Siirry suoraan sisältöön

Perheen hoitotyö (8 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BY45-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Kätilökoulutus

Opettaja

 • Satu Halonen

Ryhmät

 • PKÄTIS22
  Kätilö (AMK), päivätoteutus
 • 22.04.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Perheen hoitotyö TH00BY45-3002
 • 23.04.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Perheen hoitotyö TH00BY45-3002
 • 24.04.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Perheen hoitotyö TH00BY45-3002
 • 25.04.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Perheen hoitotyö TH00BY45-3002
 • 26.04.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Perheen hoitotyö TH00BY45-3002
 • 27.04.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Perheen hoitotyö TH00BY45-3002
 • 28.04.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Perheen hoitotyö TH00BY45-3002
 • 29.04.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Perheen hoitotyö TH00BY45-3002
 • 30.04.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Perheen hoitotyö TH00BY45-3002
 • 01.05.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Perheen hoitotyö TH00BY45-3002
 • 02.05.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Perheen hoitotyö TH00BY45-3002
 • 03.05.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Perheen hoitotyö TH00BY45-3002
 • 04.05.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Perheen hoitotyö TH00BY45-3002
 • 05.05.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Perheen hoitotyö TH00BY45-3002
 • 06.05.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Perheen hoitotyö TH00BY45-3002
 • 07.05.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Perheen hoitotyö TH00BY45-3002
 • 08.05.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Perheen hoitotyö TH00BY45-3002
 • 09.05.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Perheen hoitotyö TH00BY45-3002
 • 10.05.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Perheen hoitotyö TH00BY45-3002
 • 11.05.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Perheen hoitotyö TH00BY45-3002
 • 12.05.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Perheen hoitotyö TH00BY45-3002
 • 13.05.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Perheen hoitotyö TH00BY45-3002
 • 14.05.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Perheen hoitotyö TH00BY45-3002
 • 15.05.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Perheen hoitotyö TH00BY45-3002
 • 16.05.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Perheen hoitotyö TH00BY45-3002
 • 17.05.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Perheen hoitotyö TH00BY45-3002
 • 18.05.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Perheen hoitotyö TH00BY45-3002
 • 19.05.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Perheen hoitotyö TH00BY45-3002
 • 20.05.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Perheen hoitotyö TH00BY45-3002
 • 21.05.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Perheen hoitotyö TH00BY45-3002
 • 22.05.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Perheen hoitotyö TH00BY45-3002
 • 23.05.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Perheen hoitotyö TH00BY45-3002
 • 24.05.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Perheen hoitotyö TH00BY45-3002
 • 25.05.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Perheen hoitotyö TH00BY45-3002
 • 26.05.2024 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Perheen hoitotyö TH00BY45-3002

Tavoitteet

PERHEEN HOITOTYÖ KPEHO (Äitiyshuolto, lasten hoitotyö) 8 OP

Tavoitteet

Opiskelija:
• Osaa tukea vanhemmuutta raskauden aikana tai synnytyksen jälkeen
• Osaa huomioida äitiyshoitotyön erityispiirteitä terveydenhoitotyössä
• Harjoittelee raskaudenaikaisia ja synnytyksen jälkeisiä seuranta- ja ohjausmenetelmiä
• Osaa edistää eri ikäisten seksuaaliterveyttä
• Osaa soveltaa lasten, nuorten ja perheen hoitotyön tietoperustaa hoitaessaan eri-ikäisiä lapsia perhekeskeisesti ja terveyttä edistäen
• Osaa huomioida lasten ja nuorten hoitotyön erityispiirteet
• Harjoittelee tietojaan ja taitojaan lapsen ja nuoren hoitotyön tarpeen määrittelyssä, suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
• Osaa toteuttaa ohjattuna eri-ikäisten ihmisten lääkehoitoa
• Harjoittelee lapsen, nuoren ja perheiden tukemista ja ohjausta erilaisissa terveyteen ja sairauteen liittyvissä tilanteissa
• Harjoittelee hoitotyön päätöksentekoa yhdessä lapsen, nuoren ja perheen sekä eri ammattiryhmien kanssa
• Kykenee tukemaan lapsen, nuoren ja perheen voimavaroja terveyden edistämiseksi
• Osaa toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti hoitoympäristössä

Sisältö

Sisältö
• Vanhemmuuden kehittyminen ja tukemisen eri menetelmät
• Erilaiset raskaus- ja lapsivuodeajan seuranta- ja ohjaustilanteet sekä -menetelmät
• Seksuaalisuuden puheeksiottaminen
• Seksuaalikasvatus ja sen menetelmät
• Lasten ja nuorten terveydenhoitotyön tietoperustan soveltaminen huomioiden eri-ikäiset lapset, nuoret ja heidän perheensä.
• Lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä tukevien terveydenhoitotyön toimintojen harjoittelu
• Näyttöön perustuvan tiedon hyödyntäminen lasten ja nuorten terveydenhoitotyössä
• Eri ikäisten ihmisten lääkehoito ja rokotukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

216 h, sis 10 itsenäinen opiskelu, 6 h perehdytys, CV, palaute

Sisällön jaksotus

Harjoittelu toteutuu vko 17-21.

Tavoitteet

Opiskelija:
• Osaa tukea vanhemmuutta raskauden aikana tai synnytyksen jälkeen
• Osaa huomioida äitiyshoitotyön erityispiirteitä terveydenhoitotyössä
• Harjoittelee raskaudenaikaisia ja synnytyksen jälkeisiä seuranta- ja ohjausmenetelmiä
• Osaa edistää eri ikäisten seksuaaliterveyttä
• Osaa soveltaa lasten, nuorten ja perheen hoitotyön tietoperustaa hoitaessaan eri-ikäisiä lapsia perhekeskeisesti ja terveyttä edistäen.
• Osaa huomioida lasten ja nuorten hoitotyön erityispiirteet
• Harjoittelee tietojaan ja taitojaan lapsen ja nuoren hoitotyön tarpeen määrittelyssä, suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
• Osaa toteuttaa ohjattuna eri-ikäisten ihmisten lääkehoitoa
• Harjoittelee lapsen, nuoren ja perheiden tukemista ja ohjausta erilaisissa terveyteen ja sairauteen liittyvissä tilanteissa
• Harjoittelee hoitotyön päätöksentekoa yhdessä lapsen, nuoren ja perheen sekä eri ammattiryhmien kanssa
• Kykenee tukemaan lapsen, nuoren ja perheen voimavaroja terveyden edistämiseksi.

Sisältö

• Vanhemmuuden kehittyminen ja tukemisen eri menetelmät
• Erilaiset raskaus- ja lapsivuodeajan seuranta- ja ohjaustilanteet sekä -menetelmät
• Seksuaalisuuden puheeksiottaminen
• Seksuaalikasvatus ja sen menetelmät
• Lasten ja nuorten terveydenhoitotyön tietoperustan soveltaminen huomioiden eri-ikäiset lapset, nuoret ja heidän perheensä.
• Lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä tukevien terveydenhoitotyön toimintojen harjoittelu
• Näyttöön perustuvan tiedon hyödyntäminen lasten ja nuorten terveydenhoitotyössä
• Eri ikäisten ihmisten lääkehoito ja rokotukset

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty