaminen 1 TH00BY42-3002

Tavoitteet

HOITOTYÖN ERITYISOSAAMINEN 1 KERI1 (toimintarajoitteisen henkilön hoitotyö, kotihoito, akuutti vastaanotto) 8 op
Tavoitteet

Opiskelija:
• Suunnittelee, toteuttaa ja arvioi asiakaskeskeistä hoitoa ja ohjausta julkisissa ja yksityisissä hoitolaitoksissa (esim. toimintarajoitteisen henkilön hoidossa, kotihoidossa, kotisairaalassa, palliatiivisessa hoidossa)
• Auttaa ja tukee erilaisia ihmisiä äkillisissä ja pitkäaikaisissa terveyden muutoksissa ja tiedostaa oman osaamisensa rajat
• Syventää osaamistaan terveyden edistämiseen liittyvässä ohjauksessa
• Muodostaa hyvän hoitosuhteen erilaisissa hoitoympäristöissä
• Toimii moniammatillisissa työryhmissä
• Soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa ja hyödyntää sitä asiakkaan/potilaan hoitotyössä ja sen kehittämisessä
• Syventää lääkehoito-osaamistaan hoitotyön eri alueilla
• Osaa toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti hoitoympäristössä

Sisältö

Sisältö
• Hoitotyön keskeisten toimintojen toteutus oppimisympäristön ja asiakkaiden/potilaiden tarpeiden mukaisesti
• Potilaan kliinisen tutkimisen toteuttaminen
• Potilaan voimavaraistavan ohjauksen toteuttaminen asiakkaan/potilaan sekä hänen omaisensa kanssa
• Näyttöön perustuvan hoitotyön ja ohjauksen toteutusta
• Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän rakenteen tuntemisen syveneminen ja palveluohjauksen toteuttaminen asiakkaan/potilaan sekä hänen omaisensa kanssa
• Lääke- ja nestehoidon perustan syventäminen

Sisällön jaksotus

Harjoittelu toteutuu vko12-vko16.

Arviointiasteikko

H-5