Siirry suoraan sisältöön

Perheen hoitotyö (8 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BY45-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.03.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 08.10.2023

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

10 - 30

Koulutus

 • Kätilökoulutus

Opettaja

 • Hanna Koivikko
 • Tiina Murto

Ryhmät

 • PKÄTIS21
  Kätilö (AMK), päivätoteutus
 • 04.09.2023 08:00 - 16:00, Perheen hoitotyö TH00BY45-3001
 • 05.09.2023 08:00 - 16:00, Perheen hoitotyö TH00BY45-3001
 • 06.09.2023 08:00 - 16:00, Perheen hoitotyö TH00BY45-3001
 • 07.09.2023 08:00 - 16:00, Perheen hoitotyö TH00BY45-3001
 • 08.09.2023 08:00 - 16:00, Perheen hoitotyö TH00BY45-3001
 • 09.09.2023 08:00 - 16:00, Perheen hoitotyö TH00BY45-3001
 • 10.09.2023 08:00 - 16:00, Perheen hoitotyö TH00BY45-3001
 • 11.09.2023 08:00 - 16:00, Perheen hoitotyö TH00BY45-3001
 • 12.09.2023 08:00 - 16:00, Perheen hoitotyö TH00BY45-3001
 • 13.09.2023 08:00 - 16:00, Perheen hoitotyö TH00BY45-3001
 • 14.09.2023 08:00 - 16:00, Perheen hoitotyö TH00BY45-3001
 • 15.09.2023 08:00 - 16:00, Perheen hoitotyö TH00BY45-3001
 • 16.09.2023 08:00 - 16:00, Perheen hoitotyö TH00BY45-3001
 • 17.09.2023 08:00 - 16:00, Perheen hoitotyö TH00BY45-3001
 • 18.09.2023 08:00 - 16:00, Perheen hoitotyö TH00BY45-3001
 • 19.09.2023 08:00 - 16:00, Perheen hoitotyö TH00BY45-3001
 • 20.09.2023 08:00 - 16:00, Perheen hoitotyö TH00BY45-3001
 • 21.09.2023 08:00 - 16:00, Perheen hoitotyö TH00BY45-3001
 • 22.09.2023 08:00 - 16:00, Perheen hoitotyö TH00BY45-3001
 • 23.09.2023 08:00 - 16:00, Perheen hoitotyö TH00BY45-3001
 • 24.09.2023 08:00 - 16:00, Perheen hoitotyö TH00BY45-3001
 • 25.09.2023 08:00 - 16:00, Perheen hoitotyö TH00BY45-3001
 • 26.09.2023 08:00 - 16:00, Perheen hoitotyö TH00BY45-3001
 • 27.09.2023 08:00 - 16:00, Perheen hoitotyö TH00BY45-3001
 • 28.09.2023 08:00 - 16:00, Perheen hoitotyö TH00BY45-3001
 • 29.09.2023 08:00 - 16:00, Perheen hoitotyö TH00BY45-3001
 • 30.09.2023 08:00 - 16:00, Perheen hoitotyö TH00BY45-3001
 • 01.10.2023 08:00 - 16:00, Perheen hoitotyö TH00BY45-3001
 • 02.10.2023 08:00 - 16:00, Perheen hoitotyö TH00BY45-3001
 • 03.10.2023 08:00 - 16:00, Perheen hoitotyö TH00BY45-3001
 • 04.10.2023 08:00 - 16:00, Perheen hoitotyö TH00BY45-3001
 • 05.10.2023 08:00 - 16:00, Perheen hoitotyö TH00BY45-3001
 • 06.10.2023 08:00 - 16:00, Perheen hoitotyö TH00BY45-3001
 • 07.10.2023 08:00 - 16:00, Perheen hoitotyö TH00BY45-3001
 • 08.10.2023 08:00 - 16:00, Perheen hoitotyö TH00BY45-3001

Tavoitteet

PERHEEN HOITOTYÖ KPEHO (Äitiyshuolto, lasten hoitotyö) 8 OP

Tavoitteet

Opiskelija:
• Osaa tukea vanhemmuutta raskauden aikana tai synnytyksen jälkeen
• Osaa huomioida äitiyshoitotyön erityispiirteitä terveydenhoitotyössä
• Harjoittelee raskaudenaikaisia ja synnytyksen jälkeisiä seuranta- ja ohjausmenetelmiä
• Osaa edistää eri ikäisten seksuaaliterveyttä
• Osaa soveltaa lasten, nuorten ja perheen hoitotyön tietoperustaa hoitaessaan eri-ikäisiä lapsia perhekeskeisesti ja terveyttä edistäen
• Osaa huomioida lasten ja nuorten hoitotyön erityispiirteet
• Harjoittelee tietojaan ja taitojaan lapsen ja nuoren hoitotyön tarpeen määrittelyssä, suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
• Osaa toteuttaa ohjattuna eri-ikäisten ihmisten lääkehoitoa
• Harjoittelee lapsen, nuoren ja perheiden tukemista ja ohjausta erilaisissa terveyteen ja sairauteen liittyvissä tilanteissa
• Harjoittelee hoitotyön päätöksentekoa yhdessä lapsen, nuoren ja perheen sekä eri ammattiryhmien kanssa
• Kykenee tukemaan lapsen, nuoren ja perheen voimavaroja terveyden edistämiseksi
• Osaa toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti hoitoympäristössä

Sisältö

Sisältö
• Vanhemmuuden kehittyminen ja tukemisen eri menetelmät
• Erilaiset raskaus- ja lapsivuodeajan seuranta- ja ohjaustilanteet sekä -menetelmät
• Seksuaalisuuden puheeksiottaminen
• Seksuaalikasvatus ja sen menetelmät
• Lasten ja nuorten terveydenhoitotyön tietoperustan soveltaminen huomioiden eri-ikäiset lapset, nuoret ja heidän perheensä.
• Lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä tukevien terveydenhoitotyön toimintojen harjoittelu
• Näyttöön perustuvan tiedon hyödyntäminen lasten ja nuorten terveydenhoitotyössä
• Eri ikäisten ihmisten lääkehoito ja rokotukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

216 h, sis 10 itsenäinen opiskelu, 6 h perehdytys, CV, palaute

Sisällön jaksotus

Ajoitus vko 36-40 (Harjoittelun perehdytys 15.5.23, palautetunti vkolla 41)

Tavoitteet

Opiskelija:
• Osaa tukea vanhemmuutta raskauden aikana tai synnytyksen jälkeen
• Osaa huomioida äitiyshoitotyön erityispiirteitä terveydenhoitotyössä
• Harjoittelee raskaudenaikaisia ja synnytyksen jälkeisiä seuranta- ja ohjausmenetelmiä
• Osaa edistää eri ikäisten seksuaaliterveyttä
• Osaa soveltaa lasten, nuorten ja perheen hoitotyön tietoperustaa hoitaessaan eri-ikäisiä lapsia perhekeskeisesti ja terveyttä edistäen.
• Osaa huomioida lasten ja nuorten hoitotyön erityispiirteet
• Harjoittelee tietojaan ja taitojaan lapsen ja nuoren hoitotyön tarpeen määrittelyssä, suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
• Osaa toteuttaa ohjattuna eri-ikäisten ihmisten lääkehoitoa
• Harjoittelee lapsen, nuoren ja perheiden tukemista ja ohjausta erilaisissa terveyteen ja sairauteen liittyvissä tilanteissa
• Harjoittelee hoitotyön päätöksentekoa yhdessä lapsen, nuoren ja perheen sekä eri ammattiryhmien kanssa
• Kykenee tukemaan lapsen, nuoren ja perheen voimavaroja terveyden edistämiseksi.

Sisältö

• Vanhemmuuden kehittyminen ja tukemisen eri menetelmät
• Erilaiset raskaus- ja lapsivuodeajan seuranta- ja ohjaustilanteet sekä -menetelmät
• Seksuaalisuuden puheeksiottaminen
• Seksuaalikasvatus ja sen menetelmät
• Lasten ja nuorten terveydenhoitotyön tietoperustan soveltaminen huomioiden eri-ikäiset lapset, nuoret ja heidän perheensä.
• Lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä tukevien terveydenhoitotyön toimintojen harjoittelu
• Näyttöön perustuvan tiedon hyödyntäminen lasten ja nuorten terveydenhoitotyössä
• Eri ikäisten ihmisten lääkehoito ja rokotukset

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty